5. Sınıf Türkçe “MUSTAFA KEMAL’in KAĞNISI” Metni Günlük Planı -MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı Milli Mücadele ve Atatürk/MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI
         
Konu
Hikaye Edici MetinlerBaşlık Metin türleriMetinden Çıkarımlar YapmaAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerHazırlıklı konuşmaÖzdeyişlerGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYabancı Sözcüklerin Türkçe KullanımıEş anlamlı sözcüklerBüyük harflerin kullanımıNoktalama işaretleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.  

2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır           
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. .
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Şiir, Eş anlamlı sözcükler, Büyük harfin kullanıldığı yerler, Noktalama İşaretleri, metin türleri, yabancı sözcülerin Türkçe kullanımı, özdeyişler, atasözleri, deyimler, geçiş ve bağlantı ifadeleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Milli Mücadele’de kadın kahramanlarımız neler yapmışlardır? 3. Savaş sırasında kadın kahramanlarımızın yerinde olsaydınız siz neler yapardınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” adlı metni işleyeceğiz. Milli Mücadele’de kadın kahramanlarımızın rolü çok büyüktür. Türk kadını azimle ve sabırla çalışmıştır. Cepheye çeşitli zorluklar içerisinde mermi taşımışlardır. Bu metinde fedakar kahramanlarımızı öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim.” diyemez. (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK)

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

1. acı
2. al
3. asker
4. elma
5. gece
6. kağnı
7. nazar
8. ses
9. ün
10. yaşlı

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

Yeşil biber çok acıymış.
Pazardan iki kilo elma aldı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?
Yolda olmasının sebebi cepheye mermi taşımasıdır.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Elif’in vatan sevgisinden, mücadelesinden söz edilmektedir.

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?
Çünkü Kocabaş ölürse cepheye bir şey götüremeyecektir.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?
Gece gündüz durmadan yol gitmesine dayanamamıştır.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Koşarak cepheye gidiyor. Bu davranışı çok beğendim. Çünkü Elif vatan aşkından bu davranışı yapmıştır.

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?
Atatürk’e ve askerlerimize mermi taşıdığı için bu ismi vermiş olabilir.

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?
Ben de sırtımda taşırdım yine de cephaneyi yetiştirirdim.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?
Hepsi vatan sevgisine, bayrak aşkına sahip, cesur ve korkusuzdurlar.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

Kara-siyah
çabuk-acele
Yaşlı-ihtiyar
Yürek-kalp
Uzak-feza
Ün-şan
Ulu-yüce
Evvel-önce
Yas-matem
Asker-er
Güçlü-kuvvetli
Yel-rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.

üye–aza
uzak-ırak

>>Eş Sesli Kelimeler SÖZLÜĞÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

 

4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?
Yukarıdaki tabloda cepheye mermi, yiyecek taşıyan çocuklar ve kadınlar görülmektedir.

b. Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?
Atatürk’ün bu sözü ile tablo arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kadınlar yeri geldiğinde vatan için şer şeyi yapabilmektedirler.

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.
Kadınlar gece gündüz durmadan cephelere yiyecek, mermi taşımışlar, yeri geldiğinde de düşmanla çarpışmışlardır. Bu şekilde de savaşın kazanılmasında önemli rol oynamışlardır.

 

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.

Öğrenciler yapacaklardır.

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.
Konuşmamızda duygularımıza göre farklılaşır. Üzgün isek konuşmamız sakin ve üzüntülü olur, eğer mutlu isek konuşmamız daha heyecanlı olur.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız

Ayşe: Elif gece yola çıktı.
Zeynep: Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?
Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı. Çünkü Zeynep, Elif’in durumuna daha derine inerek anlatmış.

c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?
Bol bol kitap okuyabiliriz, sözlüğümüzden yeni kelimeler öğrenebiliriz.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
– Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.
– Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.
Bu gece eğlenceleri, içlerine sinmedi.

9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.

Elif, Kocabaşın yerine geçmiş ve O’nu cepheye kadar zar zor çekmiş. Cepheye vardığından herkes çok şaşırmış. Çünkü, Elif kağnıyı çekiyormuş. Elif kağnısındaki cephaneyi askerlere vermiş. Askerlere yemek yapmış. Daha sonra Elif, yaralıların tedavisine yardım etmiş. Savaş bitmiş, zafer kazanılmış ve Elif gösterdiği bu mücadeleden dolayı herkesin takdirini kazanmış ve ardından memleketine geri dönmüş.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Kurtuluş Savaşı’nda kadın kahramanlarımız hakkında bilgi veriniz.“Kara,uzak,yas,güçlü”kelimelerinin eş anlamlılarını söyleyiniz. Eş anlamlı sözcüklere 5 örnek verip cümle içinde kullanınız.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 5. Sınıf MEB Yayınları “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir