5. Sınıf “KARİKATÜR” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/KARİKATÜR
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriHikaye Edici MetinBüyük Harfin KullanımıZıt Anlamlı Kelimeler
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.  

Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, zıt anlamlı kelimeler…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Karikatür okumayı ve yorumlamayı sever misiniz? Getirdiğiniz karikatürü anlatınız. 3. Karikatürün özellikleri nelerdir? Karikatür farklı kişiler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilir mi? Niçin?
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “KARİKATÜR” adlı metni işleyeceğiz. Herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılması. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesi. Karikatür, bir resim sanatıdır. Bu resimleri çizenlere karikatürcü veya karikatürist denir.

Karikatür, özelliği itibarıyla tanınan, bilinen orijinalinden farklıdır. Karikatür, konu olan bir kişinin veya bir olayın dikkati çekici özelliklerini ortaya koyar. Çoğu zaman kişinin bazı özelliklerinin abartılmasını konu eden karikatür, o kişiyi hicvetmek, küçültmek ve onunla alay etmek vâsıtası olarak da kullanılmaktadır. Alay etmek, insanların birbirlerini hafife alması, rencide etmesi, onu küçük ve gülünç duruma düşürmesi demektir. Bu konuda Avrupalı filozof Bergson “İnsanlar, yalnız insanları veya insanlarla ilgili olayları gülünçleştirmeyi düşünmüşlerdir.” demiştir.
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde karikatürler hakkında bilgi edinmiş olacağız.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri izleyerek karikatürleri yorumlayınız.

1. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap: Kitap okumak sizi diğer insanlardan farklı kılar.

2. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap: Hayallerinize ulaşsanız bile kitap okumaktan vazgeçmeyiniz.

3. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap: Ne kadar fakir olursanız olun sizin en büyük hazineniz okuduğunuz kitaplardır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan ve karikatürden hareketle bir konuşma planlayınız.

– Karikatüristin bu karikatürle vermek istediği mesaj ne olabilir?

Cevap: Kitap okumak insana huzur verir.

– Karikatüristin vermek istediği mesaja katılıyor musunuz?

Cevap: Evet katılıyorum.

– Karikatüre uygun bir slogan üretiniz.

Cevap: Kitap oku, huzur bul!

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen karikatürlerin konusundan hareketle uygun sözler yazarak kahramanları konuşturunuz.

Cevap:

1. Karikatür:

— Herkes mutsuz; kalabalıklar içinde renksiz. Kitap okumasam onlardan ne farkım kalırdı ki?

2. Karikatür:

— Küçükken astronot olmak isterdim. Çalıştım ve hayalime kavuştum. En büyük yardımcım ise kitaplarım oldu. Hayallerime kavuşsam da onlardan vazgeçemem.

3. Karikatür:

— Fakirim ama bu üzülünecek bir şey değil. Bir çok kitap okudum, bir çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerim parayla satın alınamayacak kadar değerli. Bu öğrendiklerim sayesinde her zaman mutlu olmanın yollarını bulabilirim.

4. ETKİNLİK

Bir İletişim Biçimi Olarak Karikatür
(…)
Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o
toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapabilirler.
(…)
İletişim; kişiler arası, toplumlar arası ya da birey ile toplum arasında oluşan bir süreç-
tir. Bir kişinin toplumla yüz yüze kurduğu iletişimde ulaşabileceği insan sayısı sınırlıdır. Ancak
karikatürcü uygun zemin oluştuğunda çizgileriyle bütün dünya insanlarına seslenme olanağı
bulmaktadır.
Karikatürün iletişimle olan ilişkisi ve iletişimdeki yeri çok farklı boyutlarda ele alınabilir.
Bu konunun değişik açılardan irdelenmesi şüphesiz ki hem karikatürcü hem de toplum
açısından son derece önem taşımaktadır.
Hakkı USLU
(Kısaltılmıştır.)

a) Yukarıdaki metinde yazarın “karikatürün evrenselliği” hakkındaki düşüncesi nedir?

Cevap: Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapabilirler.

b) Karikatürün evrenselliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Karikatürün evrenselliği karikatürü çizen kişiye bağlıdır. Eğer sadece konuşma balonlarına önem verip, çiziminde gereken hususlara dikkat etmez ise, o karikatür evrensel olamaz.

c) Farklı kişiler aynı karikatüre baktığında değişik mesajlar çıkarabilirler mi? Açıklayınız.

Cevap: Karikatürde verilmek istenen mesaj belli olsa da, insanlar kendi düşüncelerine göre bu karikatürleri değişik şekillerde yorumlayabilirler.

d) Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden çıkardığınız mesajları yazınız.

Cevap: Dünyada iki çeşit insan vardır: İyi insanlar hep iyi şeyler yaparlar. Kötü insanlar ise yapılan iyilikleri yok etmek için uğraşırlar.

 

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

Cevap:

Çocuklar Kitaplar Arasında Oynasın
O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak bana yasaktı(.) Fakat babam yokken
onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer(,) üstlerinden çıkardım(.) Pek az sonra
fare gibi onları kemirir(,) gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan
yakalanırdım(.) Gidiş o gidiş() Onun için uzunca öğretmenlik hayatımda etrafımdakilere
tavsiyem daima şu olmuştur(:) ()Bırakın çocukları(,) kitaplar arasında oynasınlar(.)Ne
pahasına olursa olsun(.)()
(…)
Reşat Nuri GÜNTEKİN
(Kısaltılmıştır.)

b) “Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer, üstlerinden çıkardım.” cümlesindeki deyimi bularak anlamını tahmin ediniz. Deyimin sözlük anlamını yazınız.

Cevap:

Altından girip üstünden çıkmak

Sözlük Anlamı: (bir yerin veya bir şeyin) girip çıkmadık yerini bırakmamak, her yerini baştan aşağı dolaşmak.

c) “Bırakın çocukları, kitaplar arasında oynasınlar. Ne pahasına olursa olsun.” tavsiyesi ile yazar ne anlatmak istemiştir? Yazarın bu tavsiyesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Yazar, çocuklar kitapları okumasalar, onlara zarar verseler bile, insanların çocukları kitaplardan uzaklaştırmamaları gerektiğini anlatmak istemiştir. Yazarın bu tavsiyesine katılıyorum. Kitap sevgisi onları okuyarak değil, onlarla vakit geçirilerek kazanılır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım amaçlarını ilgili yerlere yazınız.

Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen par-
çalarda kış resimleri vardı.

Cevap: Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konmuştur.

İhtiyar durmadı, bağırdı:
—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!

Cevap: Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılmıştır.

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.

Cevap: Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılmıştır.

Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız vb.” yapım ekleri kullanılır.

Cevap: İsim yapma eklerinin başına konmuştur.

Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir.

Cevap: Heceleri göstermek için kullanılmıştır.

Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini
sorunca soruyu kolayca çözdüm.

Cevap: Matematik işareti olarak eksi işlemini göstermek için kullanılmıştır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “KARİKATÜR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir