5. Sınıf “GÜVERCİN” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/GÜVERCİN
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonu Metin türleriHikaye edici unsurlarHikaye edici metinlerBilgilendirici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerEş anlamlı kelimelerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı konuşmaHazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KullanımıBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.       T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.3. Hikaye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, eş anlamlı kelimeler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, yabancı sözcülerin Türkçe kullanımı, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Bir iş yaparken birlik ve beraberlik niçin önemlidir? 3. Başınıza bir olay geldiğinde kime akıl danışırsınız? 4. Yardımlaşarak başardığınız bir iş oldu mu? Paylaşınız.  
•  Güdüleme Bu dersimizde “GÜVERCİN” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini kavrayacağız.  
•  Gözden Geçirme Bir elin nesi var, iki elin sesi var. (Türk Atasözü) Nerede birlik, orada dirlik. (Türk Atasözü)

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

ağ: İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü.

kemirmek: Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak.

tuzak: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek.

ziyafet: Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen.

şüphelenmek: Kuşkulanmak, kuşku duyma işi.

b) Bulduğunuz kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

1. ağ: Dereye attığımız ağı çekince bir sürü balığımız oldu.

2. kemirmek: Fare kapıyı kemirerek içeri girmiş.

3. tuzak: Tarlaya kurduğumuz domuz tuzakları bir işe yaramamış.

4. ziyafet: Düğünde verilen ziyafetteki yemekler harikaydı.

5. şüphelenmek: Öğretmen Selim’in kopya çektiğinden şüphelendiği için sınavı iptal etti.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız.

düşünce eş anlamlısı fikir
Cümle:  Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış.

şehir eş anlamlısı kent
Cümle: Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar.

cevap eş anlamlısı yanıt
Cümle: Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?

b) Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.

Eş anlamlı kelimelerle yazdığımız cümlelerin anlamında bir değişiklik olmuyor. Eş anlamlı demek aynı anlama gelen yazılışları farklı kelimeler demek. Kelimenin anlamı değişmiyorsa, cümlenin anlamı da değişmez.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız

1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?
Avcı, ormandaki kuşları avlamak için ağ ve buğday tanelerini kullanarak tuzak yapıyor.

2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?
Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi kanat çırpmak oluyor.

3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?
Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için hep birlikte kanat çırparak ağla birlikte havalanmak suretiyle tuzaktan kurtulma çözüm önerisini sunuyor.

Ben olsaydım (örnektir) gagamızla ağları makas gibi keserek ağdan kurtulma çözüm önerisini sunardım.

4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi?
Güvercinlerin başkanı, fareden ağları kemirmesini istiyor. Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi güvercinler ağdan kurtulamazdı. Belki de avcı güvercinleri bu halde bulup onları yakalayabilirdi. Çünkü güvercinler çok yoruldukları için bir daha aynı şekilde kaçamayabilirlerdi.

5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.
Öğrenciler(varsa) anılarını paylaşacaklardır.

 

4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Güvercin metni konusu: Bir grup güvercinin düştükleri tuzaktan kurtulma çabası.

Güvercin metni ana fikri: Bir liderin önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığında aşılamayacak zorluk yoktur.

b) Metnin ana fikriyle aşağıda verilen atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır? İşaretleyiniz.

X ) Birlikten kuvvet doğar.

 

5. ETKİNLİK

a) Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları aşağıdaki tabloya yazınız.

VARLIK KADROSU İNSANA AİT DAVRANIŞLAR
Karga Şüphelenmek
Güvercinler Konuşmak, ağlamak
Fare Konuşmak

b) Aşağıda verilen bilgilerden “Güvercin” metninin türüne uygun olanları işaretleyerek “Güvercin” metninin türünü bulunuz.

6. ETKİNLİK

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için neler yapmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyerek soru işaretinin (?) kullanım amaçlarını noktalı
yerlere yazınız.

* Güvercinler, avcının kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktı?
 Soru sözü içeren cümlenin sonuna konmuştur.

* Güvercinlerin başkanı fareye dönerek:
— İsmin?
 Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlenin sonuna konmuştur.

* Beydeba MÖ I. (?) yüzyılda Hindistan’da yaşamış biridir.
 Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durum için konmuştur.

b) Okuduğunuz metinde soru işareti (?) bulunan cümleleri bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.

1. Peki ne yapmamız gerektiğini bize söyler misin?

2. Peki, avcının bizi takip etmemesi için ne yapmalıyız?

3. Zeyrek kardeş! Cevap ver, yerinde misin?

4. Ben senin güvercin arkadaşınım, dışarı çıkabilir misin?

8. ETKİNLİK

a) Fabllarda hayvanlar, insanlara ait bazı özellikleri temsil eder. Aşağıdaki hayvanların insana ait hangi özellikleri temsil ettiğini yanlarına yazınız.

b) Aşağıya, “Kargayla Tilki” fablının giriş bölümü verilmiştir. Bu bölümden hareketle fablı tamamlayınız

Böyle güzel sözleri duyan karga dayanamamış. Tam şarkı söylemek için ağzını açmış ki peynir ağzından düşüvermiş. Kurnaz tilki düşen peynir parçasını kaptığı gibi oradan uzaklaşmış. Bir köşeye gidip peyniri afiyetle midesine indirmiş.

Olan biteni şaşkınlıkla izleyen karga bir daha güzel sözlere inanıp, elindekini kaptırmaması gerektiğini anlamış.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “GÜVERCİN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir