6. Sınıf “BİLGİLENİRKEN MEDYA” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı İLETİŞİM/BİLGİLENİRKEN MEDYA (Dinleme Metni)
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve Kelime GruplarıKonuşma StratejileriYazma StratejileriMetin TürüGörsel Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  

Anlama
.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.  
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.    

2. DİNLEME
T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.    

3. KONUŞMA
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.    

4. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri, edat, bağlaç, ünlem…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Makale/ Bilgi Kaynağı Olarak Medya
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Medya”nın ne demek olduğunu biliyor musunuz? 3. En çok hangi medya ortamlarını kullanıyorsunuz? 4. Medyanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “İLETİŞİM” temasındaki “PULSUZ DİLEKÇE” adlı metni işleyeceğiz. Medya gazete,radyo ve televizyon gibi yayın türlerinin tümünü kapsayan isimdir. Medya,sosyal yaşantımızın neredeyse tümünü kaplayan bir iletişim bütünlüğü haline gelmiştir.Toplumumuz medyaya o kadar bağlandı ki neredeyse bir saniye bile ayrı kalamayacağımız cihazlar var.Günümüzde iletişim bütünlüğü pek çok alanda kullanılmaktadır.Yararları olduğu gibi zararlarını da beraberinde getirir.İnsanlar,medya altyapısını oluşturan ilk etkendir.Ardından herkes bu bütünlüğü geliştirerek yaşamımızın birer parçası haline getirmiştir.Medya denince akla genellikle internet gelir,fakat medya gazete, radyo,t elevizyon ve daha birçok cihazı içine almaktadır.Bu nedenle bu görüş açısını daha da açmamız gerekmektedir. Medya,insan sağlığı için de kendine önemli bir yer ayırmaktadır. Örneğin herhangi bir acil durumda müdahalenin yapılacağı hakkında anında bilgi sahibi olabiliyoruz.Tabii bu kaynağı doğru kullanırsak.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde medya üzerinde duracağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a. “Medya” kavramının aşağıdaki tanımını okuyunuz.

Medya: İletişim araçları.

b. Yukarıda verilen tanımdan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Medya, sizce hangi araçlardan oluşmaktadır?

Cevap: Televizyon, internet, gazete, dergi, radyo.

• Sizce videolar, filmler de birer medya aracı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

c. Öğretmeninizden, sınıfa getirdiği dizüstü bilgisayarı hazırlamasını, hoparlörü bilgisayara bağlamasını isteyiniz. Ardından öğretmeninize, Dinleme CD’sinde yer alan reklam filmini – videosunu size izletmesini söyleyiniz. Film – videoyu izledikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Reklam Filmini izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ.

• Sizce bu film – video hangi amaçla hazırlanmış olabilir?

Cevap: Mehmetçik Vakfı’nın her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ve onları desteklediğini insanlara anlatmak için.

• Sizce filmdeki – videodaki kızın (Kadife’nin) yanındaki adam kim olabilir?

Cevap: Şehit düşen babası olabilir.

• Reklam filmini – videosunu hazırlayanlar, Kadife’nin yanındaki adamın Kadife ve diğer insanlar tarafından görülemediğini, fark edilemediğini izleyicilere göstererek neyi amaçlamış, ne anlatmak istemiş olabilirler?

Cevap: Hayatını yitiren şehitlerimizin aslında ölmediğini, her daim sevdiklerinin yanında olduğunu anlatmak istemişlerdir.

• Sizce Kadife’nin yanındaki adamın, onun şehit düşmüş babası olduğu filmde – videoda hissettirilebilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

• Filmde – videoda yer alan alt yazıda hangi bilgi verilmektedir? Sizce bu bilginin verilme amacı nedir?

Cevap: Reklamdaki kızın kim olduğu bilgisi verilmektedir.

• Alt yazıyla verilen bilgi, filmin – videonun etkileyiciliğine katkı sağlamakta mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

• Kadife “Mehmetçik Vakfının desteğiyle babamı hep yanımda hissettim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Mehmetçik Vakfı’nın şehit yakınlarına olan ilgisinin büyüklüğünü anlatmak istiyor olabilir.

• “Bu film – video, hazırlanma amacına hizmet eden, uygun bir film – videodur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• “Bu film – video baştan sona tutarlıdır yani filmdeki – videodaki her şey, her bakımdan uyumludur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bilgi kaynakları denilince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Kitaplar, ansiklopediler, internet siteleri.

• Sizce medya da bir bilgi kaynağı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

• Siz, bilgilenmek için hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

 

3. ETKİNLİK

a. Metni bir kez daha dinleyiniz.

b. Metni tekrar dinlerken ilk dinleme sırasında defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi defterlerinize yazınız.

c. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

4. ETKİNLİK

3. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz; kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metne göre bilgi ve düşünceler nasıl anlaşılır?

Cevap: Görüntüler, kodlar, çizgiler, sesler, sayılar, simgeler, semboller, biçimler, formüller ve benzeri formlar kullanılarak.

2. Metne göre insanlar; nesneleri, kişileri, olay ve olguları değerlendirirken hangi araçları kullanır?

Cevap: Duyu organları, hayal gücü, düşünme yeteneği, gözlem, tecrübe.

3. Medya çeşitleri nelerdir?

Cevap: Görsel medya, işitsel medya, basılı medya, yeni medya.

4. Medyanın sunduğu bilgiler hangi yollarla denetlenebilir, kontrol edilebilir?

Cevap: Bilgiler birçok kaynaktan kontrol edilmeli ve doğruluğu teyit edilmelidir.

5. Enformasyon bombardımanı ne demektir?

Cevap: İlgili ,ilgisiz, doğru, yanlış, gerekli, gereksiz, binlerce haberin insanlara ulaşması.

6. Metinde anlatılanlara göre “doğru, gerçek ya da geçerli bilgi” hangi özelliklere sahiptir?

Cevap: Şüphe içermemesi.

7. Medya için neden “bilgi çöplüğü” tanımlaması kullanılmaktadır?

Cevap: İnternetin yaygınlaşması nedeniyle.

8. Medya okuryazarlığı ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve işlevsel kullanmak.

9. Medya okuryazarları hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap: İhtiyaç duyduğu bilginin yapısını ve boyutunu belirlemesi, ihtiyaç duyduğu bilgiyi tanımlaması, ulaşabileceği bilgi kaynaklarını, bunların yapısal özelliklerini ve birbirlerine üstünlüklerini bilmesi.

10. Sizce “Bilgilenirken Medya” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Uygundur.

11. Metin hangi alt başlıklardan oluşmaktadır? Metnin alt başlıkları, ana başlığıyla uyumlu mudur? Açıklayınız.

Cevap: Bilgi ve Malumat Kaynağı Olarak Medya, Medyanın Sunduğu Malumatı Denetlemek, Bilgi Kirliliğinden Nasıl Korunuruz, Bilgiye Ulaşmak; Bilgiyi Kullanmak.

12. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap: Metnin konusu medyadaki bilgi kirliliğidir.

Metnin ana fikri: İnternetin yaygınlaşması ile oluşan medyadaki bilgi kirliliği ile ancak iyi bir medya okuryazarı olarak mücadele edebiliriz.

13. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki broşür örneklerini inceleyiniz ve ardından örneklerin altında yer alan soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Broşürler, sayfa sayısı az, küçük kitaplardır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• Sizce broşürler hangi amaçla hazırlanmaktadır? Yukarıdaki örneklerden hareketle açıklayınız.

Cevap: Belirli bir konu hakkında insanları bilgilendirmek.

• “Broşürler de insanları bilgilendirmek için kullanılan araçlardandır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• Yukarıdaki broşürlerin her birinden hangi bilgileri öğrendiniz?

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine

Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi

ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin

önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki

kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve

bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar

da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin

hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BİLGİLENİRKEN MEDYA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir