5. Sınıf “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/SARIMSAK SOSLU MAKARNA
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaHikaye Edici Metin YazmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  

Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  

Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur    

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.      

3. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, gerçek, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Televizyondaki yemek programları dikkatinizi çekiyor mu? Açıklayınız. 3. Hangi yemekleri seviyorsunuz? Sebepleriyle açıklayınız. 4. Daha önce herhangi bir büyüğünüzden yardım almadan yemek yaptınız mı? Yaptıysanız hangi yemeği yaptınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” temasındaki “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde makarnanın yapılış aşamalarını öğrenecek, sizler de evlerinizde büyüklerinizin eşliğinde çok güzel makarna yapmayı öğrenmiş olacaksınız. Bunun yanında bir işin işlem basamaklarını da öğrenmiş olacaksınız.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

malzeme:Bir eserin, yiyeceğin, yapının vs. hazırlanmasında yararlanılan bilgi, kaynak ve gereçlerin tamamı.

havan: İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap.

tutam: Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan.

kıvam: Sıvılarda koyuluk, yoğunluk.

bulamaç: Sulu, cıvık hamur.

haşlamak:Bir şeyi kaynar suya daldırmak, suda kaynatarak pişirmek.

süzmek:Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek.

sos: Lezzet vermesi için bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılan karışım.

duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.

salgı:Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz.

yalıtmak: Elektrik ve ısı akımını engellemek, tecrit etmek, izole etmek.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Makarna yapmak için hangi malzemeler kullanılmıştır?
Makarna yapmak için taze fesleğen, çam fıstığı, taze kaşar ya da beyaz peynir, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve makarna malzemeleri kullanılmıştır.

2. Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi nedir?
Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi  beynin tat ve kokuyu hatırlamasıdır.

3. Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni nedir?
Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni sıcak yemeklerden yayılan sıcak hava ile birlikte güzel kokuların da yayılmasıdır.

4. Bir kokunun size bir anınızı hatırlattığı oldu mu? Olduysa bu durumun sebebi ne olabilir?
Bir kokunun size bir anınızı hatırlatıp hatırlatmadığına göre bu soruya cevap verebilirsiniz.

5. Tat ve koku alma duyunuz olmasaydı ne hissederdiniz? Bu duyular hayatınıza ne katıyor?
Tat ve koku alma duyumuz olmasaydı, hayattan zevk alamazdık. Bu duyular sayesinde hangi yiyeceğin yenip yenilmeyeceğini anlayabiliyoruz.

3. ETKİNLİK

Aşağıda bir gıda ürününün üzerinde yer alan bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Ürün hangi tarihten sonra kullanılmamalıdır?
Ürün 02/09/2018 tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

2. Ürünün saklama koşulları ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?
Ürün serin ve rutubetsiz, güneş ışığı görmeyen bir yerde, kapak açıldıktan sonra 2 cm kadar bitkisel sıvıyağ ilave edilerek buzdolabında saklanmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisine alerjisi bulunan bir insan, bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır?
A) Kırmızı et
B) Patates
C) Domates
D) Biber
C) Domates
alerjisi bulunan bir insan bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır.
Çünkü salça domatesten yapılmaktadır.

 

4. ETKİNLİK

a) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir karşılaştırma cümlesi yazınız.

– Bu nedenle soğuk yiyeceklerin bulunduğu tabaklar, sıcak yiyeceklerin bulunduğu tabaklara göre, çoğunlukla daha az istek uyandırır.

b) Siz de iki karşılaştırma cümlesi yazınız.

1- Bu otobüs öncekinden daha geniş koltuklara sahiptir.
2- Annem sınavlara benden daha çok önem gösteriyor.

Karşılaştırma Cümle Örnekleri

⇒ Yazın buraları Antalya’dan daha sıcak oluyor.

⇒ Çayda da en az kahvedeki kadar kafein bulunur.

⇒ Bursa’nın en güzel İskender Kebap’ı Uludağ Kebapçısı’nda yapılır.

⇒ Bu kitabında diğerlerine göre daha ağır bir dil kullanmış.

⇒ Ahmet akisyon filmlerini severken, Recep daha çok romantik filmleri sever.

⇒ Annem sınavlara benden daha çok önem gösteriyor.

⇒ Yaptığı konuşmadan daha çok konuşurken yaptığı el hareketleriyle dikkat çekti.

⇒ Bu sene festivale, geçen senelere göre daha çok kişi katıldı.

⇒ Kebaplarından çok künefeleri beğeniliyor.

⇒ Seninle hemen hemen aynı yaştayız sanıyorum.

⇒ Malesef diğer inşaat firmaları kadar çok işçiye sahip değiliz.

⇒ Şimdilerde çocuklar sokakta oynamak yerine tabletleriyle eğleniyorlar.

⇒ Hava kirliliği sorununu çözme konusunda diğer ülkelerdendaha gerideyiz.

⇒ Bu şarkıyı senden daha iyi kimse söyleyemez.

⇒ Kitabı okudum fakat hikayeden çok resimler daha çok ilgimi çekti.

c) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir örneklendirme cümlesi yazınız.

–  Bir tabak sarımsak soslu makarna fotoğrafına bakmak ya da kaynayan suyun sesini işitmek veya fesleğen yapraklarına dokunmakla beynin tat ve kokuyu hatırlaması, sık sık yaşadığımız bir şeydir ve bu durumda ağzımız sulanır.

d) Siz de iki örneklendirme cümlesi yazınız.

1- Mavi, yeşil, sarı gibi bazı renkler insana huzur verir.
2- Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların bakımı itinayla yapılmalıdır.

Örneklendirme Cümle Örnekleri

» Kurtuluş savaşını kazanmamızda kadın kahramanlarımızın da büyük bir önemi vardır; Tayyar Rahime, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Hatice Hatun…

» Günümüzde bazı çocuk oyunları unutulmaya yüz tutmuştur; arapsaçı, çelik çomak, bülbül kafeste, çatlak patlak..

» Yörelere göre değişen onlarca yüzlerce oyun vardı,  Süleke, Löddük, Mullavara desem kimse bilmez belki; hepsi yok olup gitti…

» Dünyanın bazı ülkeleri interneti çok pahalıya kullanmaktadır; Özbekistan, Etiyopya, Myanmar, Türkiye gibi ülkeler bunlara örnek gösterilebilir.

» Sınıfımızdaki Rüstem, Kemal, Ali gibi uzun boylu öğrenciler basketbolu; Sami, Cüneyt, Rıdvan gibi daha kısa boylu öğrenciler güreş sporunu seçtiler.

» Bir sözcüğün yansıttığı kavram anlam olarak aynı kalsa da sözcüğün insan zihninde uyandırdığı şekil, toplumlara, yaşanılan çevreye ve kültürlere göre değişebilir; ekmek gibi…

» Okulların açılmasıyla trafikte ilerlemek de işkence haline geldi; dün Beşiktaş-Taksim arasını üç saatte gidebildik mesela…

» Aşağıdaki köprü daha çok ağır yüklere dayanabilecek şekilde çelik, beton gibi dayanıklı malzemelerden yapılmışken; biraz ilerisindeki köprüden sadece yayalar geçeceği için daha hafif ve ucuz tahta, kerpiç gibi malzemelerden yapılmıştır.

 

5. ETKİNLİK

Aşağıya ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden öğrendiğiniz yemeğin malzemelerini sıralayınız. Ardından yemeğin yapılışını yazınız. Daha sonra hazırladığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

(Örnektir)

Yemeğin İsmi: Mantarlı Omlet

Malzemeler:
– 3 adet yumurta
– 10 adet konserve mantar
– 2 yemek kaşığı sıvı yağ
– 1 yemek kaşığı süt
– Tuz
– Pul biber

Yapılışı: 3 adet yumurtayı 1 yemek kaşığı süt ve yeterince tuz ilave ederek köpürene dek çırpın ve pul biber ilave edin. 10 adet konserve mantarı ince ince doğrayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı alarak mantarları kavurun, çırpılmış yumurtayı da tavaya aktarın. Arada tavayı hafifçe sallayarak omleti pişirin. Pişince bekletmeden servis tabağına alın.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.

– Makarna çok lezzetli bir yemektir ama çok yersek fazla kilo alabiliriz.
– Türkiye’de her yıl tonlarca ekmek israf ediliyor oysaki tüketeceğimiz
kadar ekmek kullanarak israfın önüne geçebiliriz.
– Düzenli beslenelim yoksa çeşitli sağlık problemleri yaşayabiliriz.

a) Altı çizili kelimelerin metnin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.
Altı çizili kelimeler iki cümleyi birbirine bağlama görevi üstlenmişlerdir. Anlamsal olarak ifadeler arasında bağlantı kurulmasını sağlamıştır.

b) Siz de bu ifadeleri kullanarak cümleler kurunuz.

– Resim de yapıyorum ama müziği daha çok seviyorum.
– Telefon yere düşer düşmez parçalandı oysa ki kılıfla kullanıyordum.
– Börek kokusu geliyor yoksa babaannem mi geldi?

NOT: Bağlaçlar sezdirilecektir.

7. ETKİNLİK

Görme, duyma, koku alma, tatma ve dokunma duyularına ait verilerden yararlanarak bilgilendirici bir metin yazınız. Yazma alışkanlıklarınızın gelişmesi için bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “SARIMSAK SOSLU MAKARNA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir