5. Sınıf “FORSA” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/FORSA
  İzinsiz hiçbir grup ve sitede paylaşılamaz!        
Konu
Tayfun BAŞDEMİR Başlık Ana fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriNoktalama İşaretleriHikaye Unsurları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  

Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  

Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Noktalama İşaretleri, hikaye unsurları, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Evinizden, ailenizden ve yaşadığınız şehirden ayrı kalsanız neler hissedersiniz? Açıklayınız. 3. Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeyi kısaca anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “ANADOLU SEVGİSİ” adlı metni işleyeceğiz. Forsa, gemilerde kürek çeken mahkum ya da tutsak erkek” anlamına gelir. ” Kara Memiş 40 yıl boyunca her zaman Türk denizcilerin geleceğini hayal eder. Rüyasında gelen Türk gemileri yardımıyla içinde bulunduğu tutsaklıktan kurtulduğunu görür.”
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde hangi durumda olursak olalım asla umudumuzu yitirmemeyi ve pes etmemeyi öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kara Memiş uyanınca niçin şaşırdı?

Cevap: Kıyıya yanaşan Türk gemilerini gördüğü için.

2. Askerler ile Kara Memiş arasında nasıl bir konuşma geçti?

Cevap: Askerler Kara Memiş’e ne kadardır esir olduğunu, nereli olduğunu, adını ve kaptan olup olmadığını sordular. Kara Memiş’de cevap verdi.

3. Askerler, Kara Memiş’i Bey’in yanına niçin götürdüler?

Cevap: Askerler, Kara Memiş’in kaptanın babası olduğunu anladıkları için Bey’in yanına götürdüler.

4. Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız cenge katılır mıydınız? Neden?

Cevap: Ben de cenge katılırdım. Çünkü bizler şartlar ne olursa olsun ömrümüzün sonuna kadar vatanımız için savaşmaya yemin etmiş bir halkız.

5. “Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Vatan sadece belirli bir toprak parçası değildir. Bayrağımızın dalgalandığı her yer, bizim için vatan sayılır.

6. Daha önce “Forsa” hikâyesine tür ve biçim bakımından benzeyen bir yazı okudunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet okudum. Kitabımızdaki Küçük Ağa adlı serbest okuma metni de tür ve biçim bakımından Forsa hikayesine benzemektedir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız.

Cevap:

Forsa Metninin Özeti

FORSA

Birgün Kara Memiş “Bizimkiler! Bizimkiler!” diye bağırarak uyanır. O uyurken Türk gemileri kıyıya yanaşmıştır. Kara Memiş önce inanamaz, rüya gördüğünü sanır. Gerçek olduğunu görünce hemen gemilerden inen askerlerin yanına gider.

Askerlere Türk olduğunu söyler. Askerler ona birtakım sorular sorar. Aldıkları cevaplardan Kara Memiş’in kaptanın babası olduğunu anlarlar. Kara Memiş’i Bey’in yanına götürürler.

Bey Kara Memiş’in kolundaki hac şeklindeki yara izine bakar ve ona oğlu olduğunu söyler. Kara Memiş sevincinden bayılır. Ayılınca oğlu ona savaşmaya geldiğini söyler. Kara Memiş de savaşmak ister. Oğlu karşı çıkar fakat Kara Memiş ikna olmaz.

 

4. ETKİNLİK

Kara Memiş ve Turgut Bey’in kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yazınız.

Cevap:

KARA MEMİŞ

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Vatanına hasret, heyecanlı, cesur ve vatansever.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ak saçlı, ihtiyar.

TURGUT BEY

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Cesur, vatansever, lider ruhlu.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kara bıyıklı, güçlü vücutlu, uzun boylu.

 

5. ETKİNLİK

Kara Memiş, oğlu Turgut Bey ile beraber cenk ettikten sonra deniz yoluyla Malta Adası’ndan memleketi Edremit’ e dönecektir. Kendinizi metnin kahramanı Kara Memiş’ in yerine koyunuz. Aşağıdaki haritaya, memlekete dönebileceğiniz rotayı çiziniz. Daha sonra aşağıdaki bilgilerden, sorulardan ve hayal gücünüzden
hareketle konuyla ilgili bir konuşma planlayınız.

Forsa hikâyesinin geçtiği dönemde, savaş ve ulaşım için en önemli araç gemiydi. Zamanın
teknolojisine göre gemilerin asıl malzemesi ahşaptı. Kürekle ve yelkenle hareket ederlerdi.
Fırtınaya ve çok dalgalı sulara dayanıklı değillerdi.
Önemli bir ticaret yolu olması sebebiyle Akdeniz’de birçok ülke hâkimiyet kurmak istiyordu.
Malta Adası İtalya’nın güneyinde bulunan önemli bir adaydı.

1. O dönemin ulaşım imkânlarını, teknolojisini, doğa şartlarını ve denizde karşılaşabileceğiniz zorlukları düşünerek yolculuğunuzun ne kadar süreceğini planlayınız.

Cevap: Yolculuk yaklaşık üç gün sürecektir.

2. Rotanız üzerinde nerelere uğramanız gerekebilir?

Cevap: Kithira Adası, Naksos Adası

3. Yolculuk süresince başınıza neler gelebilir?

Cevap: Fırtına çıkabilir, erzağımız bitebilir, gemimize korsanlar saldırabilir.

4. Yolculuk esnasında ve memleketinize ulaştığınızda neler hissettiniz?

Hislerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Forsa” hikâyesinin son kısmı verilmiştir. Bundan sonra neler olmuş olabilir? Hayal gücünüzden hareketle hikâyeyi tamamlayınız.

FORSA

(…)
Oğlu, “Vurulursun! Vatana hasret gidersin!” diyerek onu gemide bırakmak istedi.
Kara Memiş, o vakit, gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi.
Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek, “Şehit olursam bunu üzerime örtün!
Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” dedi.

Cevap:

Oğlu ihtiyar babasını üzmek istemiyordu. Sağlam bir zırh bularak babasına giymesini rica etti. Askerlerle birlikte savaş meydanına indiler.

Kara Memiş, yaşından beklenmeyecek kadar çevikti. Önüne gelen her düşman askerini tek tek indiriyordu. Turgut da bir yandan savaşıyor, bir yandan babasını gözlüyordu. Babasının bu halini görünce içi rahatladı. Fakat tam bu esnada bir ok babasının bacağına saplanıverdi. Kara Memiş yere düştü ama düştüğü yerden düşmanla savaşmaya devam ediyordu. Turgut hemen babasının yanına koştu. Kucakladığı gibi gemiye götürdü.

Savaş kazanılmıştı. Askerler zaferden ziyade ihtiyar Kara Memiş’i konuşuyorlardı. Gururla memlekete geri döndüler. Kara Memiş memleketine kavuştu, hikayeleri dilden dile dolaştı.

7. ETKİNLİK

Büyük harflerin doğru kullanıldığı sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını takip ederek labirentin çıkışına ulaşınız.

Cevap:

1. Kurtuluş Savaşı √
2. Zafer meydanı
3. Türk dil Kurumu
4. Azerbaycan √
5. Ömer seyfettin
6. Türk √
7. İstiklâl caddesi
8. Fransızca √
9. Mestan sokak
10. Mimar sinan
11. İstanbul √
12. Ahmet bey
13. Yüzbaşı Mehmet √

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinle ilgili neler öğrendiniz? 2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? A) Ağrı Dağı’nın eteklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bir mühendistir. C) Tarlada Güneş altında çalışmak işlerimizi zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi.          
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “FORSA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir