5. Sınıf “15 TEMMUZ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı Milli Mücadele ve Atatürk/15 TEMMUZ
         
Konu
Hikaye Edici MetinlerBaşlık Metin türleriMetinden Çıkarımlar YapmaAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerHazırlıklı konuşmaÖzdeyişlerGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KullanımıZıt anlamlı sözcüklerBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.  
Anlama
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.  

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Şiir, Zıt anlamlı sözcükler, Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, yabancı sözcülerin Türkçe kullanımı, özdeyişler, atasözleri, deyimler, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Özgürlük senin için ne ifade ediyor? 3. Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir? Açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “15 TEMMUZ” adlı metni işleyeceğiz. Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği topraktır. Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile karasularıdır. Bu metnimizde milli birlik ve beraberlik kavramının ne olduğunu, bizim ve vatanımızın için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız.  
•  Gözden Geçirme                    BİR YOLCUYA           Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir.Eğil de kulak ver bu sakit yığınBir vatan kalbinin attığı yerdir.Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek Anadolu’ndaİstiklal uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmed’in yattığı yerdir.Bu tümsek, koparken büyük zelzeleSon vatan parçası geçerken eleMehmed’in düşmanı boğduğu seleMübarek kanını akıttığı yerdir.Düşün ki haşrolan kan, kemik, etinYaptığı bu tümsek, amansız, çetinBir harbin sonunda bütün milletinHürriyet zevkini tattığı yerdir.
                                                     Necmeddin Halil Onan

  

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri karışık olarak verilmiştir. Kutu içinde verilen anlamlarına bakarak kelimeleri örnekteki gibi düzenleyiniz.

1. balistik → İSTİKBAL

2. bared → DARBE

3. sinis → SİNSİ

4. azlim → ZALİM

5. tikislal → İSTİKLAL

6. haşit → ŞAHİT

7. marruğ → MAĞRUR

8. haşedet → ŞEHADET

9. zazi → AZİZ

 b) Yukarıdaki kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

şahit: Okuldan eve gelirken bir trafik kazasına şahit oldum.

sinsi: Ona güvenmememizin sebebi çok sinsi davranışlarda bulunmasıdır.

2. ETKİNLİK

Yarım bırakılmış cümleleri, aşağıdaki deyimlerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

Amcası ölünce onun çocuklarına sahip çıktı.

O gün trafikte çok kötü bir olaya şahit olduk.

Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kaldı.

Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için mücadele ettiler.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?
Hasan Tahsin İzmir’i işgal edenlere ilk kurşunu sıkarak mücadeleyi başlatan bir kahramandır. Ömer Halisdemir de darbeci komutana karşı ilk kurşunu sıkarak şanlı mücadelemizi başlatan bir kahramandır.

2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?
Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar; Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Koca Sinan gibi değerlerimizdir.

3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Metinde milletimizin inançlılığı, cesareti, azimliliği, fedakarlığı ve vatan sevgisi özelliklerinden bahsedilmektedir.

4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözünü açıklayınız.
Biz ülkece bir bütünüz, tek vücuduz. Diğer vatandaşlarımızın yaşaması için gerekirse kendimizi feda ederek ölürüz, ölmekten korkmayız. Vatanı korurken bencil olmanın bir anlamı yoktu. Vatanımız için yaşarız, vatanımız için ölürüz. Bizden bir kişinin bile hayatta kalacağını bilsek, yine de ölmekten çekinmeyiz.

5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
“Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden, her kötü olayın ardından, eğer sabredersek mutlaka iyi şeyler olacağını anlıyorum.

6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine tecrübe olarak katkı sağlar. Mesela 15 Temmuz sonunda bizi yönetenler, bu olaylardan ders çıkardılar. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemlerini aldılar. Milletimiz de, artık bu gibi olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu tecrübe sonucu kazandıklarımız, düşmanlarımızı da caydıracaktır. Böylece geleceğimiz daha huzurlu olacaktır. Bu nedenle tarihimizdeki önemli olayları öğrenmeli ve asla unutmamalıyız.

 

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz
kelimeleri cümle içinde kullanınız.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğümüzü elde ettik.
esaret
Cümle: Bu millet tarih boyunca esaret altında yaşamamıştır.

Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir
saldırıya maruz kaldık.
gündüz
Cümle: Babam gündüz dinlenip gece işe gidiyor.

Bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi.
mazlum – mazi
Cümle: Zalimlik yapan bir ülkeye savaş açarken oradaki mazlumları da düşünmek gerek.
Cümle: Mazide yaptığım tüm hatalarımdan ders çıkarıp geleceğimi ona göre yaşayacağım.

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini bıraktı.
yaşlılık
Cümle: Dedem yaşlılığını köyde geçirmek istiyormuş.

>>Zıt Anlamlı Kelimeler SÖZLÜĞÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

 

5. ETKİNLİK

a) Bayrağımız size neler çağrıştırıyor? Noktalı yerlere yazınız

– Özgürlük
– Bağımsızlık
– Şehitlerimizin kanları
– Milli mücadelemiz
– Vatan sevgisi
– Cumhuriyet

b) Çağrışımlarınızdan hareketle “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız.

6. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki sözlerin ortak özelliği nedir?

Sözlerin ortak özelliği dostluğu, birlik ve beraberliği vurgulamalarıdır.

b) Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor? Açıklayınız.

Sözlerden “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” sözü 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade etmektedir. 15 Temmuz’da da vatandaşlarımız darbecilere karşı bir olup hep beraber mücadele etmişlerdir. Bir oldukları için darbecilerden daha kuvvetli yani iri olmuşlardır. Böylece hain planlar bertaraf edip hayatta kalmışlar yani diri olmuşlardır.

c) Yukarıda verilen sözlerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

(Örnektir)

BİR OLMALIYIZ

Rahat ve huzurlu bir yaşam istiyorsak,
Milletçe bir olmalıyız.
Vatanımızı korumak istiyorsak,
Kardeşçe davranmalıyız.

Dostluktur bizi güçlü kılan,
Tek yumruk olup engelleri aşan,
Kardeşliktir bizi biz yapan,
Bir olmalı, diri olmalıyız.

7. ETKİNLİK

Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden en az birini kullanınız.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.


>>2018-2019 65 Sınıf MEB Yayınları “15 TEMMUZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir