5. Sınıf “BİR DAHİYLE KONUŞMAK” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/BİR DAHİYLE KONUŞMAK
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KarşılığıBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  

Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.       T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, gerçek, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Bilim insanı olmak ister misiniz? Sebepleriyle açıklayınız. 3. Dünyaya fayda sağlayacak bir buluş yapsaydınız bu ne olurdu? Bu buluşu nasıl yapardınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” temasındaki “BİR DAHİYLE KONUŞMAK” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde ünlü bilim adamlarımızdan Oktay SİNANOĞLU’nu daha yakından tanıyıp, onu ülkemizde tanınmış bir dahi yapan çalışmalarının neler olduğunu öğrenmiş olacağız. Kim bilir belki bu sınıfta aramızdaki arkadaşlarımızı da ilerde ülkeye büyük katkılar sunan bir dahi olarak görmüş oluruz. Neden olmasın…
•  Gözden Geçirme Dahi Olabilmek İçin Tavsiyeler Öneri ve eleştirileri olumlu bir şekilde kabul etmeyi öğrenin. Zeki insanları dikkatli bir şekilde dinlerseniz onlardan pek çok şey öğrenebilirsiniz.Sadece dahiler hakkında okuma yapmayın. Dahilerin yazdığı şeyleri de okuyun ki böylece nasıl düşündüklerini görebilesiniz. Daima birincil kaynak arayışında olun.Başarı ve başarısızlık hikâyelerini sadece okumakla kalmayın, bu hikâyelerden bir şeyler öğrenin.Eğer bir dahi kadar zeki olduğunuzu düşünüyorsanız kendinize daha yüksek bir hedef koyun.Sherlock Holmes ve Jim Moriarty’yi araştırın. Nasıl düşündükleri üzerinde çalışma yapın. Kitap karakterleri olsalar bile size birbirine zıt iki dahi imajı oluşturmanız konusunda yardımcı olacaklardır.Özellikle sizi ilgilendiren alanlardaki dahilerle ilgili okumalar yapın. Richard Feynman’ı harika yapan şey neydi? Peki ya Nikola Tesla’yı mükemmel yapan şey?Herkes birer dahidir fakat farklı şekillerde. Alışılmışın dışına çıkıp farklı düşünün.Bir dahi olsanız bile yeni şeyler öğrenip denemeyi bırakmayın.  

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen kelimelerden bazıları aşağıya alınmıştır. Bu kelimelerle kelimelerin anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz. Ardından kelimeleri anlamlarına uygun olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

dahi: Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse, deha

bürokratik: Kamu yönetimi ile ilgili

şöhret: Ün

kangrenleşmek: Bir durum veya işin düzelmeyecek duruma gelmesi, uzaması.

muazzam: Alışılmışın sınırlarını aşan

tevazu: Alçak gönüllülük

manşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi metindeki hangi kısımlardan anlıyorsunuz?

Cevap: Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi metindeki “Türkçe eğitim yapılmazsa bilim olmaz.” sözünden anlıyoruz.

2. Oktay Sinanoğlu niçin “Yale’de Bir Harika Türk”, “Altın Çocuk”, “Bilimin Harika Çocuğu” gibi isimlerle dünyaya tanıtılıyor olabilir?

Cevap: Genç yaşta profesör olup, bir çok çözülememiş teoriyi basit bir şekilde çözdüğü için.

3. Oktay Sinanoğlu, yaptığı işleri niçin “ben” yerine “biz” diyerek anlatıyor?

Cevap: Kendini yaptığı işe verip, ün şöhret peşinde koşmadığı için.

4. Metne göre Oktay Sinanoğlu pek çok bilim insanını Nobel’e aday göstererek onların ödül almalarını sağlamıştır. Ancak kendisi “Kaç kere Nobel’e aday gösterildik, belgelerini yolla diyorlar, iki sandık dolusu belge, üşeniyorum, yollamıyorum!” diyerek ödül almayı önemsemiyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Buna göre Oktay Sinanoğlu’nun ödül yerine yaptığı işleri önemseyen, alçak gönüllü bir insan olduğu sonucuna varabiliriz.

5. Siz de yenilikler ortaya koyan büyük bir bilim insanı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu durumda ülkeniz için neler yapardınız?

Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Hazırladığınız sunuma göre bu etkinliği kendiniz yapınız.

 

4. ETKİNLİK

Yukarıdaki metinden yararlanarak bir bilim adamının kendi dilini geliştirmek için neler yapabileceği ile ilgili görüşlerinizi yazınız.

Cevap: Bir bilim adamı kendi dilini geliştirmek için öncelikle dilini, dilinin kurallarını en iyi şekilde bilmelidir. Bilimsel ya da teknik konulardaki icatları için kendi dilinden yeni terimler üretmelidir ve bu şekilde tanıtmalıdır. Böylece bilim adamı kendi dilini geliştirmiş olur.

 

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda bazı bilgisayar terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları ile Türkçeleri verilmiştir. Bu bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıklarının nasıl türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Bu etkinlik sınıf ortamında tartışılacaktır.

b) Aşağıda verilen teknolojik aletlere görevlerinden hareketle Türkçe isimler bulunuz. Bulduğunuz isimleri görselin altına yazınız. Sizce verdiğiniz isimler uygun oldu mu? Tartışınız.
Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: 

(örnektir)

modem → veriyayar

adaptör → uyarlayıcı

tablet → dokunbak

klavye → yazgaç

navigasyon → yerbulucu

joystick → oyunkolu

>>TÜRKÇESİ VARKENe ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ.

6. ETKİNLİK

Ödeviniz için Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi araştırıyorsunuz. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmada karşınıza aşağıdaki forum çıktı. Forumda yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.

1. Mehmet’in ödevine yardımcı olmak için forumda boş bırakılan kısmı doldurunuz. Baş kısma fotoğrafınızı yapıştırabilir veya kendi resminizi çizebilirsiniz.

Önerinize göre bu kısmı siz doldurabilirsiniz.

2. Özcan’ın Mehmet’e “Bye Bye Türkçe” adlı kitabı önermesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Oktay Sinanoğlu “Bye Bye Türkçe” adlı kitabında Türkçeye neden önem verilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Bu kitap ile Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önem anlaşılabilir. Bu nedenle önerilmiştir.

3. Damla “gov” ve “edu” uzantılı sitelerin güvenilir bilgiler içerdiğini söylüyor. Bu İnternet uzantıları niçin güvenilir bilgiler içeriyor olabilir?

Cevap: “gov” uzantıları, devlete ait sitelerin uzantılarıdır. “edu” uzantıları üniversite, kolej gibi eğitim kurumlarının sahip olduğu sitelerin uzantılarıdır. Bu nedenle diğer uzantılara göre daha güvenilirdirler.

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   1.Nasıl dahi olunur? 2.Oktay SİNANOĞLU hakkında neler öğrendiniz?  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “BİR DAHİYLE KONUŞMAK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir