6. Sınıf “GERİ KAZANIM” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY ve TOPLUM/ GERİ KAZANIM
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Makale)Konuşmalarında Uygun Geçiş İfadeleri (Ama, fakat…)Grafik, Tablo Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  

Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  

Anlama
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. KONUŞMA
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.

3. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.,  
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Makale / Geri Kazanım
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Okulda ya da yaşadığınız şehirde geri kazanım adı altında hangi çalışmalar yapılıyor? 3. Sizin daha önce içerisinde bulunduğunuz bir geri kazanım projesi oldu mu? Anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİREY ve TOPLUM” temasındaki “GERİ KAZANIM” adlı metni işleyeceğiz. Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde geri dönüşümün bizim, ülkemiz ve küresel hayat için önemini kavrayıp geri dönüşüm konusunda daha aktif olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.

Cevap: 

Çöp alarak attığımız çoğu nesnenin aslında geri dönüşüm işlemi ile tekrar kullanılabileceği mesajı verilmektedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Geri kazanım, artık işe yaramayan cam, plastik, kağıt gibi maddelerin tekrar kullanılabilecek hale getirilmesi işlemi anlamına gelir.

• Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.

Cevap: Her şeyi çöpe atmak doğru değildir. Cam, pet şişe, teneke, kağıt gibi maddeler geri dönüştürülebilir. Bu maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak gerekir.

• Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?

Cevap: Cam, pet şişe, kola kutusu, meyve suyu kutusu, kağıt, plastik…

 

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Çöpe attığımız bazı maddelerin geri dönüşüm ile tekrar kullanılabileceği anlatılıyor olabilir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?

Cevap: Dikkat çekmek için.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Amaç metindeki önemli yerlere dikkat çekmektir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Renkli yazma, italik yazma.

5. ETKİNLİK

Aşağıda, tarımda kullanılan ilaçların ambalajlarının oranını gösteren bir grafik yer almaktadır. Verilen grafikten hareketle, soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?

Cevap: Plastik ambalaj

b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?

Cevap: Metal ambalaj, cam ambalaj.

c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

Cevap: Hepsi.

ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Grafiğe baktığımızda tarım ilaçları ambalajlarının en çok plastik, kağıt-karton ve camdan yapıldığını görüyoruz. Bu maddelerin toplam oranı %85’tir.

6. ETKİNLİK

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.

b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.

c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.

Cevap: 

a. Günümüzde, kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde evlerden, işyerlerinden, mağazalardan her
gün düzenli olarak toplanan çöpler, genellikle kent dışında bulunan çöplüklere taşınıyor.

b. Kâğıtlardan yemek artıklarına, paketleme malzemelerinden boyalar ve deterjanlar gibi zehirli
maddelere kadar çöp alanlarında biriktirilen çöpler, alınan tüm önlemlere karşın hem insanların hem de başka canlıların sağlığı açısından önemli tehlikeler doğurabiliyor.

c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine bunlara gereksinim duyan bir komşumuza ya da bir arkadaşımıza verebiliriz.

ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz.

d. Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okumak, bu konuda doğru kararı vermemize yardım edecektir.

e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.

f. Kimi yerlerde insanlar; motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.

g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.

h. Geri kazanımın ilk aşaması, dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır

ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir.

                

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Konusu geri dönüşüm, ana fikri; kullanılan çoğu malzeme geri dönüştürüldüğünde çevre kirliliğini büyük miktarda önlenmiş olur.

2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?

Cevap: Fabrika atıkları, kimyasal atıklar, cam, plastik, kağıt, alüminyum, çelik, pil, boya…

3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?

Cevap: Çöplerin toplandığı alanlar hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermektedir. Bunu önlemek için yeni yaklaşımlar aranmaktadır.

4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir. Bu atıklar canlı varlığını sona erdirebilir.

5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap: Boya, pil gibi ürünlerde, fabrikalarda kullanılmaktadır.

6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?

Cevap: Tüketici bu atıklara yol açabilecek malzemelerden yapılmış ürünleri almamalıdır.

7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?

Cevap: Ürünlerini geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ürünlerden seçmek, atıklarını geri dönüşüm için uygun yerlere atmak.

8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Doğal kaynakların hızla tükenmemesini sağlayabilir.

9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?

Cevap: Ormanların hızla küçülmesi, fosil yakıtların ve madenlerin azalması, çevrenin hızla kirlenmesi.

10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?

1970 yılında Dünya Günü kutlamalarında.

11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?

Cevap: İnsanların çöplerin depolanması konusunda yeni yöntemler aramaya başlaması.

12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?

Cevap: Yine aynı ürünün üretiminde kullanılmaktadır.

13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?

Cevap: Alüminyum, plastik, kâğıt ve cam

14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu işaret, geri kazanım halkasının simgesidir. Üzerinde bu işaret bulunan ürünleri satın alınca geri kazanım halkasına siz de katkıda bulunmuş olursunuz.

15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Metnin konusu geri dönüşüm olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Dünyayı Kurtar

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine

Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi

ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin

önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki

kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve

bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar

da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin

hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Sınıf ya da grup olarak hangi geri kazanım çalışmasını yapmayı planlıyorsunuz?  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “GERİ KAZANIM” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir