6. Sınıf “BEN KİMİM” Metni Günlük Planı -EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ÇOCUK DÜNYASI/ BEN KİMİM?
          Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Fabl)Hikaye Edici MetinHazırlıklı KonuşmaÖznel, Nesnel YargıBakış açıları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Söz Varlığı
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.  

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. (Masal hikaye ya da fabl)
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, öznel-nesnel, hazırlıklı konuşma, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Fabl / Merak
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Bir işe başlamada meraklı olmanın önemi nedir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ÇOCUK DÜNYASI” temasındaki “BEN KİMİM?” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde merak kavramının bir işe başlamada ve yeni bir şey öğrenmedeki önemini kavramış olacağız.
    •  Gözden Geçirme Merakı olmayan hiçbir şey öğrenemez. Goethe   Merak öğrenme mumunun fitilidir. W. Arthur Ward

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“İleri gitmeye devam edeceğiz, yeni kapılar açacağız, yeni şeyler yapacağız çünkü biz meraklıyız ve merak bizi yeni yollara götürüyor.”
Walt Disney (Volt Dizney)

Yeni keşifler yapmanın en iyi yolu merakının peşinden gitmektir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Merak etmek niçin önemlidir?
Bilinmeyenleri çözmenin ilk adımı merak etmektir.

• Meraklı biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

• “Merak, öğrenmenin anahtarıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Katılıyorum. Öğrenmek, merakla başlar. Bir şeyi merak etmiyorsak, onu öğrenemeyiz. Mesela bu metinde ne anlatıldığını öğrenmemiz için okumamız gerekir. Eğer merak etmiyorsak okumayız, okumayınca da öğrenemeyiz.

 

3. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

4. ETKİNLİK

“Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

5. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

B. Deyimlerle ilgili okuduğunuz bilgilerden hareketle “Ben Kimim?” adlı metindeki deyimleri belirleyerek söyleyiniz. Öğretmeninizin değerlendirmesinden sonra doğru belirlediğiniz deyimleri tahtaya yazınız. Tahtaya yazılan bütün deyimlerin anlamlarını, sınıfa getirdiğiniz deyimler sözlüğünden öğreniniz.

Belirlediğiniz deyimlerin metnin anlamını nasıl etkilediğini, metnin anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız. Ardından tahtaya yazılan bütün deyimleri birer cümlede kullanınız ve cümlelerinizi defterlerinize yazınız. Ardından, kurduğunuz cümleleri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

sözünü kesmek: Biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek.
Cümle: Sen böyle ikide bir sözümü kesersen nasıl anlaşacağız?

yola koyulmak: Gidilecek yere doğru yola çıkmak.
Cümle: Sabah erken kalkıp muhtarlığa doğru yola koyuldu.

yüzü asılmak: Somurtmak, çok üzülmek.
Cümle: Çok istediği bisikletin başkasına satıldığını öğrenince yüzü asıldı.

sona ermek: Son bulmak, bitmek, sonlanmak.
Cümle: Bugünkü birlikteliğimiz de sona erdi, haftaya görüşürüz.

nefesi kesilmek: Hayran kalmak, etkilenmek.
Cümle: Hayranı olduğu şarkıcıyı birden karşısında görünce heyecandan nefesi kesildi.

eser kalmamak: Hiçbir belirti, iz olmamak.
Cümle: Elindeki spreyi lekeye sıktı; bir dakika sonra lekeden eser kalmadı.

her ne pahasına olursa olsun: Sonucu ne olursa olsun…
Cümle: Her ne pahasına olursa olsun bu sene voleybol takımına mutlaka girmeliyim.

pişmanlık duymak: Pişman olmak.
Cümle: Özür dilemekte ne kadar inatçı olsa da yaptığından pişmanlık duyduğu her halinden belliydi.

soru yağmuruna tutmak: Sürekli soru sormak.
Cümle: Almanya’dan döndükten sonra komşuları eve toplanıp onları soru yağmuruna tuttular.

6. ETKİNLİK

“Ben Kimim?” adlı metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak aşağıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

a. Annemle babam, ben kendi yiyeceğimi bulmayı öğrenene kadar bana yiyecek getirdiler, beni beslediler.

b. Meraklı, ailesini göremeyeceği için çok üzülmüştü ama okyanustan dönen somon balığının öyküsünü çok merak ettiğinden Uslu’nun sözünü kesmeden dinlemeye devam etti.

c. Annen ve baban, balıkçılardan, kuşlardan, ayılardan kaçtılar; setleri, barajları aştılar; binlerce kilometre yolculuk yaparak sonunda doğdukları bu nehre dönmeyi başardılar ve bütün bunları neden yaptılar biliyor musun?

ç. Ailen, başka balıkların seni yemesine engel oldular. Hayatlarını sana verdiler. Üzücü görünse de bu, sizin yaşamınızın bir parçası.

d. Meraklı suskunlaşmıştı. Uslu, bunları küçük somona anlatmakla, doğru bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu ki Meraklı aniden…

e. Meraklı, sonra bir gün, her ne pahasına olursa olsun bu nehre geri dönmeli, kendi yavruları doğana kadar onların başında beklemeli ve görevini tamamlamanın mutluluğu içinde yaşama veda etmeliydi.

f. Meraklı, Bilge Somon’un sözünü ettiği o yaşlı balıklar gibi hayatının son günlerinde pişmanlık duymamalıydı. İşte bu yüzden merak etmeli, soru sormalı, her şeyi öğrenmeli, bu yolculuğa her yönüyle hazır olmalıydı.

g. Meraklı, ne kadar çok şey bilirse bu zorlu yolculuk da o kadar eğlenceli geçer, önüne çıkan
engelleri kolayca aşabilir ve büyük balıklardan kolaylıkla kaçabilirdi.

ğ. Meraklı, bu iş için Uslu’dan daha uygun birini bulamayacağını düşünerek arkadaşını her gün soru yağmuruna tutmaya başladı.

h. Meraklı, bilmediği şeyleri öğrendikçe önünde uzanan yaşama karşı duyduğu merak
daha da artıyor, bir an önce okyanusa ulaşıp onu kendi gözleriyle görmek, orada yaşamak istiyordu.

 

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Meraklı, Uslu’ya ne soruyor?
Nereden geldiğini, ailesinin nerede olduğunu.

2. Uslu, Meraklı’nın sorusuna nasıl bir tepki veriyor?
Şaşırarak tepki veriyor.

3. Uslu, Meraklı’ya niçin kızıyor?
Sözünü sürekli kestiği için.

4. Uslu, Meraklı’ya hangi hikâyeyi anlatıyor?
Somonların yolculuğunu.

5. Uslu, niçin Meraklı’yı gereksiz yere heyecanlandırdığını düşünüyor?
Anne babasının nehirde bir yerlerde olabileceğini düşündürdüğü için.

6. Meraklı neye çok üzülüyor?
Anne babasını bulamayacağına üzülüyor.

7. Meraklı’nın ailesinin uzun yolculuklarının nedeni olarak metinde ne anlatılıyor?
Yavrularını tehlikelerden korumak.

8. Meraklı, Uslu’ya niçin teşekkür ediyor?
anne babasına ne olduğunu anlattığı için.

9. Uslu’nun anlattığı hikâye, Meraklı’yı nasıl etkiliyor, onun hangi kararları vermesine yol açıyor?
Meraklı’yı heyecanlandırıyor. Meraklı da büyük denizlere gitmeye karar veriyor.

10. Bilge Somon’un ettiği sözler Meraklı’ya hangi kararları aldırıyor?
Pişmanlık duymamak için merak ettiklerinin peşine düşme kararı aldırıyor.

11. Meraklı niçin Uslu’yu soru yağmuruna tutmaya başlıyor?
Daha çok şey bilmek için.

12. Metin nasıl sona eriyor?
Merkalı’nın yolculuğa çıkmasıyla sona eriyor.

13. “Ben Kimim?” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

                

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Bir somon balığının anne babasına ne olduğunu merak etmesi.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Merak etmenin faydalarını anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Merak etmek öğrenmenin anahtarıdır.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ben Kimim?” başlığını kullanmış olabilir?
Okuyucuyu anlatacağı şeyler için merak ettirme amacıyla kullanmıştır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uyumludur. Hikaye başlıkta sorulan soruyla başlıyor.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Küçük Somon Balığının Hikayesi

10. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimelerden ve kelime gruplarından her birine, konuşurken ya da bir yazı yazarken hangi durumda, niçin başvurulduğunu açıklayınız.

“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen”

Biri olumlu, diğeri olumsuz yargı bildiren iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BEN KİMİM?” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir