5. Sınıf “ADSIZ ÇEŞME” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/ADSIZ ÇEŞME (Dinleme Metni)
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerGerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcüklerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaBilgilendirici Metin YazmaSöz SanatlarıGeçiş ve Bağlantı İfadeleriBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Anlama
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.    

2. DİNLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.    

3. KONUŞMA
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

4. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükler, geçiş ve bağlantı ifadeleri, söz sanatları, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “İyilik eden iyilik bulur.” atasözünden ne anlıyorsunuz? 3. Herhangi birine iyilik yaptığınızda veya size bir iyilik yapıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki “ADSIZ ÇEŞME” adlı dinleme metnini işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra iyilik yapmanın insan hayatındaki yerini öğrenip, mutlu olmanın iyilik yaparak ne kadar kolay olduğunu öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.  Charron

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

bezmek: Bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak.

nimet: İyilik, lütuf, ihsan.

minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.

gönül:Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin sizde yaptığı çağrışımları kelebeklerin altlarına yazınız.

1. Kardeşlik

2. Minnet

3. İyilik

4. Yardımseverlik

5.  Susuzluk

6. Hayırseverlik

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.

Yardımseverlik, hayırseverlik

 

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. Bu bölümlerde ne anlatılmak istenmiştir? Kısaca yazınız.

Yazılıydı bir tek isim. 
O da silik, kim bilir kim?
Açıklama: Çeşmenin üzerinde bir isim olduğu fakat kimsenin onu tanımadığı analtılmak istenmiştir.

İyilik bir su, bırak aksın 
Gönül denen bu çeşmeden. 
Sen de böyle yapacaksın, 
Hiç karşılık beklemeden
Açıklama: İnsanların iyilik konusunda, karşılık beklemeden sürekli iyilik yapmaları gerektiği anlatılmak istenmiştir.

Su yerine iyilikle dol, 
Yavrum adsız bir çeşme ol
Açıklama: İnsanların iyiliksever olmaları fakat yaptıkları iyilikleri herkese anlatmamaları gerektiği anlatılmak istenmiştir.

b) Dinlediğiniz şiirde iyilik neye benzetilmiştir? Sizce şair niçin böyle bir benzetme yapmıştır? Yazınız.

Dinlediğim şiirde iyilik suya benzetilmiştir. Çünkü iyilik de su gibi bitip tükenmeyen bir duygu olmalıdır. Su nasıl canlılara hayat veriyorsa, iyilik yapmak da yaşama hayat verir. Karşılık beklenmeden yapılan iyilikler hayatın devamlı ve huzurlu olmasını sağlar.

c) Şairin yerinde siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?

Eğer şairin yerinde ben olsaydım iyiliği anne sevgisine benzetirdim. Çünkü anne sevgisi de iyilik yapmak gibi sürekli ve karşılıksız bir duygudur.

 

5. ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Şiirin içeriğinden hareketle
aşağıdaki kutucuklara üç farklı başlık yazınız.

1. SU GİBİ İYİLİK

2. İYİLİKSEVER OLMAK

3. GÖNÜL SUYU

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirde, şairin “iyilikle” ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Açıklayınız.

Adsız Çeşme şiirinde şairin iyilikle ilgili görüşlerine katılıyorum. İyilik, karşılık beklenmeden sürekli yapılmalıdır. Çıkar karşılığında yapılan iyilikler iyilik değil alış veriştir. Herkes çıkarını gözeterek iyilik yapmaya kalkarsa, dünyada güzellik denen bir şey kalmaz. İnsanlar huzursuz bir yaşam sürer.

7. ETKİNLİK

Görselleri inceleyerek aşağıdaki sorular doğrultusunda görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Sizce bu tür yapılar, hangi duygu ve düşüncelerle yapılmış olabilir?
Bence bu tür yapılar, iyilik yapma duygusuyla, muhtaç canlılara yardım etmek düşüncesiyle yapılmıştır.

2. Siz olsaydınız insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için nasıl bir yöntem geliştirirdiniz?
Ben olsaydım (örnektir) her sokağa yardım kutuları koyardım. İnsanlar kullanmadıkları eşyaları bu kutuya atarlardı. İhtiyacı olan kişiler de bu kutudan ihtiyaçları olan eşyaları alırlardı.


8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”nü okuyarak anlamları üzerine düşününüz.

b) Mevlana’nın öğütlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz öğütle ilgili aşağıdaki yazı taslağını doldurarak bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

(Örnektir)

YAZI TASLAĞIM

Yazımın konusu: İnsanların kusurları karşısındaki davranışlarımız

Yazımın ana fikri: İnsanların kusurlarını ortaya çıkarmak yerine onları açık etmeden düzeltmeye çalışmalıyız.

Giriş bölümü: Kusur kavramının açıklanması.

Gelişme bölümü: İnsanların başkalarının kusurları karşısındaki davranışlarının belirtilmesi. Bu davranışların doğru olup olmadığının açıklanması.

Sonuç bölümü: İnsanların kusurları karşısında nasıl davranmamız gerektiğinin anlatılması.

KUSUR GİZLEMEK

Kusurun sözlük anlamı eksiklik, noksandır. Günlük yaşantımızdaki insan ilişkilerinde ise kusur, bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama durumudur. Bu durumlar genellikle insanların bilgisizliği ya da vurdumduymazlığı neticesinde ortaya çıkar.

Toplum olarak nedense insanların kusurlarını ortaya çıkarmayı çok seviyoruz. Nerede bir hata görsek, onu düzeltmek yerine cümle aleme duyurma peşindeyiz. Zannediyoruz ki, başkalarının kusurlarını ortaya çıkarırsak, kendi kusurlarımız azalacak ya da görmezden gelinecek.

Bu hiç de doğru bir davranış değil. Eğer siz birinin yanlışını ortaya çıkarıp herkese duyurursanız, bir gün gelir sizin de istemeden yaptığınız bir hata, başkası tarafından herkese duyurulur. Bu şekilde her iki taraf için de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. O senin yanlışını herkese anlatır, bu onun kusurunu her yerde ilan eder… Bu böyle devam eder. Sonunda toplumda huzur falan kalmaz.

Halbuki kusurları ortaya çıkarmak yerine, o kusuru düzeltmeye çalışsak daha doğru olmaz mı? Yapılan hataların düzeltilmesi daha huzurlu bir toplumu ortaya çıkarmaz mı? Çünkü böylece yapılan hatalar azalacak ve bu hataların toplumu etkilemesi önlenmiş olacak. Mevlana’nın dediği gibi başkalarının kusurunu örtmede gece gibi olmak gerekir. Hataların üstüne güneş gibi doğup ortaya çıkarmaktansa, gece gibi yanlışları gizleyip düzeltmek daha erdemli bir davranıştır.

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   İyilik yapmak neden önemlidir?Bugünkü metnimizden neler öğrendiniz?      
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

12.Metin – 5. Sınıf MEB “ADSIZ ÇEŞME” Dinleme Metnini Aşağıdaki Videodan Dinleyebilirsiniz:


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “ADSIZ ÇEŞME” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir