6. Sınıf “BİLMECE” Metni Günlük Planı -EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ÇOCUK DÜNYASI/ BİLMECE
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Tiyatro)Bilgilendirici MetinKonuşma Stratejileri (Empati)
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  

Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.  

Anlama
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir  

2. KONUŞMA
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.(Empati)  
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

3. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, bilgilendirici metin, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Tiyatro / Bilmeceler
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanlar televizyon, bilgisayar, telefon vb. araçlar yokken hoş vakit geçirmek için neler yaparlardı? 3. Modern tiyatroya benzeyen geleneksel oyunlardan hangilerini biliyorsunuz?   Düşünen file ne derler? Cevap: filozof Yeşil mantolu, Kırmızı elbiseli, Siyah düğmeli. Cevap: Karpuz Zilim var, kapım yok. Cevap: Telefon Ağzı vardır konuşmaz, yatağı vardır, fakat hiç uyumaz. Cevap: Akarsu En son hangi dişler çıkar? Cevap: Takma dişler.   Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Cevap: Hapse girmektir.  
•  Güdüleme Bu dersimizde “ÇOCUK DÜNYASI” temasındaki “BİLMECE” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde geleneksel tiyatrolardan Karagöz ve Hacivat arasında geçen konuşmaları dinleyecek, hem bilmeceler hem de karagöz ve hacivat hakkında bilgi edineceksiniz.
    •  Gözden Geçirme Her hangi bir şeyin üstü örtülü söylenerek cevabının ne olduğunun bulunması istenen söz oyunlarına bilmece denir.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulmaya çalışınız. Cevaplarınızın doğru olup olmadığını, bu metnin işlenişinin sonunda yer alan “Bilmecelerin Doğru Cevapları” bölümüne (124. sayfa) bakarak kontrol edebilirsiniz.

Cevap: 

“Baldan tatlı, baltadan ağır.” UYKU

“İçi bulut, dışı odun.” EKMEK

“Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.” AY

“Kandilde var, mumda yok; mendilde var, çulda yok.” DİL

“Dağı var, taşı yok; köyü var, adamı yok; ırmağı var, suyu yok.” HARİTA

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Bilmece sormayı ya da cevaplamayı sever misiniz? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

• Bilmecelerin hem eğlendirici hem de düşündürücü olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet, bilmecelerin doğru cevaplarını bulmak eğlencelidir. Doğru cevapları bulurken beynimizi zorlarız, düşünürüz. Bu da zihnimizin gelişmesine katkıda bulundurur.

• Herhangi bir bilmece biliyor musunuz? Biliyorsanız sınıfta arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap: Sıcak kahve nasıl içilir? (Fincanla)

 

3. ETKİNLİK

“Bilmece” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Tiyatro

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. Kişiler ve diyaloglar bellidir.

4. ETKİNLİK

a. “Bilmece” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki her maddede, bir kelime grubu yer almaktadır. Her kelime grubu, “Bilmece” adlı metinden bir cümleyi oluşturmaktadır. Bir grupta yer alan bütün kelimeleri kullanmaya dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.

Örnek:
Kelime Grubu : Sorduğum / şifa / bilmece / hastalara / benim / deva / dertlilere
Anlamlı ve Kurallı Cümle: Benim sorduğum bilmece hastalara şifa, dertlilere deva.

a. aldım / bin / bir / sokakta / tane / oldu / tane / evde

Cevap: Sokakta aldım bir tane, evde oldu bin tane.

b. hatta / yemek / efendim / gelince / vakti / yedirecekler / bir / tabii / yemek / bize

Cevap: Efendim, hatta yemek vakti gelince tabii bize bir yemek yedirecekler.

c. bir / ilk /şey / sererler / önce/ ortasına / odasının / yemek

Cevap: İlk önce yemek odasının ortasına bir şey sererler.

ç. kahve /çay / birer / bize / getirirler / birer / de

Cevap: Bize birer çay birer de kahve getirirler.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’e ne soruyor?

Cevap: Bilmece.

2. Karagöz’ün Hacivat’ın sorusunu kendinden emin bir şekilde cevapladığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Karagöz’ün “Bilmece demek, ben demek; ben demek, bilmece demek. Söyle bilmeceni, al cevabını.” sözlerinden bunu anlıyoruz.

3. Karagöz ilk bilmeceye hangi cevabı veriyor? Karagöz niçin bu cevabı veriyor?

Cevap: Tahtakurusu cevabını veriyor. Tahtakurularının hemen çoğalacağını düşünerek bu cevabı veriyor.

4. Karagöz’ün bilmecelere doğru cevap vermekte başarılı olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenemez. Karagöz her bilmeceye yanlış cevap vermektedir.

5. Hacivat’ın “hastalara şifa, dertlilere deva” olarak anlattığı şey nedir? Siz Hacivat’ın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Limondur. Limonda bulunan C vitamini vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle Hacivat’ın düşüncesi doğrudur.

6. Hacivat, Karagöz’ü limon cevabına ulaştırmak için hangi ipucunu veriyor? Siz olsaydınız nasıl bir ipucu verirdiniz?

Cevap: Yemeklere katılması ipucunu veriyor. Ben olsam ekşi derdim, yüzümü buruştururdum.

7. Karagöz’ün, söylenenleri yanlış anlayan, alaycı bir insan olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Evet, Karagöz alaycı bir insandır.

8. “Benim bilmecelere karnım tok.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Her türlü bilmeceyi bilebileceğini, bu konuda usta olduğunu söylemek istemektedir.

9. Karagöz, metnin sonunda Hacivat’ı niçin dövüyor?

Cevap: Hacivat soruları çabuk bildiği için.

10. “Bilmece” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

 

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Bilmece” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Metin bilmecelerle ilgili olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Karagöz ile Hacivat’ın Bilmece Muhabbeti

                

8. ETKİNLİK

“Bilmece” adlı metnin tür özelliklerini fark etmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yazar, “Bilmece” adlı metni niçin yazmış olabilir?

Cevap: Bilmeceleri, Hacivat ve Karagöz’ün kullanarak okuyucuyu eğlendirmek için.

b. “Bilmece adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Hacivat ve Karagöz’ün arasında geçen olayları anlatmaktadır.

c. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belli değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Olaylar yaşanmış da olabilir yaşanmamış da.

ç. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olaylar gerçekten yaşanmış olabilir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Metinde olağanüstü bir olay yoktur.

d. “Bilmece” adlı metindeki yay ayraçlar içinde yer alan ifadeler niçin kullanılmış olabilir?

Cevap: Kişilerin hareketleri, düşünceleri hakkında direktif vermek için.

e. “Bilmece” adlı metin, sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. Kişiler, diyaloglar ve direktifler metinde yer almaktadır.

9. ETKİNLİK

Bu bölümde, sizden empati kurarak (kendinizi bir başkasının yerine koyarak) bir konuşma yapmanız istenmektedir. Bunun için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
“Siz Hacivat olsaydınız Karagöz’ün her şeyi yanlış anlaması size neler hissettirirdi, hangi tepkiyi ya da tepkileri vermenize neden olurdu?”

Kendinizi Hacivat’ın yerine koyduğunuzdaki duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Yazmaya Hazırlık

4. etkinliği yaparken öğrendiğiniz kelimeleri hatırlayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, 4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamına da yer vereceğiniz

istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metniniz için bir başlık

belirleyiniz.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu

ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.

• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?

• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?

Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek

metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Bilmecelerin Doğru Cevapları

• “Baldan tatlı, baltadan ağır.” (Uyku)

• “İçi bulut, dışı odun.” (Ekmek)

• “Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.” (Ay)

• “Kandilde var, mumda yok; mendilde var, çulda yok.” (Dil)

• “Dağı var, taşı yok; köyü var, adamı yok; ırmağı var, suyu yok.” (Harita)

KARAGÖZ VE HACİVAT Karagöz ve Hacivat Türk tarihinde ve Türk kültüründe önemli yere sahip karakterlerdir…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Arkadaşlarımıza öğrendiğimiz bilmeceleri sorabiliriz.Karagöz ve Hacivat hakkında neler öğrendiniz?      
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BİLMECE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir