5. Sınıf “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-KÜTÜPHANE” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-KÜTÜPHANE (İzleme Metni)
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYazma StratejileriBüyük Harfin KullanımıGrafik,Tablo Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Anlama
T.5.3.34.Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.    

2. DİNLEME/İZLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.    

3. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

4. YAZMA
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu, büyük harfin kullanımı…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden? 3. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz? 4. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.
•  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-KÜTÜPHANE” adlı metni işleyeceğiz. Birçok kitabın yer aldığı ve bu kitapların düzenli şekilde depolandığı kültürel alanlara kütüphane adı verilmektedir. Kütüphanelerin temel malzemesi kitaplardır ve kitaplar insanın bilgi ile donanmasına etki eden en önemli kaynaklardır. Kütüphanelerin malzemesi kitaplar olduğundan ve kitaplar insan hayatı için çok büyük önem taşıdığından kütüphaneler de bir toplumun kalkınmasında çok önemli mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir toplumun gelişmişliği o toplumda yer alan kütüphanelerin sayısına ve içeriğine bakılarak anlaşılabilir. Kütüphanelere değer veren toplumlar, bilgiye, ilime ve araştırmaya da önem veriyor demektir. İnsanlar günümüzde her ne kadar bilgiye kolay yoldan ulaşmaya çalışsalar da internet ve benzeri yollardan edinilen bilgi kitaplardan edinilen bilginin yerini tutamaz. Çünkü kütüphanelerin ayrı bir havası, insanı büyüleyen bir kokusu ve ortamı vardır. Bu nedenle her insan araştırmaları yapmak için mutlaka kütüphaneden faydalanmaya çalışmalıdır.
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde kütüphaneler hakkında bilgi edinmiş olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Cevap:

1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır kitap.

2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri kütüphane.

3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “Hafız-ı Kütüp” denirdi.

4. İskenderiye Kütüphanesi, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri
olmuştur.

5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur.

6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci Ali Emir-i Efendi tarafından bulunmuştur.

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. İLAHİYAT

2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. İLİM

3. Gök bilimi. ASTRONOMİ

4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. SAHAF

5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. VEZİR

6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. VAKIF

7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. KADİM

8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. NÜSHA

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Toplumların tarihlerinin, kültürlerinin, fikir ve düşüncelerinin kayıtlı olduğu kitapların bulunduğu yerler olduğu için kütüphaneler toplumsal hafıza merkezleridir.

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

Cevap: Bir kütüphanedeki kitapların yerlerinin ezberleyen kişilerdir. Görevleri kütüphanede bulunan her kitabın yerini ezberleyip gelenlere göstermektir.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

Cevap: İskenderiye Kütüphanesi sadece kütüphane değil, bilimin de merkezliğini yapmış bir yer olduğu ve çok önemli bilim adamlarının yetişmesine vesile olduğu için dönemin en önemli kültür merkezidir.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

Cevap: Çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olabilirdik.

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap: Fatih Sultan Mehmet

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

 

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Afişte, kitap okuyan kişilerin önlerine çıkan her türlü engeli aşabileceklerini, çok kitap okuyanların bilinmeyen bir çok şeyi öğrenebilecekleri, görebilecekleri ve anlayabilecekleri anlatılmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

(Not: Soru numarasına göre işaretleme yapılmıştır.)

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız. 

Cevap: Yabancı diller bölümü

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

Cevap: Süreli Yayınlar Bölümü

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

Cevap: Zeynep

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

Cevap: A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

Cevap: 

(…)
İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(.) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(.) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(,) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(.) Öbürleri() Elbette onların da faydası oldu(;) onlar da izini bıraktı(.) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(.) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(.) Kitap alın(,) okuyun(;) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(,) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(.)
(…)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin
doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin
başına üzgün yüz çiziniz.

Cevap: 

🙂 ) Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane
olmak durumundadır.

🙁 ) Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

🙁 ) Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

🙂 ) Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta
kütüphaneler kurmuştur.

🙁 ) Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe
eserler hazırlatmıştır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKAYESİ-KÜTÜPHANE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir