6. Sınıf “BİSİKLET ZAMANI” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK VE SPOR/ BİSİKLET ZAMANI
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıYazma StratejileriHikaye Edici MetinBilgilendirici MetinHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaBağlantı ve Geçiş İfadeleriGrafik, Tablo ve Çizelge YorumlamaEdat, Bağlaç, ÜnlemÖznel, Nesnel YargılarHikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.       

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hazırlıksız konuşma, bisiklet, edat, bağlaç, ünlem…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz. 3. Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz? Anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” teması içerisindeki  “BİSİKLET ZAMANI” adlı metni işleyeceğiz. Eskiden günümüze kullanılan ulaşım araçları önemli gelişmeler göstermiştir. Günümüzde kullanılan araçlar arasında otomobil, uçak, tren, deniz araçları başta olmak üzere kullanılırdır. Geçmişteki araçlardan ilk hayvanlardan yararlanılıp daha sonra buhar gücüne geçiş yapılarak motorlu taşıtlar kullanılmıştır. Eskiden at, eşek gibi binek hayvanları sıklıkla kullanılmıştır. Zamanla birlikte ulaşım araçlarında gelişmeler olmuştur. İlk olarak hayvanlar at, eşek gibi yük taşıyan türden kullanılırdı. İlerleyen dönemlerde buhar gücü ile çalışan ulaşım araçları geliştirildi. Zamanın ilerlemesi ile birlikte teknolojinin ürünü olan içten yanmalı motorlar sayesinde daha güçlü ulaşım araçları üretildi. Her geçen gün gelişen teknoloji ile otomobil, gemi, tren, uçak gibi gelişmeler görüldü. Ulaşım alanındaki gelişmeler yakıt olarak petrolün kullanılması ve içten yanmalı motorla önemli sıçrama gösterdi. Eskiden faytonun yerini otomobiller aldı.
Buharlı trenlerin yerini elektrikli trendler.
Buharlı gemilerin yerini motorlu gemiler.
Zeplin, balonların yerini uçaklar aldı.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde eski ulaşım araçlarından trenin hayatımızdaki yerini öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap: 

zemin: Taban, döşeme, yer

mesafe: Ara, aralık, uzaklık

asfalt: Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım

çamurluk: Taşıtlarda tekerleklerin üst bölümünü örten parça

sele: Bisikletin oturulacak yeri

gidon: Yönelteç

patika: Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, keçi yolu, yolak

amortisör: Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen

düzenek: Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, mekanizma

kaldıraç: Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela

fren: Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma

jant: Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit

arazi: Yeryüzü parçası, yerey, toprak

kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek

2. ETKİNLİK

A) Okuduğunuz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere sorular oluşturunuz. Sorularınızı oluştururken 5N 1K sorularını kullanınız.

Cevap: 

Kim?

Bisiklete binerken öncelikle kimin güvenliği düşünülmelidir?

Ne?

Tur bisikletlerinin ön ve arka bölümüne yük taşımak için ne takılır?

Ne Zaman?

Bisikletin selesini ne zaman ayarlamamız gerekir?

Nerede?

Dağ bisikletleri nerede kullanıma daha uygundur?

Niçin?

Yarış bisikletleri niçin tasarlanmıştır?

Nasıl?

Dağ bisikletlerinin tekerlekleri nasıldır?

B) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bisikletler hangi yönleriyle farklı özelliklere sahiptir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Kullanım amacına, sürüleceği zeminin özelliklerine ya da sürüş mesafesine göre farklı özelliklere sahiptir. Mesela arazideki kötü yol şartlarına dayanıklı olması için amortisörlü üretilen dağ bisikletleri vardır.

2. Tur bisikletlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: Asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmışlardır. Ön ve arka bölümüne yük taşımak için bagaj taşıyıcılar takılabilir. Genellikle ön ve arkasında farlar bulunur. Ayrıca sürücünün ve bisikletin parçalarının kirlenmesini önlemek için tekerleklerin üst kısmında çamurlukları vardır.

3. Yarış bisikleti sürücülerinin bisikleti kullanırken öne doğru eğilmelerinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Cevap: Rüzgarın, bisiklet hızını etkilememesi için bisiklet sürücüleri öne doğru eğilirler.

4. Yarış bisikletleri ile dağ bisikletlerinin tekerlekleri arasında nasıl bir fark vardır? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Yarış bisikletlerinin tekerlekleri daha ince ve düzdür. Böylece tekerlek ile yol arasındaki sürtünme az olur. Dağ bisikletlerinin tekerlekleri kalın ve dişlidir. Böylece arazi şartlarında patlamaya daha dirençlidirler. Dişli olmaları sebebiyle de engebeli arazilerde daha sağlam yol tutuşu sağlarlar.

5. Bisiklet kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız?

Cevap: Bisiklete binmeden önce seleyi kendimize göre ayarlamalıyız. Bisikletler için ayrılan yolları ya da motorlu araç trafiğinin olmadığı yolları kullanmalıyız. Mutlaka kask takmalıyız.

6. Spor yapmak yaşamımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle öznel ve nesnel cümleler oluşturarak bu cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Cevap:

Öznel Yargılar:

• Bisiklet belki de birçoğumuzun kullandığı ilk araç.

• Bisiklete binerken öncelikle kendi güvenliğinizi düşünmelisiniz.

Nesnel Yargılar:

• Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır.

• Yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır.

• Vitesli bisikletlerde farklı büyüklüklerde dişli çarklar bulunur.

 

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselden hareketle öğretmeninizin belirleyeceği bir konu ile ilgili zihinsel bir konuşma planı yaparak hazırlıklı konuşma yapınız.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya, dürüst oyun (fair play) ruhuna uygun olarak yapılması gereken davranışlara örnekler yazınız.

Cevap:

Oyuncu Olarak Yapmam Gerekenler

• Rakibime saygılı davranmalıyım.

• Rakibim oyun esnasında düştüğünde ona yardım etmeliyim.

• Hakem kararlarına itiraz etmemeliyim.

• Rakibime kötü söz söylememeliyim.

Seyirci Olarak Yapmam Gerekenler

• Oyunu izlediğim yeri temiz tutmalıyım.

• Oyuncuların dikkatlerini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyım.

• Oyunculara kötü söz söylememeliyim.

• Oyun alanına oyunu etkileyecek maddeler atmamalıyım.

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri okuyarak altı çizili kelimelerin cümlelere kattığı anlamları açıklayınız.

1. Babaannem, balkonundaki çiçeklere gözü gibi bakardı.

2. Misafirlerimiz gelene kadar hazırlıklarımızı tamamladık.

3. İş hayatı çok yoğun olmasına rağmen spor yapmaya da zaman ayırıyordu.

4. Akşama doğru arkadaşlarımızla gezmeye çıkacağız.

5. Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız.

Cevap: Benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlamlar katmışlardır.

B) Aşağıdaki cümlelerde tek başına anlamı olmayan kelimeleri bularak örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Akrabalarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gittiler. üzere

Kitaplarım ile geçirdiğim zamanları dünyalara değişmem. ile

Atatürk’e göre sporcu ahlak sahibi olmalıdır. göre

C) Aşağıda verilen kutulardan dörder kelime seçerek içinde bu kelimelerin geçtiği hikâye edici bir metin yazınız.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloyu, tablonun üstünde verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz.

Murat, Songül, Cemil, Zeynep, Efe ve Nehir; voleybol, tenis, güreş, basketbol, futbol ve yüzme
sporlarıyla ilgilenmektedirler. Bu kişiler her cumartesi, belli saatler arasında ilgilendikleri spor dallarıyla ilgili çalışma yapmaktadırlar.

1) Herkes birbirinden farklı ve tek spor dalıyla ilgilenmektedir.

2) Bütün çalışmalar ikişer saat sürmektedir.

3) Tenis çalışması açık tenis kortunda; güreş, voleybol ve basketbol çalışmaları spor salonunda; futbol çalışması şehir stadında ve yüzme çalışması kapalı yüzme havuzunda yapılmaktadır.

4) Nehir’in 13.00 – 15.00 arası voleybol çalışması vardır.

5) Murat, şehir stadında çalışacaktır. Murat’ın çalışması 16.00’da sona ermektedir.

6) Efe’nin çalışması spor salonunda, Nehir’in çalışmasından sonra başlamaktadır.

7) Songül, seçtiği spor dalında raket kullanmaktadır.

8) Cemil, spor salonunda, takım hâlinde oynanmayan bir spor dalında çalışmaktadır.

9) Zeynep’in yüzme havuzunda çalışması bittiği anda Nehir’in spor salonunda çalışması başlamaktadır.

10) Tenis çalışma saatleri ile futbol çalışma saatleri aynıdır.

11) Güreş çalışma saatleri 17.00 – 19.00 arasındadır.

Cevap: 

Kişiler İlgilendiği Spor Dalı Çalışma Saatleri Çalışma Yeri
Nehir Voleybol 13.00-15.00 Spor salonu
Murat Futbol 14.00-16.00 Şehir stadı
Efe Basketbol 15.00-17.00 Spor salonu
Songül Tenis 14.00-16.00 Açık tenis kortu
Cemil Güreş 17.00-19.00 Spor salonu
Zeynep Yüzme 11.00-13.00 Kapalı yüzme hav
uzu
8. ETKİNLİK

A) İyi bir spor ayakkabıyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

İyi Bir Spor Ayakkabı Nasıl Olmalıdır?

1. Spor yaparken seçtiğiniz ayakkabı, yerle vücudumuz arasında kuvvet dağılımını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle bir spor ayakkabı ayağı iyi sarmalıdır, ne bol ne de dar olmalıdır.

2. Mümkünse ayakkabının bağcık bölümü uzun olmalıdır ve ayak bileğini de rahat ettirmelidir.

3. Ayakkabının burun kısmı geniş olmalı, parmak hareketlerine izin vermelidir. Ayak başparmağı ile ayakkabının parmak ucu bölümü arasında mesafe olmalıdır.

4. İyi bir spor ayakkabı, ayak tabanında oluşacak basıncı emebilmeli ve ayağa binen yükleri dengeli şekilde dağıtabilmelidir. Bu nedenle ayakkabının tabanı ayağı iyi kavramalı, topuk kısmı yumuşak ve kalın olmalı, topuk kısmına gelen basıncı dağıtacak şekilde topuk orta bölümünde direnci düşük malzemeden yapılmış olmalıdır.

B) Yukarıda verilen bilgiler, günümüzdeki spor ayakkabıların özellikleridir. Bu bilgilere hayal gücünüzü ekleyerek yeni bir spor ayakkabı tasarlayınız. Tasarımınızı aşağıya yazarak anlatınız.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “BİSİKLET ZAMANI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir