5. Sınıf “TANBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/TANBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR
         
Konu
BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHikaye edici metinlerAtasözleri, deyimler ve özdeyişlerMetinden çıkarımlar yapmaHazırlıklı/Hazırlıksız konuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriNoktalama İşaretleriGerçek, Mecaz, Terim Anlam
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  

Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. .
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Noktalama İşaretleri, gerçek, mecaz, terim, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden? 3. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 4. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “TANBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” adlı metni işleyeceğiz. Müzik güzel sanatlar içinde insanın ruhuna en iyi gelen sanatlardan bir tanesidir. Canımız sıkkın olduğunda bir müzik ile kendimize gelir, sinirlendiğimizde bir müzik ile sakinleşir, sevinçli olduğumuzda yine bunu dudağımıza taktığımız bir melodi ile dile getiririz. Yani müziği hayatımızın her anında görebilmemiz mümkündür.

Müzik insanın ruhunu dinlendiren çok önemli bir araçtır. İnsan ruh haline göre bir parça belirler ve bu parça ile duygularını çok daha kolay şekilde ikanı bulur. Bazen bir müzik gözlerimizden yaşlar akmasına sebep olurken bazen de bir şarkı ile yerimizde duramaz ve dans etmeye başlarız. Her ne şekilde olursa olsun insanoğlu müzik sayesinde duygularını içinde yaşamayı ve dışa vurabilmeyi başarır.
  •  Gözden Geçirme Bu metnimizde bazı müzik aletler hakkında bilgi edinmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

1 şelpe
2 kopuz
3 başpare
4 parazvane
5 mansur
6 yay
7 horon
8 tezene

Cevap: 

[3]Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.

[6]Kemençe çalmaya yarayan araç.

[1]Bağlamayı parmakla çalma şekli.

[5]Bir ney çeşidi.

[7]Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü.

[2]Bir bağlama çeşidi.

[4]Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Cevap: Mızrap, parmak ya da tezene

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?

Cevap: Rebeb-keman

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

Cevap: Neyzen

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?

Cevap: Saz kelimesi günlük konuşma dilinde enstrüman ifadesinin yerine kullanılır.

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?

Bunun cevabını siz veriniz.

3. ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

Cevap: 

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.

Cevap: 

Üflemeli Sazlar:

 • Blok Flüt
 • Ney
 • Zurna

Vurmalı Sazlar:

 • Zilli Tef
 • Davul

Telli Sazlar:

 • Bağlama
 • Elektro Gitar

Yaylı Sazlar:

 • Kemençe
 • Keman

 

5. ETKİNLİK

a) Karikatürden ve şiirden hareketle bir slogan yazınız.

Cevap: Müzik, dünyayı sesle anlatma biçimidir.

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Cevap: 

Davul

 • Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur.
 • El ya da sopayla çalınır.
 • Türkçede davulun diğer adları; köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl (veya babl)dır.
 • Davul çalanlara davulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar verilir.
 • Günümüzde düğünlerde çalınır.

Zurna

 • Tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir.
 • Esasen erik, ceviz, yabanı söğüt ve dut ağacından yontularak yapılır.
 • Tüm uzunluğu 302–317 mm’dir.
 • Yüzeyinde 7, altında ise 1 oyuk açılır.
 • Günümüzde düğünlerde çalınır.
Ölçme-Değerlendirme  
  •  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinle ilgili neler öğrendiniz? 2. Okuyacağım cümlelerdeki bağlantı ve geçiş ifadelerini söyleyiniz.   » Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemek de yapmış.
» Seneye Samsun’a taşınacağız hatta oradan ev bile alacağız.
» Bu defa yeni yılın ilk ayında yani ocakta tatile çıkacağım.
» Kırk senelik çalışma hayatım sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
» Sayısal dersleri severim özellikle de matematik dersini.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “TANBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir