5. Sınıf “PÜF NOKTASI” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/PÜF NOKTASI
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerGerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcüklerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı konuşmaHazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.  

2. KONUŞMA
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükler, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Sabır acıdır, meyvesi …………………….” atasözünü tamamlayınız. 3. Tamamladığınız atasözünde ne anlatılmak istenmiştir? Arkadaşlarınızla paylaşınız. 4. Bulduğunuz deyim hikâyelerinden bazılarını arkadaşlarınıza okuyunuz.   AVUCUNU YALA “Bu deyim, kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak, tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya uğraşan ayıların hareketinden alınmadır. Çünkü ayılar kışın arasa da yiyecek bulamaz hareket edecek olsa da, boşuna enerji tüketmiş olur. Bunu iyi bilen ayılar kış uykusuna yatar. Ayağını yalamakla yetinir yazın gelmesini bekler. Başka yapacak bir şeyi yoktur.”
•  Güdüleme Bu dersimizde “PÜF NOKTASI” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde günlük hayatta sıkça kullandığımız deyimlerin nerelerden geldiği ve bu deyimleri oluşturan bazı hikayeleri öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Güme Gitmek
Zamanında yeniçeriler suçluları yakalayıp zindana kapatırlarken “HOOOPPP GÜM” şeklinde nara atarlarmış.Ancak aynı “kurunun yanında yaş da yanar” atasözünde olduğu gibi bazen zindana atılanlar arasında suçu olmayanlar yani masum kişiler de bulunurmuş. İşte halk suçsuz bir vatandaşın zindana atıldığında,günahsız yere hapse götürülüyor anlamında “Adamcağız güme gitti, yazık oldu” demiş.  

Çam Devirmek
Zengin bir adamın, Göztepe Erenköy taraflarında, sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış. Adam bu bahçenin bir köşesine bir bina daha yaptırmaya karar vermiş. Eski binalar hep ahşap yapıldığı için, gereken keresteyi tomruk halinde getirtmiş ve inşaat yaptıracağı yere istif ettirmiş. Bu tomrukların içinde çam, gürgen, meşe ve ceviz ağaçları da bulunuyormuş. Sayfiye mevsimi olmadığı için Nişantaşı’ndaki konağında oturan zengin adam bir sabah, köşküne gitmiş ve köşkün saf bekçisine emir vermiş: -Bir hızarcı bul, bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır demiş. Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarcıları bulmuş. Çam tomrukları yerine, köşkün bahçesinde ne kadar kıymetli çam ağacı varsa kestirip devirmiş. Bu akılsız uşağın adı, çam deviren uşak kalmış.

Saman Altından Su Yürütmek
Vaktiyle bir ova köyünde köylüler tarlalarını sulamak için,ırmağın suyunu nöbetleşe kullanmak üzere anlaşmışlar. Irmak boyunda bulunan tarlalar, açılan kanallar vasıtasıyla sıra ile sulanıyor,herkes ziraatıyla meşgul oluyormuş. Köyün açıkgözlerinden birisi,daha fazla su alabilmek için tarlasında derin ama ince bir kanal kazıp ırmaktan su çalmayı aklına koymuş. Kanalı gizleme maksadıyla da üzerini çalı çırpı ve taşlarla örtüp araziye uydurmuş.  

Buyurun Cenaze Namazına
IV. Murad zamanında tütün,içki ,keyif verici madde yasağı koyar ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır. Bugünkü Üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiğini istihbarat alır. Derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider. Selam verir, oturur.  Kahveci yanına gelip; “Baba erenler kahve içer mi” diye sorar. 
Padişah “Evet” der.
Kahveci: “Tütün içer misin?”
Padişah: “Hayır”. Kahveci işkillenir.Tütün içmiyor da ne işi var burada. Zaten padişahın tebdili kıyafet dolaştığı haberleri var. Eli titreye titreye kahveyi götürür. -Murad.
-Peki isimde sultan da var mı?
-Elbette var.
-Baba erenler ismini bağışlar mı? Deyince kahvecinin bet benizi atar. Zangır zangır titrer ve “Öyleyse buyrun cenaze namazına” der, olduğu yere yığılır. IV. Murad bu lafa çok güler ve kahveciyi bir defalığına affeder.  

Pabucu Dama Atılmak
Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet şikayeti ve sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi kazançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde aşağıdaki değerlerden hangilerine ulaşılabilir? İşaretleyiniz.

sabır (X)
dürüstlük (   )
sevgi (   )
saygı (X)
dostluk (   )
güven (X)

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinde geçtiği yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

(Önce metne göre kelimelerin anlamlarını yazınız. Daha sonra aşağıdaki sözlük anlamlarından kontrol ediniz.)

niyet:  Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat

kuşku: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek

mengene: Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir tür alet

hiza: Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu

zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat

b) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız.

* Düşünmekle kalmadı, bilmiş tavırlar takınarak usta olduğunu göstermeye çalıştı.
tavır takınmak: belli bir durum veya davranış biçimini benimsemek, vaziyet almak

* Küçük çırak, zamanını kollayıp konuyu bir kere daha açmaya çalıştı.
zamanını kollamak: 1) bir işin sırasını beklemek; 2) uygun bir fırsat beklemek.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

3. ETKİNLİK

Püf Noktası metni sorularının cevapları:

1. Metinde geçen çırağın kişilik özellikleri nelerdir?
Saygılı, çalışkan, çok bilmiş tavırlar sergileyen, sabırsız

2. Usta, dükkân açmak isteyen çırağına niçin izin vermek istemiyor?
Usta, dükkân açmak isteyen kalfasına, kalfanın daha işin püf noktasını öğrenmediği için izin vermek istemiyor.

3. Usta, çırağının hatasını anlaması için ne yapıyor?
Usta, kalfasının hatasını anlaması için ona işin püf noktasını gösteriyor.

4. Sizce çırak, ustasının sözünü dinleyip sabretseydi olaylar nasıl gelişirdi?
Çırak, ustasının sözlerini dinleyip sabretseydi, yaptığı işler en az ustasının yaptığı işler kadar sağlam olurdu. Böylece o da usta olarak dükkanını işletmeye, para kazanmaya başlayabilirdi.

5. Ustanın yerinde siz olsaydınız, çırağınıza nasıl davranırdınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

 

4. ETKİNLİK

“Püf Noktası” metninin özetini yazınız.

Çanak çömlek işleriyle meşgul olan bir ustanın yanında bir çırak,usta olduğunu düşünerek kendi dükkanını açmak ister. Fakat ustası, işin püf noktasını öğrenmediği için dükkan açmasını istemez.

Çırak ustasının neden dükkan açmasına izin vermediğini anlamaz ve ısrar eder.

Usta, çırağının yaptığı hatayı göstermek için o günkü işleri çırağının yapmasını ister. Çırak işleri yapar fakat tabakları kırar. Usta da işleri kendisi yaparken çırağının iyi izlemesini ister. Tabakların kırılmaması için tabakları fırından çıkarırken üfler. Çırak yaptığı hatayı anlamıştır.

 

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Püf Noktası metni konusu: Testi ve çanak çömlek ile uğraşan bir kalfanın ustasından işin püf noktasını öğrenmesi.

Püf Noktası metni ana fikri: Her işin bir inceliği vardır. O incelik öğrenmeden usta olunmaz.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafları okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

– Yukarıdaki paragraflarda olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır? Yazınız.

Püf Noktası metninde olaylar 3. kişi ağzından anlatılmaktadır.

Hişt Hişt metninde olayla 1. kişi ağzından anlatılmaktadır.

b) Aşağıdaki kutuları “Püf Noktası” hikâyesine göre doldurunuz.

Olay Örgüsü
Bir ustanın yanında çalışan çırağın, ustasından ayrılarak bir dükkan açmak istemesi. İşin inceliğini öğrenmediği için ustasının buna izin vermemesi. Neden izin vermediğini işin püf noktasını göstererek anlatması.

Kişiler
Usta ve çırak

Anlatıcı
Yazar (3. kişi)

Yer
Çanak çömlek imalat atölyesi

Zaman
Geçmiş zaman

Birinci Ağızdan Anlatım” yazının olay örgüsünde yazarın bizzat bulunduğu ve genellikle fiillerin “gördüm, yaptık, başlıyoruz” gibi yazarın da içinde bulunduğu kiplerle çekimlenen anlatım türüdür. Bu anlatım türünde yazar, anlatılan olayın bizzat kahramanlarından biridir. Yani yazar kendi başından geçen olayı anlatmaktadır.

Örnek: “Kapıdan çıkarken soluk yüzlü, sert bakışlı, iri yarı bir adam karşımda dikildi ve gözleri benden hesap sorar gibiydi. Aldırmadan yoluma devam etmeye çalıştım. Çirkin suratını aklıma kazıdım ve onun bakışlarındaki derin anlamı çözme gayretiyle saatlerce yürüdüm.”

Üçüncü Ağızdan Anlatım” ise, anlatılan olay örgüsünde yazarın bulunmadığı, yazıyı yazan kişinin ancak bir gözlemci veya kurgu sahibi olduğu anlatım türüdür. Bu tür yazılarda birinci tekil şahıs kipi kullanılmaz, yazar hep başkalarının başından geçen olayları anlatır.

Örnek: “Kapıdan çıkarken soluk yüzlü, sert bakışlı, iri yarı bir adam karşısına dikildi ve gözleri ondan hesap sorar gibiydi. Aldırmadan yoluna devam etmeye çalıştı. Çirkin suratını aklına kazıdı ve onun bakışlarındaki derin anlamı çözme gayretiyle saatlerce yürüdü.”

7. ETKİNLİK

Büyüklerimiz niçin bizlere öğüt verirler? Onların verdiği öğütleri dikkate alır mısınız? Niçin? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Büyüklerimiz bizlere, hayata dair bazı bilgiler öğrenmemiz, işin doğrusunun ne olduğunu anlamamız için öğüt verirler. Onların verdikleri öğüdü dikkate almalıyız. Çünkü büyükler bizden daha fazla yaşamışlardır ve verdikleri öğütle ilgili olaylar başlarından geçmiştir. Bu olaylardan çıkardıkları dersleri bize anlattıkları için ne yapmamız konusunda doğru yolu bu şekilde bulabiliriz.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen metni, yazarın kullandığı deyim ve atasözlerine dikkat ederek
okuyunuz.

b) Siz de aşağıda verilen konulardan birini seçerek seçtiğiniz konu ile ilgili bir hikâye yazınız.
Hikâyenizde daha önce öğrendiğiniz atasözü ve deyimleri de kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza başlamadan önce hikâyenize ait unsurları aşağıdaki kutucuklara yazınız.

(örnektir)

Kısaca Olay Örgüsü: Ailesiyle beraber pikniğe giden bir çocuğun, top oynarken topun bir karınca yuvasına yuvarlanması, çocuğun karıncalar hakkında annesinden bilgi alması ve onlara okul yapması.

Konu: Hayvan hakları

Kişiler: Yazar, yazarın annesi

Yer: Yozgat Çamlığı piknik alanı

Zaman: Geçmiş zaman

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Öğrenmiş olduğunuz bir deyimin hikayesini anlatınız.1. ağız ve 3. ağızla oluşturulmuş metinler hazırlayıp pano hazırlayınız.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “PÜF NOKTASI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir