5. Sınıf “DERSİMİZ ATATÜRK” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı Milli Mücadele ve Atatürk/DERSİMİZ ATATÜRK
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonu Metin türleriHikaye edici metinlerBilgilendirici metinlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KullanımıBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Anlama
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

2. DİNLEME/İZLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.  

3. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

4. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, yabancı sözcülerin Türkçe kullanımı, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sizce Atatürk, çok kitap okumaya neden önem vermiştir? 3. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz? 4. Atatürk’ü tanımak ve tanıtmak neden önemlidir?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “DERSİMİZ ATATÜRK” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili detayları öğreneceğiz.  
•  Gözden Geçirme Arkasında olmasaydı şanlı biz mazi, bu milletten çıkar mıydı bir büyük Gazi… (Nihal Atsız)

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları bir kez okuyunuz. “Dersimiz Atatürk” filmini izlerken soruların cevaplarını bularak not alınız.

1) Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi şehrimizde bulunmaktadır?
Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunmaktadır.

2) Atatürk, hayatı boyunca kaç kitap okumuştur?
Atatürk, hayatı boyunca 3997 adet kitap okumuştur.

3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu?
Atatürk, küçük bir çocukken fareden korkuyordu.

4) UNESCO, hangi yılı tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir?
UNESCO, 1981 yılını tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir.

5) Filmde, gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek hangisidir?
Filmde, gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek  öğretmenliktir.

6) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkenin yanında yer almıştır?
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almıştır.

7) Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce ne söylüyor?
Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce “Geldikleri gibi giderler.” diyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle cevaplayınız.

1. İzlediğiniz filmin konusu nedir?
İzlediğimiz filmin konusu Atatürk’ün hayatıdır.

2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?
Mert, dedesinden ödevi konusunda yardım istiyor.

3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir?
Mert’in dedesi, Atatürk’ü tanımanın, tanıtmanın, anlatmanın sadece çocuklara verilecek bir ödev değil, herkesin yurttaşlık borcu olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiştir.

4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Açıklayınız.
Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir. Atatürk’ün başarısı, milletine duyduğu derin sevginin yanı sıra zekası ve bilgeliğine de bağlıdır. Bilgeliğini ise okuduğu kitaplar sayesinde kazanmıştır.

5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir?
UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi, yurduna ve insanlığa yaptığı hizmetler nedeniyle Atatürk’ü, doğumunun 100. yılında onore etmek ve saygı göstermek içindir.

6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi nedir?
Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi şudur: İnsanları sevmek için onları görmemize gerek yoktur. İnsanlar diğer insanlarla olan ilişkileriyle, davranışlarıyla, insanlara yaptıkları faydalarla sevilir. Biz Atatürk’ün ne kadar iyi bir insan olduğunu ve milletimize ne kadar çok fayda sağladığını biliyoruz. Bu nedenle onu sevmek için illa ki görmemize gerek yoktur.

7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını, onun güvenilir bir insan olduğu şeklinde değerlendiriyorum. Ayrıca bu ifadeyle Atatürk’ün kendini bilen biri olduğunu da anlıyorum.

8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir?
Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ona olan sevgisini ve saygısını göstermektir.

3. ETKİNLİK

Aşağıda, sunum öncesi planlama tablosu verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum
konusuna göre doldurunuz.

Hazırladıkları sunuma göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

 

4. ETKİNLİK

“Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) harfi koyunuz.

( N ) Atatürk, 1881’de Selanik’te doğdu.

( N ) Atatürk’ün okuduğu kitapların tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi.

( Ö ) Öğretmenimiz de bize çok güzel şiirler ve hikâyeler okutuyor.

( Ö ) Her 10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte, millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz.

( N ) 18 Mart günü deniz ve kara zaferlerini birlikte kutluyoruz.

 

5. ETKİNLİK

a) Curtis LAFRANCE, Türkiye’de olup bitenlere niçin ilgi duyuyor olabilir? Sizin de ilgi duyduğunuz ve görmek isteğiniz bir ülke var mı? Açıklayınız.

O dönemde yaşayanlar, yeni bir ülkenin, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna şahit olmuşlardır. Sadece Amerikalı Curtis LAFRANCE değil, dünyanın büyük bir çoğunluğu bu yeni ülkede olup bitenleri ilgiyle izlemektedir. Curtis LAFRANCE, Türkiye’de olup bitenlere şahit olabilmek, tarihe tanıklık edebilmek için ilgi duyuyor olabilir.

(İlgi duyduğunuz ülkeye göre sorunun devamını siz getiriniz.)

b) Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşılık vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşılık vermesini erdemli bir davranış olarak değerlendiriyorum. Atatürk insanları yaşına göre değerlendirmediğini, tüm insanlığa önem verdiğini bu davranışından anlayabiliyoruz.

c) Atatürk, niçin Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiş olabilir?

O dönemde düşmanlarımız, Türk milleti hakkında asılsız olan bazı yakışıksız iftiralarda bulunmaktaydılar. Böyle yaparak düşmanlarımız, henüz yeni kurulan devletimizi, daha kurulma aşamasındayken milletimizin inancını kırıp parçalamayı düşünüyorlardı. Bu nedenle Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiştir.

6. ETKİNLİK

5. etkinlikteki mektup örneklerinden hareketle Atatürk’e mektup yazınız. Mektubunuzu yazmak için A4 kağıdı kullanınız. Sınıf ya da okul panonuzda sergileyerek mektubunuzu paylaşınız.

(örnektir)

12.09.2017

Saygıdeğer Büyüğüm Atatürk,

Yurdumuzu düşmalardan kurtardığın için teşekkür ederim. Yaptığın devrimlerle yurdumuzu ileri götürdün. Ülkemizin ve milletimizin ileri gitmesi için büyük çaba harcadın. Senin sayende diger ülkelerle aynı seviyeye geldik.

Çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ettin. Bunun için çok mutluyuz. Cumhuriyeti ilan ettin. Bu sayede milletimizin özgür olmasını sağladın. Tüm yaptıkların için sana teşekkür ederiz. Senin kurduğun cumhuriyeti koruyacağımıza söz veriyorum. Seni hiç bir zaman unutmayacağız ve izinden yürüyeceğiz.

Bir Türk çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Senin de söylediğin gibi; “Ne mutlu Türk’üm diyene!”

Saygılarımla,

İMZA
Ahmet TÜRK

7. ETKİNLİK

Atatürk, 1923 yılında çağdaş Türkiye’nin kuruluşundaki katkıları ile dünyaca ünlü Time (Taym) dergisinin kapağında yer almıştır. Siz de Time dergisinin kapağında yer aldığınızı düşünün. Ülkenize ve insanlığa yaptığınız hangi hizmetle bu derginin kapağında yer almak isterdiniz? Kendi başarınızı anlatan bir yazı yazınız.

(Örnektir)

Ben Ahmet Türk. 2006 yılında Bursa’da doğdum. Şu an Atatürk Orta Okulunda 5. sınıfta okuyorum.

Geçen sene yani 4. sınıfta okurken üç arkadaşımla beraber ilk okullar arası bilgi yarışmasına katıldım. Yarışma günü her iki arkadaşım da hastalanmışlardı. Başları çok ağrıyordu. Fakat yarışmaya katılmasalardı bizim okulumuz diskalifiye edilecekti. Bu nedenle hasta da olsalar yarışmaya katıldılar.

Yarışma esnasında diğer arkadaşlarım hasta oldukları için tüm soruları ben cevaplamak zorunda kaldım. Ders esnasında öğretmenlerimi çok iyi dinlediğim ve her akşam o gün okulda öğrendiklerimi tekrar ettiğim için, sorulan her soruya doğru yanıt verebildim. Böylece bilgi yarışmasında okulumuz adına birinci olduk.

Arkadaşlarım hasta olmasalardı da bu yarışmayı kazanırdık. Ama durum böyle olduğu için tek başıma kazanmış gibi oldum. Tüm öğretmenlerim, ailem ve arkadaşlarım benimle gurur duydular.

8. ETKİNLİK

a) Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eser yazsaydınız adını ne koyardınız?

(Örnektir)

Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eser yazsaydım adını Fedakarlık ve Azim koyardım.

b) Kitabınız için A4 kağıdına bir kapak tasarımı yapınız.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “DERSİMİZ ATATÜRK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir