6. Sınıf “BALIKÇIL” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / BALIKÇIL
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)İsim TamlamalarıSıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriHazırlıksız KonuşmaMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.      

2. DİNLEME
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.  
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır.
b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.    
3. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  

4. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hikaye edici metin…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Araştırdığınız fabl türündeki metni arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kişilik özelliklerinizi anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” teması içerisindeki  “BALIKÇIL” adlı metni işleyeceğiz. Sen aslında kimsin? Kendini tanıyor musun? Gerçekten neye ihtiyacın var biliyor musun? Kendini tanımak neye ihtiyacın olduğunu ve neye ihtiyacın olmadığını bilebilmektir. Bu çok önemli bir bilgi ve hatta bana göre bilgeliktir. 
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde kendimizi ne kadar tanıyoruz onu öğrenmiş olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerin üzerinde yazan kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi birbirleriyle ilişkilendiriniz. Hayal gücünüze göre kuracağınız ilişkileri örnekteki gibi numaralandırınız. Kuracağınız bu ilişkileri birer cümle ile ifade ederek aşağıya yazınız.

Cevap: 

1- Balıkçıl açgözlü davrandığı için pişman olmuştur.

2- Balıkçılın upuzun bir gagası vardır.

3- Balıkçıl avlanmak için su kıyısında dolaşmaktadır.

4- Balıkçıl kaya balığını ve sazanları  küçük gördüğü için avlamamıştır.

5- Bu dünyada en fazla uysallar rahat eder.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Konu: Açgözlülük

Ana Fikir: İnsanlar önüne gelen fırsatları küçük görüp açgözlülük ederse, en sonunda daha azı ile yetinmek zorunda kalırlar.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metindeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Su kıyısında geçmektedir.

2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.

Cevap: Balıkçıl kuşu konuşturulmuştur.

Örnek: Hiçbir şey yapmadı, bekledi. “Karnım biraz daha acıksın.” dedi.

3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yaşamında vakitsiz yemek yemeyi sevmemesi, o anda da acıkmamış olması nedeniyle balıkları yemek istememiştir.

4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.

Cevap: İnsanlar önlerine gelen fırsatları değerlendirmelidirler. Çünkü fırsatlar gelir geçer. Açgözlü davranıp, daha iyi fırsatların geleceğini düşünmek, o fırsatın da elden kaçmasına neden olur. Daha iyisi gelmediğinde de elden kaçan fırsattan da oluruz. Sonunda istemediğimiz şeyleri kabullenmek zorunda kalırız. Bu da bizi mutsuz eder, pişmanlık içinde yaşarız.

4. ETKİNLİK

Balıkçılın fiziksel özellikleri ile kişilik özelliklerini metinden hareketle yazınız.

Cevap: 

Fiziksel Özellikler

  • Uzun bacaklı
  • Uzun boylu
  • Uzun gagalı

Kişilik Özellikleri

  • Disiplinli
  • Açgözlü 

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap: 

Bir gün bir balıkçıl avlanmak için su kıyısında dolaşmaktadır. Dolaşırken avlanması için uygun balıklar yakınına kadar gelir fakat balıkçıl vakitsiz yemeği sevmediği ve acıkmadığı için avlanmaz. Bir süre sonra acıktığında yakınına gelen balıkları küçük görür, beğenmez, aç gözlülük yaparak daha iyi balıkların gelmesini bekler. Fakat beklemesine rağmen ona uygun hiçbir balık gelmez. Sonunda balıkçıl karnını doyurabilmek için küçük bir sümüklü böceğe razı olmak zorunda kalır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “Bil Bakalım Kim?” oyununu oynayınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştirerek cümlelerinizi etkinliğin altına yazınız.

Cevap: 

Düzenli bir şekilde kitap okuyorum. → Kelime hazinem ve hayal gücüm gelişiyor.

Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. → Doğanın dengesi korunmuş olacak.

Her öğrenci okul kurallarına uymalıdır. → Okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam
oluşur.

Öğretmenlerimizle iletişim içinde olmalıyız. → Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı
olabilirler.

İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. → Toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

Cümlelerim:

• Düzenli bir şekilde kitap okursam kelime hazinem ve hayal gücüm gelişir.

• Çevremizi temiz tutarsak doğanın dengesi korunmuş olacak.

• Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okulumuzda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşur.

• Öğretmenlerimizle iletişim içinde olursak öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı olabilirler.

• İnsanlara karşı saygılı ve dürüst davranırsa toplum içinde saygınlığımız artacaktır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan kelimeleri örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Bütün dünya buna bir inansa…

Birkaç akrabamı ziyaret edeceğim.

Bazı iyilikler unutulmaz.

Hiçbir zaman yılmayacağız.

Kütüphaneden birçok kitap almayı planlıyorum.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bir konuşma yapınız.

İnsanın kendini olduğundan büyük görmesi, kibirli olması üzerine bir konuşma yapabilirsiniz.

 

10. ETKİNLİK

Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. Hikâyenizde “konuşturma, benzetme ve abartma” sanatlarından yararlanınız.

Metin – 6. Sınıf BALIKÇIL Metni Günlük Planı-MEB

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “BALIKÇIL” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir