6. Sınıf “BOŞ BİR KÜMES BİRKAÇ DOLU KALP” Metni Günlük Planı-EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/BOŞ BİR KÜMES, BİRKAÇ DOLU KALP
         
Konu
KonuAna fikir/Ana duyguBaşlıkHikaye edici metinHikaye unsurlarıMetin içi ve metin dışı anlam ilişkileriHazırlıksız konuşmaKonuşma stratejileriOkuma stratejileriKelime ve kelime gruplarıMetin Türü (Hikaye)Yazma stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Özetleyerek, Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.  

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, hikaye unsurları, hazırlıksız konuşma…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması: Hikaye / Geleneklerimiz(Misafirperverlik)
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sizce misafirperverlik neden önemlidir? Niçin misafirperver olmalıyız? 3. Misafirperver bir tanıdığınız var mı? Misafirleri nasıl karşıladığını paylaşınız. 4. Eve gelen bir misafiri iyi ağırlamak için neler yapmalıyız? 5. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.” sözünden ne anlıyorsunuz?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “BOŞ BİR KÜMES, BİRKAÇ DOLU KALP” adlı metni işleyeceğiz. Misafirperverlik, kültürümüzde önemli bir değerdir. Bir eve misafir gelmesi bereket kabul edilir. Misafirperverlik sadece adet, gelenek değil; aynı zamanda bir ibadettir. Bu metnimizde misafirperverliğin, yardımseverliğin önemini anlayacağız.  
•  Gözden Geçirme Misafire ikram için yemeğin bolca hazırlanması israf olmaz.  

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır…”

Misafir ağırlamak, misafiri ağırlayan kişinin evini bereketlendirir. Misafire yapılan ikramlar evden bir şey eksiltmez, aksine çoğaltır.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Gelenek” ne demektir? Geleneklerimizden bildiklerinizi sınıfta açıklayınız.
Gelenek, bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. Misafirperverlik, düğün, kına gecesi, asker uğurlama, bayramlaşma başlıca geleneklerimizdir.

• “Misafirperverlik” ne demektir? Misafirperverliğin göstergesi olan davranışlar, özellikler nelerdir?
Misafirperverlik, evde konuk ağırlamayı sevme durumudur. Misafir için özel hazırlık, özel yapılan ikramlar, misafire güler yüzle davranma, sohbet etme, en iyi şekilde ağırlamak için gerekirse fedakarlık yapma gibi davranışlar misafirperverlik göstergeleridir.

• Evinize gelen misafirleri “iyi ağırlamak” için neler yapıyorsunuz? Evinize gelen misafirleri niçin iyi ağırlamaya dikkat ediyorsunuz?
Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaklardır.

 

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Bir köye gelen turistlerin, köylü bir aile tarafından ağırlandığını, ev sahibinin fakir olduğu için ikram olarak kümesindeki tavukları misafirlere sunduğuna dair bir olay anlatılıyor olabilir.

“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?
Yolda arabaları arızalanan iki Alman turistin bir köy evinde misafir kalması.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?
Christoph Crosser, Christoph Crosser’in karısı, köylü aile.

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
1970’li yıllar.

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Christoph Crosser çalıştığıı şirket tarafından Türkiye’de görevlendirilmek istenmesi, Christoph Crosser’ın da Türkiye’de yaşayıp yaşamayacaklarını anlamak için Türkiye’ye gezi düzenlemeleri.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
İki Alman’ın Türkiye’yi gezerken araçlarının bozulması. Bir köy evinin kapısını çalıp yardım istemeleri. Köylü ailenin iki Alman’ı misafir etmesi. Onlara kalan son tavuklarını pişirip ikram etmeleri.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Turistlerin, köylü ailenin yemek ikramının kalan son tavukları olduğunu anlamaları ve duygulanmaları. Christoph Crosser’ın bu olayı emekli olduğunda basın toplantısında anlatması.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?
Serim bölümünde Alman turistlerin Türk insanı hakkında çekinceleri vardır. Çözüm bölümünde ise bu çekinceleri ortadan kalkmıştır.

“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Uygundur. Hikayenin kişileri, yer, zaman ve olay bellidir.

4. ETKİNLİK

a. “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Anlamını bilmedikleri kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır..

Öğrenciler, 4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendikleri kelimelerin tamamını kullanarak defterlerine istedikleri konuda bir düşünce yazısı yazacaklardır.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Alman çiftin en çok merak ettiği şey nedir?
Türklerin nasıl insanlar olduğu.

2. Alman çiftin arabaları nerede duruyor?
Kapadokya yakınlarında ıssız bir yolda.

3. Arabaları bozulan çift ne yapıyor?
Yakınlarındaki bir evin kapısını çalıyorlar.

4. Türk ev sahibi, Alman çifti nasıl karşılıyor?
Güler yüzle karşılıyor.

5. Alman çift, evlerine konuk oldukları insanların fakir olduklarını nereden anlıyor?
Evdeki eşyalardan.

6. Türk aile, Alman çifti nasıl ağırlıyor?
Güler yüzle ağırlıyor.

7. Türk aile, tok olduklarını anlatmalarına rağmen sizce niçin Alman çiftle birlikte sofraya oturuyor?
Türk adetlerinde evdeki herkes tok da olsa sofraya oturur.

8. “Diller farklı olsa da gönüllerin anlaşması” sözünden ne anlıyorsunuz?
İnsanlar duygularla da anlaşabilir.

9. Cristoph, sabah uyandığında niçin endişeleniyor?
Karısını yanında göremediği için.

10. Alman çifti ağlatan neden nedir?
Türk ailenin kümesteki son tavuğu misafirlere ikram olarak sunmaları.

11. Alman çift, şahit oldukları olaydan sonra neyi anlıyor?
Türklerin hoşgörülü, iyi kalpli ve yardımsever bir millet olduklarını.

12. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaklardır.

 

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Türklerin misafirperverliğini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Türklerin misafire ne kadar değer verdiklerini anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Türkler misafirleri için gerekirse son lokmalarını feda edecek kadar misafirperver bir millettir.

>>Etkinliği yaptırdıktan sonra aşağıdaki bilgiyi öğrencilere vermeliyiz:

Konu: Metinlerde konu, yazıda en çok üzerinde durulan olay, durum veya kavramlara denilmektedir. Metni okuduktan sonra, “Bu metinde ne anlatılıyor, yazar neyden söz ediyor?” sorusunu sorduğumuzda, cevap metnin konusunu vermektedir.

Ana Fikir:Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce” olarak tanımlanmaktadır. Ana fikir ile ana düşünce aynı şeyi ifade etmektedir. Metinlerde ise ana fikir, yazarın bu yazıyı yazma amacı ve okuyucuya vermek istediği mesajı ifade etmektedir. Yazıyı okuduktan sonra, “Yazar bu metni ne amaçla yazmıştır, okuyucuya hangi mesajı vermeye çalışmaktadır?” sorularına verilen cevap, bize metnin ana fikrini (ana düşüncesini) vermektedir.”

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” başlığını kullanmış olabilir?
Metinde anlatılanlara dikkat çekmek için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Türklerin Misafirperverliği

8. ETKİNLİK

İstediğiniz konuda bir konuşma metni hazırlayınız ve bu metinde 6. etkinlik sırasında öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanınız. Metninizi yazdıktan sonra konuşmanızı yapmaya hazırlanınız ve konuşmanızı yapınız.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “BOŞ KÜMES BİRKAÇ DOLU KALP” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir