5. Sınıf “DEDE KORKUT-BOĞAÇHAN” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/DEDE KORKUT-BOĞAÇHAN (İzleme Metni)
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriHikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. DİNLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Dede Korkut kimdir? Sizce gerçekten yaşamış mıdır? 3. Dede Korkut hikâyelerinden birini anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “DEDE KORKUT-BOĞAÇHAN” adlı metni işleyeceğiz. Dede Korkut kitabından Oğuz hikayelerine yer verilir. Bu hikayelerin anlatıcısı ise Dede Korkut’tur. Dede Korkut’un tarihte önemli bir yeri vardır. Nesilden nesile sözlü olarak anlatılagelen hikayeler yazıya geçirilmiştir.Oğuzların yaşam biçimlerinden, ekonomisine, inançlarından, giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır.   Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan ve Arapça yazılmış 12 destansı hikayenin yer aldığı esas nüsha Almanya’da Dresten Kütüphanesi’nde, 6 hikayelik ikinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi’ndedir.  
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde Dede Korkut ve hikayeleri hakkında bilgi edinmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Çizgi filmi izlerken kahramanların isimlerini ve özelliklerini aşağıda verilen bölümlere not alınız.

Cevap: 

Şökli Melik: Çete lideri, kötü adam.

Aruz Bey: Güçlü, yiğit.

Aruz Bey’in Eşi: Oğlu kaçırıldığı için üzgün.

Basat: Aslanlar tarafından büyütülen bir çocuk.

Bayındır Han: Lider, güçlü, cesur.

Dede Korkut: Bilge, tecrübeli.

Dirse Han: Yiğit, cesur.

Uruz: Ok atmakta usta bir çocuk.

Boğaç Han: Boğa devirecek güçte bir çocuk.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?

Cevap: Şökli Melik obayı talan etmeye geldiği haberini getirmektedir.

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?

Cevap: Bir aslan oğlanı bulmuş ve kendi yavrularıyla beraber büyütmüştür.

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?

Cevap: Bayındır Han

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?

Cevap: Her kim ki iyilik yapar, fakiri sevindirir, düşküne yardım ederse, Allah onun dileklerini kabul eder.

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.

Cevap: Dirse Han’ın oğlu olmuştur. Aruz Bey Uruz ve Boğaç Han’a bakarak oğlunu hatırlamaktadır.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.

Cevap: Dire Han’ın oğlu, ipini koparıp kaçan, obaya zarar veren ve babasına aldıran bir boğayı yumruklayarak etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle Boğaç adını alıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.

Cevap: Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.

2. Canını seven kaçsın.

Cevap: Bir tehlike var ve bu tehlike ölümle sonuçlanabilir. Yaşamak isteyen tehlikeden uzaklaşsın.

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.

Cevap: Obada güçlü insan çoktur fakat en güçlüsü Boğaç Han’dır.

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.

Cevap: Daha önce boğayı durdurmaya çalışanlar olmuş.

4. ETKİNLİK

Dede Korkut’un, Boğaç Han’a ad verdiği bölümü okuyunuz. Ad verme geleneği ile ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.

Cevap: Çocuklara bir kahramanlık yapana kadar isim verilmemektedir. Çocuğa, yaptığı kahramanlığa göre obanın en bilge kişisi isim vermektedir.

 

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri izlediğiniz çizgi filmden hareketle, oluş sırasına göre numaralandırınız.

b) Numaralandırdığınız görsellerdeki olayları noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

1. Şökli Melik çetesiyle obayı basar.

2. Çetedeki adamlardan biri Aruz Bey’in oğlunu kaçırır.

3. Kaybolan çocuk aslanlar tarafından bulunur.

4. Dede Korkut, üzülen Aruz Bey ve Dirse Han’a öğüt verir.

5. Uruz ve Dirse Han’ın oğlu ok atmada alıştırma yaparlar.

6. Obada iki inan bir boğayı zapt etmeye çalışırlar.

7. Kaçan boğayı Dirse Han’ın oğlu durdurur.

8. Dede Korkut Dirse Han’ın oğluna isim verir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgilerden ve sorulardan hareketle konuşmanızı yapınız.

Çizgi filmde çocuklar yaptıkları kahramanlığa göre isim almaktadır. O dönemde yaşadığınızı hayal ediniz.

1. İsim almak için nasıl bir kahramanlık yapardınız?
2. Bu kahramanlık sonucunda hangi ismi almak isterdiniz?

7. ETKİNLİK

Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna isim verdikten sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Olayların gelişimine uygun bir son yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

Aslanın et çaldığını gören oba sakinleri, aslanın pişmiş et yemeyeceğini ve bunda bir iş olduğunu düşünerek aslanı takip etmeye karar verirler. Aslanı izleyen Aruz Bey, aslanın bir çocuğa çaldığı eti verdiğini görür.

Aruz Bey çocuğa yaklaşır. Aslanlar saldırmak için hazırlık yaparlarken çocuk aslanları durdurur ve Aruz Bey’e uzun uzun bakar. Aruz Bey çocuğun kolundaki doğum lekesinden onun oğlu olduğunu anlar.

Aruz Bey çocuğu alıp obaya götürür. Ona konuşmasını, dövüşmeyi, ok atmayı öğretir. Dede Korkut aslanlar tarafından büyütülen, güçlü, çevik ve cesur çocuğa Aslan Bey adını verir.

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinle ilgili neler öğrendiniz? 2. Okuyacağım cümlelerdeki bağlantı ve geçiş ifadelerini söyleyiniz.   » Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemek de yapmış.
» Seneye Samsun’a taşınacağız hatta oradan ev bile alacağız.
» Bu defa yeni yılın ilk ayında yani ocakta tatile çıkacağım.
» Kırk senelik çalışma hayatım sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
» Sayısal dersleri severim özellikle de matematik dersini.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “DEDE KORKUT-BOĞAÇHAN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir