6. Sınıf “BAYRAK” Metni Günlük Planı-EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/BAYRAK (Dinleme Metni)
         
Konu
KonuAna fikir/Ana duyguBaşlıkHikaye edici metinHikaye unsurlarıMetin içi ve metin dışı anlam ilişkileriHazırlıksız konuşmaKonuşma stratejileriDinleme stratejileriKelime ve kelime gruplarıMetin Türü (Hikaye)Yazma stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  
Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler  

2. DİNLEME
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.  
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.    

3. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.    

4. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.,
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, hikaye unsurları, hazırlıksız konuşma…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması: Şiir / Bayrağımız
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Bayrağımız ay yıldız ve rengini nereden almıştır? Bu konuda neler biliyorsunuz? 3. Ülkeler için bayrağın önemi nedir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BAYRAK” adlı metni işleyeceğiz. Bayrak kelimesinin sözlük anlamı; bir ulusun birliğini simgeleyen, belli bir topluluğun ya da bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimi özel olarak tasarlanmış, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde olan ve genellikle bir göndere çekilen, bir yere asılan kumaş… Yalnız bizim için bayrağımız bu kavramın çok daha fazlasını ifade ediyor. işte bu metnimizde Türk bayrağımızın bizim için neler ifade ettiğini öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen dizelerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.” 
Mehmet Âkif Ersoy

Türk milleti öyle insanlardan oluşur ki, vatan üzerinde yaşayan tek Türk ölene kadar bayrağını göklerden indirtmez.

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 
Mithat Cemal Kuntay

Bir millet bağımsızlığını ancak vatan üzerinde uğruna ölecek kadar fedakar kişiler varsa koruyabilir.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bayrağımızdaki renklerin ve şekillerin anlamlarını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Ay ve yıldız ise bir görüşe ay islamiyeti, yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir. Diğer bir görüşte savaş meydanında ölen askerlerimizin biriken kanları üzerine gece ay ve yıldızın görüntüsünün yansımasıyla bayrağımız meydana gelmiştir.

• Bayrağımız için canımızı bile vermekten niçin çekinmeyiz?
Çünkü bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızı korumak için gerekirse canımızı veririz.

• Şehitlerimizin tabutlarının üstüne bayrağımızın niçin örtüldüğünü biliyor musunuz? Açıklayınız.
Çünkü şehitlerimiz bağımsızlığımızı korurken ölmüşlerdir. Onları şereflendirmek için tabutlarına bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağı örtülür.

 

3. ETKİNLİK

“Bayrak” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri defterlerinize yazınız.

– Bağımsızlık
– Şehitlerimizin kanı
– İstiklal Marşı
– Gurur
– Tören
– Vatan

4. ETKİNLİK

“Bayrak” adlı metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimeleri defterlerinize not ediniz ve bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. ETKİNLİK

“Bayrak” adlı şiiri bir kez daha dinleyiniz. Defterinize, şiirdeki ses benzerliklerine uymaya dikkat ederek ve tekrarlanan mısralara yer vermeye çalışarak şiirde anlatılanlara, şiirin temasına uygun bir bölüm (dörtlük ya da beşlik) yazınız. Yazdığınız bölümü sınıfta arkadaşlarınıza okuyarak onların görüşlerini alınız.

(örnektir)

BAYRAĞIM

Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı,
Ne gelincik ne de gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır,
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı, gökyüzünün
Ayla, yıldızından yüksek,
Türkün alın yazısıdır,
Türk’tür onu yükseltecek.
Hasan Ali Yücel

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Sizce “Bayrak” adlı metnin yazılma amacı nedir?
Bayrağımıza duyulan hayranlığı anlatmak.

2. Şair bayrağı, niçin kız kardeşinin gelinliği olarak tanımlıyor olabilir?
Gelinlik saflığı, temizliği temsil eder ve kutsal sayılır. Bayrağımız da bizim için kutsaldır.

3. Sizce şair “Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Bağımsızlığımızı kazanana kadar olan mücadelemizi şair bilmektedir. Bu dizesiyle şair bağımsızlığımızı korumak için önceden verilen mücadeleler gibi gelecekte de mücadele edeceğini anlatmaktadır.

4. Sizce şair, “Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Bayrağımız bizi temsil eder. Bağımsızlığımızı sembolize eder. Yurdumuz bağımsızlığımız sayesinde varlığını sürdürmekte ve gelişmektedir. Bu yönüyle bayrağımız bir nevi bizim ışığımızdır.

5. Şiirde, savaşılan yerler olarak nerelerden bahsedilmektedir?
Karlı dağlar ve çöller.

6. Sizce şair, “Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Vatanını asla terk etmeyeceğini anlatmak istiyor.

7. Şairin bayrağı kişileştirdiğini şiirdeki hangi ifadelerden anlayabiliriz?
Şiirdeki “sen” hitabından anlayabiliriz.

 

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Bayrağımızdan bahsediyor, bayrağa duyduğu sevgi ve hayranlıktan söz ediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Bayrağımıza duyduğu hayranlığı anlatmak.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Bayrağa duyulan sevgi ve hayranlık.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Bayrak” başlığını kullanmış olabilir?
Şiirin konusunun bayrak olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uyumludur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Bayrağım

9. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.


6. Sınıf EKSEN “BAYRAK” Dinleme Metnini Yukarıdaki Videodan Dinleyebilirsiniz:

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BAYRAK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir