6. Sınıf “ANADOLU” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ ANADOLU
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıYazma StratejileriGrafik, Tablo ve Çizelge Yorumlamaİsim Çekim EkleriŞiir Şekil ÖzellikleriHikaye Edici Metinler
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.  
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.  

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.     

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, grafik tablo çizelge yorumlama, isim çekim ekleri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Anadolu’nun sizi en çok etkileyen özelliği hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” teması içerisindeki  “ANADOLU” adlı metni işleyeceğiz. Anadolu toprakları medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklardır. Binlerce yıl öncesinde medeniyetler bu topraklarda yazıyı, para bulmuş insanlığa sunmuşlardır. Anadolu coğrafyası barındırdığı kültürel özellikleri kendi içinde tutmaktadır. Anadolu’nun ortak miras ve kültür havzalarından biri olmaktadır. Anadolu cefakar, fedakar, merhametli, adil, hoşgörülü, yardımsever insanların vatanıdır. Yüzyıllardan beri kapılarına geleni geri çevirmeyen insanların toprağı olmuştur.   İnsanı değerlidir saygıyı hak eder. Kimseye kötülük düşünmediği gibi çevresindekilere yardımcı olandır. Anadolu’nun manevi iklimi yüzyıllardan beri kendisini korumuştur. Anadolu, anaların dolu olduğu coğrafyadır. Kendisini bağrına basan topraklarda merhamet en üst seviyededir. Adaletin olduğu bu topraklarda hayattır, sudur, candır. Dini ve manevi duyguları üzerinde taşır. Yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü dünyanın en nadir canlıların evidir. Doğal zenginlikleri bakımından insanların aklını cezbeden bu topraklara sahip çıkılmalıdır.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Anadolu’muzla ilgili bir şiir okuyup memleketimizi daha yakından öğreneceğiz.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

Cevap: 

Soldan Sağa:

 1. Tasa, kaygı, üzüntü. GAM
 2. Büyük ve süslü çadır, çerge. OTAĞ
 3. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. SILA
 4. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher. CEVAHİR
 5. Baş, kafa. SER
 6. Yıkık, harap. VİRAN
 7. Ermiş. EREN
 8. Kenar, köşe, yer. BUCAK

Yukarıdan Aşağıya:

 1. Keskinleştirilmiş,bilenmiş. ZAĞLI
 2. Ev, aile, soy. OCAK
 3. Baş, başkan, reis. SERVER
 4. Aşiret, boy. OYMAK
 5. Göğüs, gönül, yürek. SİNE
 6. Sınır. HUDUT
 7. Sağlam, güçlü ve iyigelişmiş. GÜRBÜZ 

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şiirde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?

Cevap: Kültürünü ve turistik yerlerini yansıtmaktadır.

2. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.

3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?

Cevap: Kültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.

B) Şiirden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

Cevap: 

1. “Bu devlete orada temel atıldı.” dizesinde şair nereyi kastetmektedir?

2. Şairin Anadolu’yu Kabe toprağına benzetmesinin sebebi nedir?

3. ETKİNLİK

A) Şair, şiirle başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Şair şiirinde Anadolu’yu ve ona duyduğu sevgiyi anlattığı için başlığı Anadolu olarak belirlemiş.

B) Bu şiirin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap: Ana Kucağımız

4. ETKİNLİK

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

___Kültürel miras, bizden önce yaşayan nesiller tarafından oluşturulmuş, tüm dünya tarafından değerli görüldüğüne inanılan eserlere ve geleneklere verilen isimdir. Mimari eserler, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, insan ürüne yada doğal yollarla oluşmuş sitler gibi eserler ile törenler, adetler gibi tarihi, sanatsal ya da bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olan her şey birer kültürel mirastır.

___Türkiye de çok eski ve köklü bir tarihe sahip olduğu için kültürel miras bakımından çok zengin bir ülkedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Karagöz Oyunları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Aşıklık Geleneği, Nevruz, Mevlevi Sema Töreni, Meddahlık, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki Tarihi Yerler, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Safranbolu, Truva Antik Kenti, Efes Antik Kenti…

___Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.

Mendil Kapmaca

İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.

Kulaktan Kulağa

Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.

Selçuk YILDIRIM

B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.

Cevap: 

Eğer gazoz kapağı oyununu tanıtmak isterseniz, oyun ile ilgili detaylara aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.

Cevap: 

Benzer Yönleri

 • Her iki şiirde de kafiye vardır.
 • Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.

Farklı Yönleri

 • “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde şiveli bir dil kullanılmıştır.
 • “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve ekleri örneklerdeki gibi birleştirerek birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.

Cevap: 

Hal Eki Alanlar

 • yurdu
 • Bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • meydanda
 • yaylasında

Çoğul Eki Alanlar

 • Osmanlılar
 • Ataların
 • Kahramanlar
 • eller
 • gaziler
 • Memleketler

İyelik Eki Alanlar

 • Osman’ın
 • Tuğrul Bey’in
 • Milletimiz
 • Ataların
 • Erenlerin

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “ANADOLU” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir