5. Sınıf “OKUMA KİTAPLARIM” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/OKUMA KİTAPLARIM
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriBilgilendirici MetinSayıların Yazımı
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  

Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.
T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.  

Anlama
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

3. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu, bilgilendirici metin, sayıların yazımı…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? 3. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “DEDE KORKUT-BOĞAÇHAN” adlı metni işleyeceğiz. Kitaplar içinde binlerce cevher barındıran bir hazinedir. Kitap okuyan insanlar, okumayanlara göre her zaman bir adım öndedir.Kitap öyle bir dosttur ki siz ondan uzaklaşsanız bile o sizi olduğu yerde bekler. Ta ki siz bir gün geri dönene kadar. Kitapların taşıdığı anlamlar da zamana göre değişiklik gösterir.İnsanın bir kitabı her okuduğunda aldığı zevk farklıdır. Bu kişinin yaşına, ruh haline, yaşam tarzına, tecrübesine göre farklılık gösterir…
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde eski okumalarımız üzerinde duracağız.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız anahtar kelimeyi belirleyiniz.

Cevap: 

 A Dost → Arkadaş

 B  Cevap → Yanıt

 C Okul → Mektep

 Ç İmtihan → Sınav

 D Hayal → Düş

 E Talih → Şans

 F Yıl → Sene

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.

Cevap: Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış,
güler yüzlü çocuk resimleri vardı. 

2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?

Hislerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?

Cevap: Yazar imtihanların başlayacağı günleri hayal etmektedir. Güzel bir mayıs günü imtiahan girecek, şansına çıkan parçayı okuyacak, o okurken dışarıda kuşlar ötüşecek, ağaçların yapraklarının salladığı görülecek, satıcıların sesleri duyulacak, öğretmenleri okuduğu parça ile ilgili sorular soracak, yazar hemen cevap verecek, imtihan odasından uçarak çıkacaktı.

4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Yazar okuma kitaplarını okurken duyduğu heyecanı, şimdi yaşayamadığı için kitaplarına özlem duymaktadır.

5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

Okumayı özlediğiniz kitaba göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.

 palto – resim – kitap – iyi 
 -ler | -ım | -i | -lar | -lik | -lu 

Cevap: 

resim -ler

kitap -lık

iyi -lik

b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

Cevap: 

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler:

  • paltolu
  • kitaplık
  • iyilik

Anlamları Değişmeyen Kelimeler:

  • resimler

 

5. ETKİNLİK

“Okuma Kitaplarım” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız.

Cevap: Yazar okuma kitaplarından mevsimleri buluyor. Çiçeklerin açtığı, kelebeklerin uçuştuğu ilkbahar mevsimi, güneşi, günlerin ve tatilin yaşandığı yaz mevsimi, yağmurların yağdığı yaprakların döküldüğü sonbahar mevsimi, karın yağdığı çocukların kardan adam yaptığı kış mevsimi yazarın kitaplarında yer alıyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.

Cevap: 

Amaç – Sonuç: Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.

Cümle: Haftasonu ailemi görmek için Erdek’e gidiyorum.

Neden – Sonuç: Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

Cümle: Malzemenin yetmeyeceğini anlayınca duvarı tamir etmekten vazgeçtik.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Kitap okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitabı henüz bulamamış olan vardır.

Cevap: 

Bu sözde anlatılmak istenen, her insanın ilgi alanları farklıdır. İnsanlar ilgi alanlarına girmeyen, sevmedikleri kitapları okumazlar. Eğer insanlar ilgi duyacakları kitapları bulurlarsa, bunları severek okurlar. Buradaki esas nokta kitap okumanın sevilip sevilmemesi değil, ilgi duyulan kitapların bulunup bulunmamasıdır.

Bu açıklamaya göre konuşmanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram havuzundan kelimeler seçerek okuma-yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Okuma yazma öğrendiğiniz kitaplara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.

Cevap: 

b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz.

Cevap: 

(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.

(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.

(   ) Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.

(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.

(   ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinle ilgili neler öğrendiniz?   2. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ? A) 23 Nisan 1923’te B ) 23 nisan 1923’te C) 23.04.1923’te D) 23.IV.1923’te 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ? A) Meydana varınca otuzbeş adım at ve sağa dön . B) 17 Mayıs 2000’deki zafer hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor . C) Karşıdaki mobilyacıya üç yüz elli lira borcum var . D) Üniversiteyi 2008’de bitirdim .  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “OKUMA KİTAPLARIM” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir