6. Sınıf “30 AĞUSTOS” Metni Günlük Planı -EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ MİLLİ MÜCADELE/ 30 AĞUSTOS
          Konu KonuAna fikir/Ana duyguŞiir (Kafiye, redif gibi ahenk unsurları) BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA Akıcı Okuma T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. (Ezberleyerek)   Söz Varlığı T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.   Anlama T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.     2. KONUŞMA T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.     3. YAZMA T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, şiir…
  Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Şiir / 30 Ağustos Zaferi
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili neler biliyorsunuz? 3. Sizce zaferin kazanılmasında milli ruh neden önemliydi? 4. Zor günler geçirerek bu vatanı bize bırakan atalarımıza şükran duygularımızı nasıl dile getirebiliriz?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “30 AĞUSTOS” adlı metni işleyeceğiz. 30 Ağustos zaferi milletimizin gücünü ortaya koymuştur. Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi de denir. Bu metnimizde her yıl kutlanan ulusal bayramımızla ilgili bilgiler edineceğiz.  
•  Gözden Geçirme Zafer, “Zafer benimdir.” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım.” diye başlayarak sonunda “Başardım.” diyebilenindir.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

Metne ve alt temaya hazırlamak amacıyla Atatürk’ün “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.” sözünden hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmanın demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayınız, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türk tarihindeki önemli zaferlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
Malazgirt Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi.

• 30 Ağustos Zaferi’nin hangi savaşta kazanıldığını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılmıştır.

• 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili neler biliyorsunuz?
Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren savaştır. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un beşinci günü (30 Ağustos) Dumlupınar yakınlarındaki Aslıhanlar Meydan Savaşı’nda Türk Ordusu düşmanın beş tümenini yok etti. Başkomutanlık Meydan Savaşı, iki yıl süreyle, bir yasayla bu ad kabul edilinceye kadar, Aslıhanlar Meydan Muharebesi adıyla anıldı. Savaşı, Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Aslıhanlar’ın çok yakınındaki Akçaşar’daki komuta yerinden yönetti.

“Zafer” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları boşluklara yazınız.

» Galibiyet
» Savaş
» Barış
» Mücadele
» Kahramanlık
» Gurur
» Yenmek
» Sevinç

4. ETKİNLİK

“30 Ağustos” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Metindeki anlamını bilmedikleri kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta neler yaşamakta, hissetmektedir?
Gurur, coşku ve sevinç hissetmektedir.

2. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta nelerin geçtiğinden söz etmektedir?
Ordular, tunç adımlar, demir göğüsler, Mehmetçikler, subaylar, alaylar, toplar, atlar, dağlar, yollar, şehirler, yaralılar.

3. Şan akını, nereden nereye kadar çağıldamaktadır?
Afyon’dan İzmir’e kadar çağıldamaktadır.

4. Şair, Türk askerini hangi sözlerle övmektedir?
Tunç adımlı, demir göğüslü benzetmesi ve zaferden başka sana sen yakışır sözleri ile övmektedir.

5. Metinde “çılgın” olarak nitelenen istek ne olabilir?
Zafer olabilir.

6. “Unutmuş at gemi, kılıçlar kını / Can, canı unutmuş zafere kadar.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Herkes varını yoğunu koyarak, her şeyden vazgeçerek bu zafer için uğraşmıştır.

7. Şaire göre Mehmetçiğe en fazla yakışan nedir? Şair niye böyle düşünüyor olabilir?
Zaferdir. Şair Türk askerinin tarihteki başarılarına dayanarak böyle düşünüyor olabilir.

8. Sizce “30 Ağustos” adlı metni, şair hangi duygularla yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
Coşku ve sevinç duygularıyla yazılmıştır. Bunu şiire hakim olan havadan anlıyoruz.

9. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?
Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaklardır.

10. “30 Ağustos” adlı metin, sizde hangi duyguları uyandırdı?
Gurur ve sevinç duygularını uyandırdı.

11. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaklardır.

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
30 Ağustos zaferinden duyduğu gurur ve sevinci anlatıyor. Ordulardan, Türk askerlerinden bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Duyduğu sevinç ve gururu okuyucularla paylaşmak, Türk askerini övmek için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Kazandığımız şanlı zaferin gururu, coşkusu ve sevinci.

 

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “30 Ağustos” başlığını kullanmış olabilir?
30 Ağustos zaferinden duyduğu coşkuyu anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Geçerler

8. ETKİNLİK

A. “30 Ağustos” adlı şiiri ve aşağıda yer alan “30 Ağustos’un Önemi” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ’30 Ağustos’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir?
ahenkli bir şekilde, sanatlı anlatım kullanılarak yazılmıştır.

b. “30 Ağustos” adlı metin mi yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır?
30 Ağustos adlı metin.

c. “30 Ağustos” adlı metindeki anlatım mı yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
30 Ağustos adlı metin daha etkileyicidir. 30 Ağustos adlı metin duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır.

ç. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?
30 Ağustos adlı metinde.

d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
30 Ağustos adlı metinde.

e. “ ‘30 Ağustos’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılır mısınız? Açıklayınız.
Evet. Şiirde hecelerin eşit olması ahengi yakalamak için önemlidir.

f. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin her dörtlüğünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci dörtlüğün mısra sonlarında yer alan ‘ağustos’ ve ‘pos’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

g. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin 2. dörtlüğünün 2 ve 4. mısralarının sonunda yer alan ‘subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aylar’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

h. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ay’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘subay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleri, diğeri de ‘alay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ay’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Katılırım.

i. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimelerinin sonunda yer alan “-lar” eklerinde de ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-lar’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

9. ETKİNLİK

“30 Ağustos” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Bu çalışmayı metin üzerinde yapınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili neler öğrendiniz?Kafiye oluşturacak şekilde kısa bir şiir yazınız.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “30 AĞUSTOS” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir