6. Sınıf “GÜLER YÜZE VE GÜLMEYE DAİR” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı İLETİŞİM/GÜLER YÜZE VE GÜLMEYE DAİR
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriHikaye Unsurlarını Belirleme
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Altını çizerek, Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  

Söz Varlığı
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.  

Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.    

2. KONUŞMA
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.    

3. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.,  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Sohbet / Kişiler Arası İletişimde Güler Yüzlü Olmanın ve Gülmenin Önemi
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Arkadaşınızla yaşadığınız bir sıkıntıyı hangi yollarla çözebilirsiniz? 3. “ Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.” sözüyle ne anlatılmak isteniyor
•  Güdüleme Bu dersimizde “İLETİŞİM” temasındaki “GÜLER YÜZE VE GÜLMEYE DAİR” adlı metni işleyeceğiz. İnsanlar bireysel sorumluluklara sahip olarak toplumsal bir düzen içinde yaşarlar. Bu toplumsal düzen aileden ve yakın çevreden başlar. Yakın çevre ise okul arkadaşlıkları ve komşuluk ilişkileridir. Ayrıca akrabalık ilişkileri de toplumsal dokunun korunması için gereklidir. Toplumda birlik ve beraberliğin oluşması, huzur ve barış ortamının kurulması, yaşanması ve korunması için gerekli olan erdemli davranışlar arasında güler yüzlü olmak vardır. Güler yüzlü olmak, samimi olmak, dürüst olmak demektir. Toplumda insani değerler arasında bulunan bu davranışların çoğalması gerekir. İnsanların birbiriyle yardımlaşması, paylaşması ve dayanışması kadar önemli olan milli ve manevi değerlerin yaşanması arasında güler yüzlü olmak gelir. Dini ve milli değerler arasında da genel geçer ve insanlara güven veren en önemli davranışlardan biri güler yüzlü olmaktır. Güler yüz samimiyetin temelini oluşturur. Samimi olmak, içten olmaktır. İçi dışı bir olmaktır. İnsanların göründüğü gibi olmasıdır. Bu nedenle gülüşün sahtesi hemen anlaşılır. Sahte gülüşler ve sahte gülüşlüler hemen elenir. Toplumda gerekli olan dürüstlük, samimiyettir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde güler yüzlü olmanın faydaları üzerinde duracağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.” Victor Burge (Viktır Börg)

Cevap: Gülmek, güler yüzlü olmak insan ilişkilerini sağlıklı kılar. İnsanların birbirlerine yaklaşmalarını sağlar. Gülmek insanları birbirlerine yaklaştırır.

“Gülmek, Allah’ın insanlara verdiği hediyelerin en kıymetlisi, en latifidir. Her aptal, her zalim insanları ağlatabilir fakat onları güldürmek kolay değildir.” Hz. Ali

Cevap: İnsanları zulüm etmek, onları üzmek kolaydır. Fakat insanları mutlu etmek, onların gülmesini sağlamak kolay bir iş değildir. Bu nedenle gülmek çok değerlidir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Gülmeyi bilmek” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: İnsanın kendini mutlu etmeyi bilmesi.

• Güler yüzlü insanlar bizi nasıl etkiler, bizde hangi duyguları uyandırır?

Cevap: Güler yüzlü insanlar pozitif enerji yayarlar. Güler yüzlü insanların olduğu ortamda herkes rahat ve mutludur.

• Sizi neler güldürür, gülümsetir?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

 

3. ETKİNLİK

Defterlerinize, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri birleştirerek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine de yer verdiğiniz anlamlı bir metin yazınız.

Cevap:

Bir konuşma ortamında karşıdaki kişinin çatık kaşlarla konuşanı dinlemesi, konuşanın konuşma hevesini kaçırır. Tam tersi durumda ise konuşanın, konuştukça konuşası gelir. Çünkü güler yüz insana cesaret verir. Güler yüzlü insanlar hoşgörülü ve affedicidirler.

Güler yüz, hayatı daha mutlu kılar. Güler yüzlü insanların hayatlarının daha tatlı, neşeli ve mutlu geçtiğini görürüz. Buna karşın çatık kaşlı, hiddetli insanların hayatlarına baktığımızda, sanki bir hastalığa yakalanmış gibi yaşadıklarını görürüz.

Mutlu, neşeli, tasasız bir hayat yaşamak için önce gülmeyi öğrenmeliyiz. Güler yüzün halledemeyeceği hiçbir mesele yoktur. Asık surata kapanan kapılar güler yüze açılır. Gülmek bulaşıcıdır. Siz güler yüzlü olursanız, herkesin gülmesine vesile olduğunuzu fark edeceksiniz.

4. ETKİNLİK

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamları- nı defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 10 dakika süreniz bulunmaktadır. Yarışmaya başlayınız ve 10 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu, öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

Cevap:

tahayyül etmek: bir nesneyi, bir durumu vb. zihinde tasarım, imge durumunda oluşturmak, zihinde canlandırmak.

laubali: Saygısız, çekinmesi olmayan

kudret: Güç, erk, erke, iktidar

hikmet: Bilgelik

buna mükabil: Buna karşın…

hiddet: Öfke, kızgınlık

bilhassa: Özellikle…

tahriş: Yakarak kaşındırma

muhtelif: Çeşit çeşit, çeşitli

hadise: Olay

fi tarihi: “Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte” anlamında söylenen söz

filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof

hususi: Özel

talim etmek: 1) az para karşılığında çalışmak; 2) hep aynı şeyi yemek zorunda olmak.

matem: Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar

tebessüm: Gülümseme

muvaffak olmak: Başarmak, zafere ulaşmak

hakikat: Gerçek

müteessir olmak: Üzülmek, duygusal anlamda etkilenmek

külfet: Sıkıntı, zorluk

çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç

gam: Tasa, kaygı, üzüntü

kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı

5. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. “Kaşlarını çat-, hevesi kırıl-, kalbini kır-, yüz göz ol-, ağır gel-“ deyimleri, metinde koyu olarak gösterilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını, kullanıldıkları cümle ve paragrafın anlamından hareketle tahmin etmeye çalışınız, tahmin ettiğiniz anlamları defterlerinize yazınız. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Son olarak bu deyimleri birer cümlede kullanarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

kaşlarını çat-: kızmak, öfkelenmek

hevesi kırıl-: zevki kaçmak, hevesi kalmamak, şevki kırılmak.

kalbini kır-: birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek

yüz göz ol-: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği kalmamak, aradaki mesafe kalkmış olmak, lâubalileşmiş olmak.

ağır gel-: gücüne gitmek, onuruna dokunmak

 

7. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği sözlü olarak açıklayınız.

a. Ağlanacak bir hâl karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakat gülümseyen adamda, ümit vardır. Bu hâlin bir çaresini bulacak demektir.

Cevap: Düşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.

b. O insanlar şimdi ne hâldedirler pek bilmiyoruz ama fî tarihinde insanları biraz olsun gülmeye alıştırmak için sarfedilen gayret herhâlde boşuna değildi. Nitekim Tagor filozof da kendi hususi mektebinde öğrencilerine günde bir saat gülmeyi, kahkahalarla gülmeyi değilse bile, gülümsemeyi talim ediyordu.

Cevap: Düşünceyi destekleyen bir bağ kurmuştur.

c. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. Çünkü en iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır.

Cevap: Düşünceyi açıklayan bir bağ kurmuştur.

d. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır.

Cevap: Düşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.

                

8. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

a. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz.

b. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.

c. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.

ç. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar.

d. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli.

e. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiçbiri ağır gelmez.

f. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür.

g. Hayatınızı, yaşadığınız yıllar boyunca uzatabilmek için  her anınızı gülerek geçirmeniz lazımdır.

9. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar, okurları güldürmek için söze nasıl başlamış?

Cevap: “Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız?”

2. Yazara cesaret veren nedir?

Cevap: Karşısındaki insanın gülümsemesi.

3. Olgun insanların özellikleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Herkese affedici, kusura aldırmayıcı olarak yaklaşmaları.

4. Bir insanın hayatının olduğundan daha tatlı geçmesi mümkün müdür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Mümkündür. İnsanlara karşı güler yüzlü davranmak hayatı daha mutlu kılar.

5. Yazar, niçin hayvanlardan farklı olduğumuzu düşünüyor?

Cevap: Hayvanlar gülemediği için.

6. Filozof Alain’ın öfke hakkındaki düşünceleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Öfke öksürük gibidir. Nasıl öksürük bir tahrişle gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır, o da gülmeye alışmaktır.

7. Yazar metinde, “gülmeye alışmak” ile ilgili hangi örnekleri veriyor?

Cevap: Dünya savaşlarının halkta yaşattığı hüzün sebebiyle insanların gülmeyi öğreten okullar açmaları.

8. Gülmenin hayatta başarılı olmayı sağlayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

9. Yazar, “hayata güler yüzle bakmak” sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?

Cevap: Hayatın olumlu yanlarını düşünmek.

10. Yazar, “ağlamaya kalkan adam”da niçin ümit görmüyor?

Cevap: Ağlamaya kalkan adam, durumu kabul eden adamdır. Çare düşünmez.

11. Yazarın “Güler yüzün hâlletmeyeceği mesele yoktur.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

12. Hayatımızı, yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek nasıl mümkündür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Hayatımızı güler yüzle geçirerek.

13. Yazar, “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” sözünü niçin güzel bir söz olarak nitelendiriyor?

Cevap: En iyi hatıranın güler yüzle geçirilen zamanlar olduğu için.

14. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap:

Konusu: Güler yüzlü olmak

Ana Fikri: Neşeli ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak gülmeyi, güler yüzlü olmayı öğrenmeliyiz.

10. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Güler yüz ve gülmenin önemini ve faydalarını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Gülmenin Önemi

11. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız

“Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadeleri sizce bir konuşma sırasında hangi amaçla kullanılır?

Cevap: Düşüncesini açıklayan başka bir cümleye bağlantı kurmak için.

b. “Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.

Cevap:

— Gece kalkmış süt içiyordu. Oysaki süte alerjisi vardı.

— “Gam” sözlük anlamı olarak “tasa” demektir. Başka bir deyişle insanın yoğun bir şekilde üzüntü duyması durumunu, gam kelimesi karşılar.

— Dondurmayı çok severim. Özellikle çilekli olanına bayılırım.

— Abdest almadan önce ilk olarak temiz bir su kaynağı bulmamız gerekir.

— Tüm işlemlerden sonra sıra kutuyu zımparalamaya gelmişti. Son olarak kutuyu vernikledikten sonra işi bitiyordu.

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine

Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi

ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin

önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki

kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve

bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar

da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin

hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “GÜLER YÜZE VE GÜLMEYE DAİR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir