5. Sınıf “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KarşılığıBilgilendirici MetinlerNoktalama İşaretleriBir İşin İşlem Basamakları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40 (12 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. DİNLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Bilgilendirici Metinler, Noktalama İşaretleri, bir işin işlem basamakları, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Çevrenizde ilgi gören ve tarihî değeri olan mimari yapılar var mı? Varsa bunlarla ilgili neler biliyorsunuz? 3. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” temasındaki “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” adlı metni işleyeceğiz. Osmanlı padişahlarından I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yaptığı eserleriyle dünya tarihine adını yazdırmıştır. Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu…
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde Mimar SİNAN’ı ve meşhur eserlerinden birkaçını öğrenmiş olacağız.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Öğretmeniniz size “Sanki Caminin Bakım Kılavuzu” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Metindeki bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Metni ikinci defa dinlerken boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap: 

– Büyük ustanın 1543 yılında yaptığı İstanbul’daki Şehzadebaşı Camisi’nin 1990’lı yıllardaki restorasyonunda yaşananlar, tüm dünyayı şoke etti.

– Mimarlar restore konusunda karar veremedi.

– Mimarlar incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti.

– Mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşıldı.

– Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan Mimar Sinan, 469 yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu.

– Süleymaniye Camisi’ni kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mimar Sinan mektubu niçin yazmıştır?

Cevap: Aşınan kemerin nasıl onarılacağını anlatmak için.

2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camisi için “Çıraklık eserim” diyor. Bunun sebebi nedir?

Cevap: Mimar Sinan bu camiyi çıraklık döneminde yaptığı için.

3. Camiyi restore etmek için bir araya gelen mimarlar restore konusunda niçin karar verememiş olabilirler?

Cevap: Yaklaşık dört yüz sene önce yapılan bir eseri günümüz şartlarında restore etmek kolay değildir. Mimarlar o yıllarda bu caminin nasıl yapıldığını bilmiyorlardı. Bu yüzden restore konusunda kararsız kalmışlardır.

4. Mimar Sinan’ın geleceğe mektup bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bu durum Mimar Sinan’ın gerçek bir usta olduğunun göstergesidir. Mimar Sinan’ın aynı zamanda ileri görüşlü biri olduğunu anlıyoruz.

5. Mimar Sinan’ın yerinde siz olsaydınız caminin restorasyonunu sağlamak için başka nasıl bir yol izlerdiniz?

Cevap: Caminin her bölümü için bir bakım kılavuzu hazırlayıp bırakılabilirdi.

 

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinden hareketle bir haber metninin niteliklerinden hangileri aşağıda bulunmaktadır? İşaretleyiniz.

Cevap: 

(   ) Güncel olaylarla/durumlarla ilgilidir.

(X) İlgi çekicidir.

(   ) Yazarının duygu ve düşüncelerini içerir.

(X) 5N 1K sorularına cevap verir.

(X) Dili açık ve anlaşılırdır.

(X) Tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri dile getirir.

(   ) Uzun ve detaylı bilgiler içerir.

b) Dinlediğiniz haber metninden hareketle 5N 1K sorularına cevap veriniz.

Cevap: 

Ne? → Mimarlardan biri incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti.

Neden? → Mimar Sinan kemerlerin eskiyeceğini ve değiştirilmesi gerekeceğini öngörerek mektup bırakmıştır.

Nerede? → Süleymaniye Camii’sini kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor.

Nasıl? → Kemerin onarımı mektuptaki gibi yapıldı.

Ne Zaman? → Şehzadebaşı Camii 1543 yılında yapıldı.

Kim? → Mimarlardan biri inceleme yaparken oyuğu buldu.

c) Yaşadığınız ya da gözlemlediğiniz bir olaydan hareketle haber metni yazınız. Haber metninizde 5N 1K sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız.

Cevap: 

Aşağıdaki gazete haberini örnek alarak siz de etrafınızda yaşanan olayları haber metni şeklinde yazabilirsiniz.

Şile’de Batan Geminin Yeri Tespit Edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile’de batan geminin yerini tespit etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Şile’nin 7 mil açığında batan kuru yük gemisinde 10 Türk vatandaşının bulunduğu belirtilerek, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli ve yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli Limanı’na dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

 

5. ETKİNLİK

a) İletinizde nelerden bahsederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Öğretmeninizin yönlendirmesi ile beyin fırtınası yapınız.

b) İletinizi aşağıya e-posta şeklinde yazınız

Cevap: 

(örnektir)

Kime: mimarsinan@e-posta.com

Konu: Teşekkür

Sayın Mimar Sinan,

Çıraklık eseriniz olan Şehzadebaşı Cami’nin kemerleri aşınmıştı. Bu kemerleri onarmak için restorasyon kararı aldık. Fakat bu kemerler öyle ustalıkla yapılmıştı ki bir çok mimar arkadaşımız kemerin yapısını bozmadan nasıl onarılabileceği konusunda kararsız kaldılar.

Bir mimar arkadaşımız kemeri incelerken bir oluk farketti. Oluğun içine baktığımızda bir cam şişe içerisinde bir mektup olduğunu gördük. Bu mektubu siz yazmışsınız. Mektupta kemerin nasıl onaracağı konusunda bilgiler vardı. Bu mektup sayesinde kemeri onarabildik.

İleri görüşlülüğünüz sayesinde bu şaheser günümüzde de ayakta durmakta ve hizmet vermektedir. Bunun için size gönülden teşekkür ediyoruz.

c) Yukarıda yazdığınız e-postayı en fazla 140 karakter kullanarak tekrar yazınız.

Cevap: Sayın Mimar Sinan. Şehzadebaşı Cami’nin kemer onarımı için bize bıraktığınız mektup için teşekkür ederiz. #buyukustamimarsinan

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnekten hareketle noktalı virgülün niçin kullanıldığını yazınız.

Mimar Sinan Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye Camilerini; Büyük Çekmece, Silivri ve Sokollu Mehmet Paşa Köprülerini yapmıştır.

Cevap:  Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konmuştur.

b) Noktalı virgülün yukarıdaki görevini örneklendiren iki cümle yazınız.

Cevap: 

1. Uygulama ilk olarak İstanbul, Bursa, Adıyama illeri; Keşek, Orhaneli ve Manavgat ilçelerinde yapılacak.

2. Bu iş için 2 gb’lık ekran kartı, i5 işlemci, 8 gb ram donanımları; Corel Draw ve Photoshop yazılımları gerekiyor.

Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Mimar Sinan hakkın neler öğrediniz? 2. Noktalı Virgülün kullanım yerlerine örnekler veriniz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Metin – 5. Sınıf SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU Dinleme Metni-MEB

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir