6. Sınıf “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” Metni Günlük Planı-EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK/ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
         
Konu
KonuAna fikir/Ana duyguBaşlıkHikaye edici metinHikaye unsurlarıHazırlıklı konuşmaKonuşma stratejileriDinleme stratejileriKelime ve kelime gruplarıMetin Türü
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.  
Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  

Atatürkçülük Kazanımları
1.Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.
4.İnsanların sahip olduğu hak ve hürriyetleri fark eder.
15.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel amaç ve görevlerini fark eder.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, hikaye unsurları, hazırlıklı konuşma…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması: Hikaye / Atatürk’ün Kararlılığı
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Kararlılık” ne demektir, size ne ifade ediyor? 3. Hayatınızdaki engellerden çabuk yılıp kolayı mı seçerdiniz yoksa engeli aşmak için çabalayıp zor olanı mı yapardınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Atatürk’ün aldığı kararlardaki ince düşünceliğini ve kararlılığını öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “En büyük kötülük, zorluklara karşı koyamamak zafiyetinde gelir.”

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A. Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz ve bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

Bu anıyı okuduktan sonra Atatürk’ün ağaçlara ne kadar önem verdiğini öğrendim. Büyük bir dünya liderinin bile ağaçlara bu kadar önem vermesinin nedenini sorguladım ve ağaçların insanlar için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anladım.

B. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metin niçin yazılmıştır?
Atatürk’ün ağaçlara verdiği önemi okuyuculara anlatmak için.

b. “ ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde yaşanmış, önemli, insanın hafızasında iz bırakan bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır. Zor olan başarılmıştır.

c. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir olay mı anlatılmıştır? Açıklayınız.
Gerçekten yaşanmıştır. Çünkü bir anı anlatılmaktadır.

ç. “ ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde; önemli, tanınmış bir kişinin başından geçen bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır. Atatürk ile ilgili bir olay anlatılmaktadır. Atatürk önemli tanınmış bir kişidir.

d. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metin, öğretici ve tarihe ışık tutan bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Katılıyorum. Ağaçların önemi anlatılırken, geçmişte yaşayan ulu önder Atatürk’ün ağaç sevgisi aktarılmıştır.

C. Soruları cevapladıktan sonra aşağıdaki bilgileri okuyunuz.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisini ya da hangilerini biliyorsunuz? Açıklayınız.
Cesaret, lider vasıflı, ileri görüşlü, yenilikçi, kitap sever, doğa sever, nazik, kibar, güler yüzlü bir kişiliğe sahiptir.

• Atatürk’ün bütün dünyada tanınan, takdir edilen bir lider olması onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?
Cesaret, liderlik, azim.

• İnsanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Atatürk’ün doğayı çok sevmesi, onun hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir?
Doğa sever, ileri görüşlü.

 

3. ETKİNLİK

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayınız. Tasarladığınız soru ve cevapları aşağıya yazınız.

1. Soru
Çiftliğin kurulacağı arazi nasıl bir yerdi?
1. Sorunun Cevabı
Bataklık, çorak, verimsiz, sivrisineklerle dolu, uçsuz bucaksız bir yerdi.

2. Soru
Atatürk kuracağı orman çiftliği ile neler yapmak istemektedir?
2. Sorunun Cevabı
Arıcılık, tavukçuluk, sütçülük, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık yapıp halkımı modern
tarım ve sanayi tekniklerine teşvik etmek istemektedir.

3. Soru
Atatürk, Ankara’nın kurak, verimsiz ve çorak toprakları olduğunu bildiği halde niçin orman çiftliğinde ısrar ediyordu?
3. Sorunun Cevabı
Modern tarım teknikleri sayesinde verimsiz toprakların verimli hâle gelmesi mümkündü. Gazi, bu uygulamayı halkına göstermek ve böylece akıllarda yer etmiş yanlış bilgileri silmek istiyordu.

4. ETKİNLİK

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Evet mümkündür. Yaşanmış bir olay anlatılmaktadır. Kişiler, yer, zaman ve olay bellidir.

5. ETKİNLİK

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?
Atatürk’ün bataklık olan bir araziye orman çiftliği kurması.

2. Hikâyeye konu olan arazinin özellikleri nelerdir?
Bataklık, çorak, verimsiz, sivrisineklerle dolu, uçsuz bucaksız bir yer.

3. Atatürk, tarım uzmanlarına hangi düşüncesini açıklıyor?
Ankara civarında modern bir orman çiftliği kurmak istemesi düşüncesini açıklıyor.

4. Tarım uzmanları Atatürk’ün düşüncesini nasıl karşılıyor?
Şaşkınlıkla karşılıyorlar.

5. Atatürk’e göre, verimsiz toprakların verimli hâle gelmesi nasıl mümkün olabilirdi?
Modern tarım teknikleri ile.

6. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının neye bağlı olduğunu düşünüyor?
Tarıma.

7. Uzmanların iyice şaşırmasına ne sebep oldu?
Bataklık bölgeyi gezip gezmediklerini sorması.

8. Tahsin Coşkan kimdir? Atatürk ona ne söylüyor?
Genç bir ziraat mühendisidir. “Tahsin! Bir konu hakkında düşünceni almak istiyorum. Bu yüzden seninle bir yere gideceğiz. Haydi benimle gel.”

9. Tahsin, Atatürk’ün niçin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor?
Arazinin çok kötü olduğunu, burada hiçbir şeyin yetişmeyeceğini düşündüğü için.

10. Tahsin, Atatürk’e hangi soruyu soruyor? Atatürk’ten hangi cevabı alıyor?
“Bir sürü verimli toprak varken neden burayı tercih ettiniz?” diye soruyor. “Evet, Ankara’nın kenarında batak, çorak ve kötü bir yer burası. Söyle bakalım Tahsin, biz burayı ıslah etmezsek kim gelir de ıslah eder?” cevabını alıyor.

11. Atatürk niçin köylülerle konuşmaya gidiyor?
Arazide ürün yetiştirme konusunda köylülerin de fikrini almak için.

12. Atatürk köylülere ne soruyor?
“Burada ağaç yetişip yetişmeyeceğini bana en kolay yoldan nasıl gösterirsiniz?”

13. Köylüler, Atatürk’e hangi yöntemi anlatıyorlar?
Arazinin toprağını kazmasını, su dolu testiyi gömmesini, iki gün sonra testiyi onlara kendilerine söylüyorlar.

14. Köylülerin tarif ettiği yöntemle gerçekleştirilen deneme başarıya ulaşıyor mu? Açıklayınız.
Evet ulaşıyor. Toprak testideki suyu emmiştir. Suyu emen toprakta ürün yetiştirilebilir.

15. Atatürk, Orman Çiftliğini niçin kendi parasıyla yaptırmak istiyor olabilir?
Çünkü başarısız olursa milletin parasının boşa gitmesini istemiyor.

16. Atatürk’ün “Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.” sözüyle vurgulamak istediği nedir?
Vatan sevgisinin kuru kuruya bir sevgi olmadığını, vatanın gelişmesi için her şeyi yapmamız gerektiğini vurguluyor.

17. Atatürk’ün Orman Çiftliği Projesi amacına ulaşıyor mu? Açıklayınız.
Evet, ulaşıyor.

18. Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?
Vatan sevgisi, doğa sevgisi, inanç ve azmi.

19. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Evet buldum. Atatürk inancıyla zoru başarmıştır. Atatürk’ün doğa sevgisi ve azmini anlatan etkileyici bir metindir.

 

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Metinde yazar, Atatürk’ün, çorak ve verimsiz bir araziyi, inancı ve azmi ile verimli ve ağaçlarla kaplı bir araziye dönüştürmesini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Atatürk’ün tarıma ve doğaya verdiği önemi ve inanç ve azimle neler başarılabilineceğini okuyucuya anlatmak amacıyla yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Azim ve kararlılıkla olmaz denilen şeyler bile olur.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Orman Çiftliği” başlığını kullanmış olabilir?
Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana geliş hikayesini anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur. Metinde Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana geliş hikayesi anlatılmıştır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Atatürk’ün Azim ve Kararlılığı

9. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Katılıyorum. Metinde yaşanmış bir olay anlatılmaktadır. Düşüncelere yer verilmemiştir.

b. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay nedir?
Atatürk Orman Çiftliği’nin oluşumu

c. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.
Evet yaşanması mümkündür. Metinde olağan üstü bir durum yoktur.

ç. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.
Yaşanmıştır.

d. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Verilmiştir. Ziraat mühendisleri, Tahsin Coşkan, köylüler metinde yer almaktadır.

e. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?
Atatürk, Tahsin Coşkan, ziraat mühendisleri ve köylüler.

f. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Evet verilmiştir. Yer Anakara’dır.

g. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Evet verilmiştir. Zaman 1925 yılıdır.

ğ. “ ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Haz vermek için değil bilgilendirme amacıyla yazılmış bir metindir.

B. Metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin olay örgüsünü defterlerinize yazınız.

Atatürk verimsiz bir araziye, köylülere modern tarım ile neler başarılabileceğini göstermek için bir çiftlik kurmak ister. Mühendisler buna karşı çıkarlar. Atatürk aldırmaz. Köylülere danışır. Köylüler Atatürk’e bir yöntem söylerler. Bu yöntem sonucunda bu arazide ürün yetiştirilebileceği anlaşılır. Atatürk modern tarım yöntemleri ile verimsiz arazide kocaman bir orman çiftliği kurmayı başarır.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Hayır. Metni, metnin yazarı anlatmaktadır. Olayların içinde değildir.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Evet.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Metindeki anlatıcı hâkim – ilahi bakış açısına sahiptir. Bunu, anlatıcının metindeki
kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenler ve duyguları da dâhil olmak üzere
her şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi görmesinden ve bilmesinden
anlıyoruz.

 

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki anekdotla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ve bu anekdotta Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinin vurgulandığını açıklayınız.

“Atatürk’e ‘Ordu yok.’ dediler; o ‘Kurulur.’ dedi. ‘Para yok.’ dediler; o ‘Bulunur.’ dedi. ‘Düşman çok.’ dediler; o ‘Yenilir.’ dedi. Ve tüm dediklerini yaptı.”
Falih Rıfkı ATAY

Atatürk inanç, kararlılık ve azimle olmaz denilen bütün işleri gerçekleşmiştir. Bu Atatürk’ün inançlı, kararlı ve azimli bir insan olduğunu gösterir.

1- İLAHİ BAKIŞ AÇISI

* Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz.

* Anlatıcı olaylara dışardan, müdahale etmeden, geniş birperspektiften bakar.  

Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır…

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir