6. Sınıf “AFYON” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN/ AFYON
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)İsim TamlamalarıSıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriHikaye Edici Metin YazmaGrafik, Tablo Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.     
3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hikaye edici metin…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2.  Evliya Çelebi ve “Seyahatname” hakkında yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Gezdiğiniz bir yerin tarihî ve doğal güzellikleri hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
•  Güdüleme Bu dersimizde “DOĞA ve EVREN” teması içerisindeki  “AFYON” adlı metni işleyeceğiz. Afyonkarahisar, eski ve halk arasındaki ismiyle Afyon, aynı isimli ilin merkezidir. Mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır. Şehrin Afyon olan ismi, 2005 yılında Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Evliya ÇELEBİ’nin gözünden AFYON’un eski halini öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten ve TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden bulunuz.

Cevap: 

güzergah: Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer

emektar: Çok kullanılmış, eski

haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaplıca: Sıcak su çıkan yer, suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam

rota: Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol

ipin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek

bükme: Afyon yöresine ait mercimekli bir börek türü

caba: Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

— Doktor sırt ağrıları için kaplıcaya gitmesini tavsiye etmiş.

— Annemiz ziyaret için memlekete gittim, eski öğretmenimi de görmek cabası oldu.

— Antalya’ya giderken güzergahımızın üzerinde nefis kuru fasulye yapan bir lokantaya da uğradık.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar ve ailesinin gezecekleri yerlerin özelliklerini araştırma sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Gezecekleri yerde neler yemeleri, hangi tarihi yapıları ziyaret etmeleri gerektiğini öğrenmek, ziyaret esnasında sıkıntı çekmemek için gezecekleri yerleri araştırıyorlar.

2. Afyon’a komşu olan iller hangileridir?

Cevap: Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya.

3. Metinde, Afyon’a ait hangi tarihî ve doğal güzelliklerin adı geçmektedir? Açıklayınız.

Cevap: Karahisar Kalesi, İhsaniye Kervansarayı, Emre Gölü, Kayıhan Göynüş Vadisi, Kaya Kiliseleri,  Kocatepe, İscehisar Peribacaları.

4. Yazarın Afyon gezisinde en ilginç bulduğu şey nedir?

Cevap: Çamur banyosu.

5. Ülkemizin hangi şehirlerini gezip görmek istiyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Bir şehir kuracak olsanız şehrinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceledikten sonra “Dünyamın Yedi Harikası” başlıklı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

DÜNYAMIN YEDİ HARİKASI

Geçen gün öğretmenimiz dünyanın yedi harikasını anlattı bize: Keops Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Zeus Heykeli, İskenderiye Feneri, Rodos Heykeli, Halikarnas Mozolesi, Artemis Tapınağı. Bu “kıymetli” yapılar maalesef korunamamış. Bazen doğal afetler bazense insanoğlu zarar vermiş, parçalamış. Yalnızca Keops Piramidi kalmış ayakta.

Ancak bu harika yapılar, hepimizin yaşadığı dünyaya ait. Okuduğum bir kitapta “Her insan ayrı bir dünyadır.” yazıyordu. Ben de kendi dünyamın yedi harikasını düşündüm bugün. Benim yaşamımdaki yedi harika şeyi… Sonra annemin güzel sesini duydum mutfaktan. Beni çağırıyordu. Listemdeki ilk harikayı bulmuştum işte. Yaşamımdaki tüm insanları, hayvanları, nesneleri, mekânları düşündüm, hatta yapabildiğim şeyleri bile… Listem yavaş yavaş oluşuyordu kafamda. Yavaşça mutfağa doğru ilerlerken kendime şu sözü verdim: Benim harikalarımın dağılıp parçalanmasına, zarar görmesine izin vermeyeceğim.

Seçil VARDAR

B) Yukarıdaki metinden hareketle kendi dünyanızın harikalarını anlattığınız bir konuşma yapınız.

4. ETKİNLİK

Afyon gezisine katılan yazar, Afyon’daki çiçekçilerden birine girerek annesi için bir buket hazırlatmıştır. Grafikteki sütunlar çiçek türlerini, grafiğin sol tarafındaki sayılar ise bukette yer alan çiçek sayılarını göstermektedir. Bukette bir tane kırmızı gül bulunmaktadır. Diğer sütunlardaki çiçek türlerini aşağıdaki bilgilerden hareketle siz yazınız.

Bilgiler:

  1. Bukette, kırmızı gülün sayısından üç fazla beyaz gül bulunmaktadır.
  2. Bukette, birbiriyle eşit sayıda pembe ve beyaz karanfil vardır.
  3. Beyaz gülün sayısından iki fazla kırmızı karanfil bulunmaktadır.
  4. Beyaz karanfil sayısının üç katı sarı papatya vardır.
  5. Boş kalan sütun ise beyaz papatya sayısını göstermektedir.

Sorular:

1. Hangi iki çiçek türünün sayılarının toplamı 17’dir?

Cevap: Beyaz papatya ve sarı papatya

2. Size göre soldan 4. sütun hangi çiçek türünün sayısını göstermektedir?

Cevap: Beyaz gül

3. En az sayıdaki çiçek türü sayısı ile en çok sayıdaki çiçek türü sayısının toplamı kaçtır?

Cevap: 15

4. Grafikteki çiçek isimlerini sağdan sola doğru sıralayınız.

Cevap:  Beyaz papatya, kırmızı gül, beyaz karanfil, beyaz gül, pembe karanfil, sarı papatya, kırmızı karanfil

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen özelliklerden hangileri okuduğunuz “Afyon” metninde görülmektedir? Yanlarına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

Cevap: 

Yer ve zaman belirsizdir.
Gezip görülen bir yer anlatılmıştır. X
Gerçekte var olmayan bir yer anlatılmıştır.
Sahnede canlandırılmak üzere yazılmıştır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 

A) Gezi yazısı B) Mektup C) Fabl D) Masal

C) “Afyon” metninin tür özelliklerini taşıyan bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: 

(örnektir)

YEDİGÖLLERDE KAMP

Yedigöller’de sonbahar geldi. Dün, dayanamadım sonbaharın geldiğini duyunca, 2 günlük kamp yapmaya Yedigöller’e gittim.

Sonbaharın en güzel rotalarından birisi olan Yedigöller ve Abant, kırmızı ve turuncunun görsel şovu ile beni benden aldı. Sanırım bir kaç haftaya, daha da renkler güzelleşir ve masallardaki gibi olmaya başlar. O yüzden şimdiden planları yapmaya başlayın efendim. Benim size önerilerim:

Yedigöller’de pek fazla tesis yok. O yüzden, hemen Mengen’de bulunan Hindiba Doğaevi hem kamp için hem de konaklama için güzel bir yer.

Bu arada, benim yaptığım gibi kamp yapacaksanız; hem bu tesisin kamp alanında; hem de Yedigöller’de bulunan Derin Göl’de kamp atabilirsiniz. Ama geceleri biraz soğuk olabilir. O yüzden, mutlaka uyku tulumunuz da olsun.

Bu arada ulaşımdan bahsetmedim : Şahsi aracınız olmalı. Zaten bu gezide de, özellikle yol üstündeki sevimli çay evlerine uğramak, gezinin en güzel kısmı olacaktır. Bulut denizinden bahsetmiyorum bile.

Son olarak, gezi planımı yaparken, Yedigöller’e 100 km mesafede olan Abant’ı rotama eklemeye son saniye karar verdim. O yüzden her 2 yeri de görmeden dönmeyin derim. Sanırım toplamda 2 gün rahat yeter.

Deniz Pehlivan

6. ETKİNLİK

Okulunuzda yürüttüğünüz bir proje kapsamında sınıf olarak gezi düzenleyeceğinizi hayal ediniz. Bu gezinin planını yaparak aşağıdaki formu doldurunuz.

 

7. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sıfat tamlamalarını bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

Cevap: 

Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.

Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.

Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.

Her yerde tarihî yapılar var.

Bugün ilginç bir efsane dinledik.

B) Aşağıdaki atasözlerini sıfatlar ve isimler bölümlerinden uygun sözcükleri seçerek örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap: 

2. İşleyen demir pas tutmaz.

3. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

4. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

5. Ak akçe kara gün içindir.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2.   1. Şimdi tarlalarda güneş vardır, 2. Karlar donmuştur otların uçlarında. 3. Artık akşamları dinlenemem, 4. Başım avuçlarında. Cahit Külebi Numaralanmış dizelerin hangisinde isim tamlaması vardır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.   3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A) Bir anda kendimi suların içinde buldum. B) Ortalık çamur deryasına dönmüştü. C) Vişne ağacının altında biraz oturduk. D) Dedemin keçileri ve tavukları vardı.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “AFYON” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir