6. Sınıf “BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıksız konuşmaKelime ve kelime gruplarıZamirler ( Adıllar )Yazma StratejileriMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  

2.DİNLEME
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.  
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.  

3. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  

4. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. b) Öörnekler vermeleri için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Zamirler, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Günümüzde kullanılan iletişim araçlarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız iletişim aracı nedir? Nedenleriyle açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” teması içerisindeki  “BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde eskiden kullanılan iletişim araçları ile günümüzde kullanılan iletişim araçları öğrenip karşılaştırma şansı bulmuş olacağız.
•  Gözden Geçirme İletişim araçları: *Gazete *Dergi *Kitap *Mektup *Telgraf *Radyo *Telefon *Televizyon *Cep telefonu *Bilgisayar

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre öğrenciler yapacaktır.

2. ETKİNLİK

Haberleşme araçlarındaki gelişmelerle ilgili görüşlerinizi, dinlediğiniz metinde anlatılanlarla ilişkilendirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsan ilişkilerinde iletişim çok önemlidir. Bu iletişim iletişim araçları ile sağlanır. Tarih boyunca iletişim araçları gelişim göstermiştir. Günümüzde gelişen teknoloji ile iletişim çok kolay hale gelmiştir. Bu gelişim insanların iletişimini çok büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Artık günümüzde insanlar arasındaki mesafenin, iletişim açısından hiçbir önemi yoktur.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar, yazı icat edilmeden önce nasıl haberleşiyorlardı? Anlatınız.
Davul ve duman ile haberleşiyorlardı. Davulla çıkarılan seslere ya da dumana verilen şekillere göre insanlar haberleşiyorlardı.

2. Posta güvercinleriyle mektup göndermeden önce nelere dikkat edilirdi?
Güvercinlerin karnı tam doymamışken ya da hava yağmurluyken mektup gönderilmezdi.

3. Mektup ile elektronik posta arasında hangi benzerlik ve farklılıklar vardır? Açıklayınız.
Mektup ve e-postada mesaja selam cümlesiyle başlanır, veda cümlesiyle bitirilir. E-posta mektuptan daha hızlı iletilir.

4. Sizce mektup yazıp cevabını heyecanla beklemek mi yoksa kısa mesajlarla hızlı iletişim kurmak mı daha zevkli olur? Tartışınız.
Bu soruyu öğrenciler kendi yorumlarını katarak yapacaklardır.

5. Günümüzdeki gelişmiş haberleşme teknolojisi eğitimde etkin olarak nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bu soruyu öğrenciler kendi yorumlarını katarak yapacaklardır.

4. ETKİNLİK

Metinden hareketle geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçlarını yazınız.

Yazı İcat Edilmeden Önce
Davul, duman

Yazı İcat Edildikten Sonra
Mektup, güvercin, telgraf

Günümüzde
Telefon, İnternet

5. ETKİNLİK

Arkadaşlarınızdan birine elektronik posta yazınız. Postanızda, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde başlattığınız kampanya ile ilgili bilgiler veriniz.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

 

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metinde Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki telefon konuşması yer almaktadır. Konuşma metnini okurken boş bırakılan yerleri metnin anlam akışına ve bütünlüğüne uygun şekilde tamamlayınız. Metinde geçen tutarsızlığı bulup etkinliğin B bölümüne yazınız.

Müşteri Temsilcisi: İnternet Hizmetleri Çağrı Merkezine hoş geldiniz. İsmim Çağla. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Nasıl yardımcı olabilirim?

Hakan Bey: İyi günler Çağla Hanım. İnternete bağlanmakta sıkıntı yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Müşteri Temsilcisi: Size daha rahat hitap edebilmem için isminizi alabilir miyim?

Hakan Bey: İsmim Hakan Çalışkan.

Müşteri Temsilcisi: Hakan Bey, hangi şehirden arıyorsunuz?

Hakan Bey: Ankara’dan arıyorum.

Müşteri Temsilcisi: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim efendim. Ne kadar süredir bağlantı sorunu yaşıyorsunuz?

Hakan Bey: Yaklaşık iki haftadır.

Müşteri Temsilcisi: Bu iki haftalık sürede sorununuzun giderilmesi için girişimde bulundunuz mu?

Hakan Bey: Evet, bulundum efendim. Ama denemelerime rağmen hala internete bağlanamıyorum

Müşteri Temsilcisi: Anlıyorum. Ben size teknik ekibimizi yönlendireceğim. Bugün öğleden sonra evinize gelip sorununuzla ilgilenecekler Hakan Bey.

Hakan Bey: Tamam, öğleden sonra bekliyorum.

Müşteri Temsilcisi: Anlaştık Hakan Bey. Ekibimiz sabah 9.30’da gelir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı?

Hakan Bey: Teşekkür ederim, şimdilik yok.

Müşteri Temsilcisi: İyi günler dilerim Hakan Bey.

B) Metinde geçen tutarsızlık:

Müşteri temsilcisi ilk ifadesinde teknik ekibin öğleden sonra geleceğini, ikinci ifadesinde ise sabah 9.30’da geleceğini söylemektedir.

C) Aşağıdaki formu doldurarak Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki görüşmeyi değerlendiriniz. Form üzerindeki işaretlemelerinizi çarpı (X) işaretiyle yapınız.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zamirleri bularak bunları birer cümlede kullanınız.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET
Son yıllarda bilgisayar ve internet kullanımı baş döndürücü bir hızla artmakta, çocuk ve ergenler bunları en çok kullanan yaş grupları olarak göze çarpmaktadır. Çocuk ve ergenleri bu teknolojilerle buluşturma zamanı, süresi ve biçimi konusunda herkes farklı görüşe sahiptir. Aslında kullanım biçimimize göre bu teknolojilerin olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurması bizim elimizdedir.
Yavuz AKBULUT

— Babam bunları yukarı taşımamızı söyledi.

— Sesi duyan herkes camın önüne toplandı.

— Bu takıma bizim gibi defans yapabilen kişiler gerekli.

8. ETKİNLİK

İnternet tasarımcısı olan Ziya Yılmaz, iki firmaya iş başvurusunda bulunmuş ve bu iki firmadan aşağıdaki e-postaları almıştır. İki firmadan da işe kabul edildiğini öğrenen Ziya Yılmaz, bu işlerden birini tercih etmek durumundadır. Firmalardan Ziya Bey’e gönderilen e-postaları inceleyiniz. Bu e-postalardan hareketle kendinizi Ziya Bey’in yerine koyarak hangi işi kabul edeceğinizi nedenleriyle birlikte yazınız.

Ziya Bey’in yerinde ben olsaydım 1. firmayı seçerdim. Çünkü 1. firma çalışma şartlarını net olarak yazmıştır. Bu firmada mesai saatleri bellidir, izin hakkı bellidir ve aylık kazancı daha çoktur. İkinci firmada izin hakları daha çok gibi görünse de, esnek çalışma saatleri günlük yaşama uygun değildir. Ayrıca kazancı diğer firmaya göre daha düşüktür.

               ZAMİRLER(Adıllar)

“Hasan kalemi aldı.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Hasan onu aldı.” deriz. “Hasan onu aldı.” dediğimizde “onu” sözcüğünün “kalem” sözcüğü yerine kullanıldığını anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Geçmişte ve günümüzdeki iletişim araçları hakkında neler öğrendiniz?”Bana anlattıklarının birkaçını arkadaşıma anlattım, o da sana hak verdi.” cümlesindeki zamirleri ve türlerini söyleyiniz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

12.Metin – 6. Sınıf MEB “BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR” Dinleme Metnini Aşağıdaki Videodan Dinleyebilirsiniz:


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “BAK POSTACI GELİYOR SELAM VERİYOR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir