5. Sınıf “KARAGÖZ İLE HACİVAT” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/KARAGÖZ İLE HACİVAT
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerGerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcüklerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı konuşmaHazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.   Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.   Anlama T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar. T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  

2. KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükler, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanlardan bir şey isterken kibar olmak neden önemlidir? 3. Kaba insanlar ne gibi davranışlarından dolayı sevilmezler? 4. Günlük hayatta hangi nezaket ifadelerini kullanıyorsunuz? 5. “Bir sözü söylemeden önce iki defa düşün!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “KARAGÖZ İLE HACİVAT” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde günlük hayatta sıkça kullandığımız ve duyduğumuz nezaket ifadelerini öğreneceğiz. Kaba davranan insanların sevilmediğini; kibar ve anlayışlı insanların ise daima el üstünde tutulduğunu fark edeceğiz.  
•  Gözden Geçirme Kaba bir kimsenin elinden, hayat suyu bile olsa içme. (Hz. Ali) Nezaket parayla alınmaz; ama her şeyi satın alır. (L.M.Montagu)

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız.

Yorgunluk çıkarmak deyiminin anlamı: Dinlenmek, istirahat etmek.

Eksik olmamak deyiminin anlamı: Var ol, sağ ol anlamlarıyla beraber minnet duygusunu ifade eder.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri nelerdir? İlgili boşluklara yazınız.

Karagöz’ün kişilik özellikleri:

» Cahil fakat geleneklerine bağlı

» Ağır işitmesinde dolayı karşısındakini sürekli yanlış anlayan

» Uyanık geçinmeye çalışan

» Kaba

» Anlayışsız

» Açık sözlü, ağzına geleni söyleyen

» İnsanlardan faydalanmaya çalışan

Hacivat’ın kişilik özellikleri:

» Bilgili ve görgülü

» Nazik ve anlaşılır konuşan

» Öğretici ve yapıcı

» Kibar ve anlayışlı

» İçten pazarlıklı

» Zeki ve kurnaz

2. Karagöz’ün Hacivat’a karşı davranışlarını nasıl buluyorsunuz? Açıklayınız.
Karagöz’ün Hacivat’a olan davranışlarını çok kaba buluyorum. Karşısındakini düşünmüyor, ağzına geleni söylüyor. Bu davranışını hiç doğru bulmuyorum.

3. Yukarıda, özelliklerini yazdığınız kahramanlardan hangisinin yerine geçmek isterdiniz? Niçin?
Hacivat’ın yerine geçmek isterdim. Tabi bazı özelliklerini beğenmiyorum ama zeki, bilgili ve nazik olarak Hacivat’ın yerine geçmek isterdim.

3. ETKİNLİK

a)Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır. Bu durumlar karşısında kullandığımız nezaket ifadelerini örnekteki gibi yazınız.

 DURUMLAR  NEZAKET İFADELERİ
 Akşam yatmaya giderken  İyi geceler.
 Bir kişi yolculuğa çıkarken  İyi yolculuklar, güle güle…
 Herhangi bir hata yaptığımızda   Özür dilerim.
 Birisi yeni bir kıyafet aldığında  Güle güle giyin.
 Bir yerden ayrılırken  Hoşça kalın.
 Bir işle meşgul birine  Kolay gelsin.
 Birisi seslendiğinde  Efendim? Buyrun.
 Bir ortama girdiğimizde  Merhaba.
 Herhangi bir şey yedikten sonra  Ellerinize sağlık.
 Bizim için bir iyilik yapıldığında  Teşekkür ederim.

b) Okuduğunuz metnin konusu nedir? Okuduğunuz metnin konusu ile yukarıda yaptığınız etkinlik arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Karagöz ile Hacivat – İncelik metni konusu nezaket kurallarıdır. Yaptığımız etkinlikte de günlük yaşamımızdaki durumlar karşısındaki ifadeleri yazarak nezaket kuralları içerisindeki iletişim ve konuşma kurallarını belirlemiş olduk.

c) Metnin ana fikrini yazınız.

Karagöz ile Hacivat – İncelik metni ana fikri, insanlarla olan iletişimimizde nezaket kurallarına uymamız, sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için çok önemlidir.

4. ETKİNLİK

Metinde geçen durumlar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Siz de bu durumları
örnekteki gibi eşleştiriniz.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen anlamlardan hangileri tiyatro ile ilgilidir? İşaretleyiniz.

b) İşaretlediğiniz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla mı kullanılmıştır? Niçin?

İşaretlediğimiz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla kullanılmamıştır. Çünkü bu kelimeler tiyatro için kullanılan terim anlamlardır.

c) Siz de aşağıdaki paragrafta yer alan terim anlamlı kelimeleri bularak altlarını çiziniz.

“Bir tiyatro eserinde senaryo oldukça önemlidir. Çünkü seyircinin oyundan zevk alması büyük ölçüde buna bağlıdır. Oyunda rol alacak oyuncular senaryoyu günler öncesinden ezberlemeye başlarlar. Ancak sahneye çıkan oyuncular, bazen söyleyeceklerini unutabilirler. Bu durumda yardımlarına kuliste bulunan suflör yetişir. Bu kişiye hatırlatıcı da denebilir. Oyuncular, sadece sahnelenecek eseri ezberlemekle yetinmezler. Söyledikleri cümlenin anlamına uygun jest ve mimikleri de kullanmak zorundadırlar. “

6. ETKİNLİK

“Karagöz ile Hacivat – İncelik” metni ile aşağıda yer alan “Karagöz” metnini biçim ve tür bakımından karşılaştırınız.

– Karagöz ile Hacivat – İncelik metni tür olarak tiyatrodur. Karagöz metni ise makaledir.

– Karagöz ile Hacivat – İncelik metni karşılıklı diyaloglardan oluşmaktadır. Karagöz metni ise düz yazıdır; paragraflardan oluşmuştur.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan hareketle düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

1. Dükkân sahibinin müşteriye davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dükkân sahibinin müşteriye davranışı doğru bulmuyorum. Tanıdık ve sürekli müşteri de olsa, alış veriş sırasını başkasına vermek nezaketsiz bir davranıştır. Bu şekilde belki de yazar gibi sürekli müşterisi olacak bir kişiyi kaybetmiş olabilir.

2. Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyor musunuz? Niçin?
Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyorum. Dükkan sahibi yazara nasıl davranıyorsa, müşteriye de aynı şekilde davranması gerekirdi. Müşteri bu davranışı ile dükkan sahibine nezaket dersi vermiştir. Bundan sonra dükkan sahibi daha dikkatli olacaktır.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri, ünlem işaretinin kullanıldığı yerlere dikkat ederek inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

– Hangi cümle/cümlelerde sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan ifadeler (ay, of, ah vb.) yer almaktadır?
3.  ve 4. cümlelerde

– Hangi cümle/cümleler sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatmaktadır?
5. cümlede

– Hangi cümle/ cümlelerde seslenme, uyarı anlamı vardır?
1. ve 2. cümlelerde

b) “Karagöz ile Hacivat – İncelik” metninde ünlem işaretinin kullanıldığı cümleleri belirleyerek altlarını çiziniz.

» Üzerimde gecelik var ya!..

» Neyse efendim, günaydın!

» Güle güle kullan, başında paralansın!

» Hah aferin! İşte böyle demeli ya!

» İyi ya, güle güle kullan, başında paralansın!

» Anladık, güle güle yak, otur da külüne bak!

» Eksik olma Karagöz’üm!

» Güle güle yak, otur da külüne bak!

» Oh, oh! Çok sevindim!

» Güle güle oturunuz, içinden hiç çıkmayınız!

» Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar!

» Görmüyor musunuz, utanmazlar, önünüze arkanıza baksanıza!

» Seni gidi palavracı!..

» Yok şapka almış, yok odun almış, yok evini yaptırmış, bana ne bunlardan!..

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki Karagöz oyununu okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri oyunun içeriğine göre tamamlayınız.

(Boşluklar sırasına göre belirtilmiştir.)

1. Boşluk
Pekalâ, böyle neşeli olmanın sebebi ne acaba?

2. Boşluk
Köftehor bir yanda da okuma-yazma çalışıyorum.

3. Boşluk
Bilgi kabarcığımı

4. Boşluk
Allah Allah belindeki ip ne olacak?

5. Boşluk
Bakalım neler öğrenmişsin?

6. Boşluk
Meselâ iki iki daha ne eder?

7. Boşluk
Ne gelecek, benim aklıma şişko sinek gelir.

8. Boşluk
Kiminde otuz tane olur. Kiminde üç tane… Bazılarında da takma diş olur.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “KARAGÖZ İLE HACİVAT” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir