6. Sınıf “GÜMÜŞ KANAT” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / GÜMÜŞ KANAT
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)Sıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.      

2. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Araştırdığınız yardım kuruluşları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Bir iyilik yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Örneklerle anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” teması içerisindeki  “GÜMÜŞ KANAT” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde iyilik kavramı üzerinde duracağız. İyilik yapmanın insanı nasıl mutlu ettiği konusunda bilgi edinmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.  Confucius

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap: 

mesafe → Ara, aralık, uzaklık.

usta → Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.

gür → Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran.

kumral → Koyu sarı veya açık kestane rengi.

dikkat kesilmek → Bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak.

azat etmek → Bırakmak, salıvermek.

soluğu kesilmek → Soluk almaz duruma gelmek, aşırı heyecanlanmak, gücü tükenmek.

telaş → Herhangi bir sebeple acelecilik.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kemal, babasından niçin yardım istemiştir? Anlatınız.

Cevap: Kuşu sallandığı yerden kurtarması için yardım istemiştir.

2. Kemal, avuçları arasındaki kuşu neye benzetmiştir? Anlatınız.

Cevap: Korkuyla, telaşla çarpan bir yüreğe benzetmiştir.

3. Sokak hayvanlarını koruyabilmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Evimizin önlerine bir kap su ve yiyecek koyabiliriz. Sokağımızın müsait yerlerine yuvalar yapabiliriz. Kış aylarında kuşların aç kalmaması için balkon, teras gibi yerlere kuş yemi koyabiliriz. Kulağında küpesi olmayan başı boş hayvanları belediyeye bildirerek aşılarının yapılmasını sağlayabiliriz.

B) Okuduğunuz metinden hareketle, arkadaşlarınıza sormak üzere üç soru hazırlayınız.

Cevap: 

1. Kemal, babası çalışmazsa ne olacağından korkuyordu?

2. Kemal’in kuşu kurtarmasını kim engellemiştir? Niçin?

3. Kuş kurtulduktan sonra niçin uçamamıştır?

C) Metnin ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmeliyiz.

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

Bir adam ve oğlu, ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Çocuk birden takılıp düşmüş ve “Aaaah!” diye bağırmış. İleride, bir dağın tepesinde “Aaaah!” diye bir ses duymuş ve şaşırmış. Merak edip “Sen kimsin?” diye bağırmış. Aldığı cevap “Sen kimsin?” olmuş. Çocuk bu cevaba kızıp “Sen bir korkaksın!” diye bağırmış. Dağdan gelen ses de ”Sen bir korkaksın!” olmuş. İyice sinirlenen çocuk, babasına dönüp “Baba, ne oluyor böyle?” diye sormuş. Babası, “Oğlum, dinle ve öğren.” demiş.
Babası dağa dönüp “Sana hayranım!” diye bağırmış. Gelen cevap “Sana hayranım!” olmuş. Baba tekrar seslenmiş, “Sen muhteşemsin!” Gelen cevap yine “Sen muhteşemsin!” olmuş. Çocuk çok şaşırmış ama ne olup bittiğine bir anlam verememiş. Babası açıklamış. “Oğlum, insanlar buna ‘yankı’ derler. Ama aslında insanların birbirlerine karşı davranışları da buna benzer.”
(…)
Yusuf Özkan ÖZBURUN

B) Sizce okuduğunuz bu hikâye nasıl devam etmiştir? Hikâyenin kalan bölümünü siz tamamlayınız.

Cevap: 

(örnektir)

“İnsanlara nasıl davranırsan, onlar da sana öyle davranır.” diye devam etmiş babası. “Senin davranışların insanların düşüncelerini etkiler. Sen iyi davranırsan, o insan senin hakkında iyi şeyler düşünür. Bu durum davranışlarına da yansır; sana iyi davranır.” Oğlu biraz düşünmüş. “Haklısın babacım, daha geçen gün Ahmet bana haksız yere bağırdı. Ben de haklı olduğum halde ona aynı şekilde bağırdım. Aslında bağırmak istemiyordum. Ama kendimi tutamadım.”
“Ne ekersen onu biçersin.” dedi babası. “Sen yine de sana kötü davrananlara iyilikle yaklaş. Yankı olma. Eğer kötülüğe de iyilikle yaklaşırsan hayatta hiç düşmanın olmaz…”

C) Tamamladığınız hikâyeye uygun bir başlık öneriniz.

Cevap: YANKI

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri bulduracak şekilde sorular sorunuz. Bu soruları örnekteki gibi cevaplayınız.

Cevap: 

Kemal, o pencerenin önünde oturuyordu. ⇒ Hangi pencere? ⇒ O pencere.

Bu yaramaz kuşlar ayaklarına iplik dolansa çözemezler. ⇒ Hangi kuşlar? ⇒ Bu kuşlar.

Şu kuşu kurtaralım baba. ⇒ Hangi kuşu? ⇒ Şu kuşu.

 

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

SILAYIRAHİM
Sılayırahim, akrabalar ve yakınlar arasındaki bağı sağlam tutmak ve bu bağı koparmamaktır. Günümüzde unutmaya başladığımız önemli değerlerimizden biridir. Oysa sılayırahim de bizim toplumumuza özgü, kimliğimizi ortaya koyan niteliklerimizdendir. Sılayırahim, toplumumuzu bir arada tutmaktadır.

Leyla, okullarının koridorunda arkadaşları tarafından oluşturulan panoda okudu bu yazıyı. Çok etkilenmişti. Çünkü uzun zamandır akrabalarını ziyaret etmemiş, onları arayıp sormamıştı. Leyla o gün bir karar verdi: Her hafta bir akrabasını ziyaret edecekti.

B) Leyla, ziyaretlerini planlayarak bir tablo hâline getirmek istemektedir. Aşağıdaki yönergeleri kullanarak Leyla’nın ziyaret tablosunu tamamlayınız.

Leyla’nın Akrabaları

Anne Tarafından Akrabaları

Mustafa dayı, Fatma teyze, Zeliha teyze

Baba Tarafından Akrabaları

Hakkı amca, Ali amca, Şengül hala

Leyla’nın akraba ziyaretleri planıyla ilgili bildiklerimiz şunlardır:

  • Teyzelerini birbirini takip eden haftalarda ziyaret etmek istemektedir.
  • Amcalarından birini son hafta ziyaret etmek istemektedir.
  • Zeliha teyzesini ikinci hafta ziyaret edecektir.
  • İlk hafta baba tarafından bir kadın akrabasını ziyaret edecektir.
  • Hakkı amcasını, Ali amcasından önce ziyaret edecektir.
  • Hakkı amcasını ziyaretinden sonraki hafta Mustafa dayısını ziyaret etmek istemektedir.

Cevap: 

Haftalar 1. Hafta  2. Hafta  3. Hafta  4. Hafta  5. Hafta  6. Hafta
Ziyaret
Edilecek
Akrabalar
Şengül hala Zeliha teyze Fatma teyze Hakkı amca Mustafa dayı Ali amca

C) Aşağıdaki tabloya kendi akrabalarınızı ziyaret edeceğiniz bir plan oluşturunuz. Oluşturduğunuz planı arkadaşlarınıza anlatacağınız bir yazı yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Akraba ziyaretlerinin önemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

Cevap: 

(örnektir)

Akrabalarımız kan bağımız olan kişilerdir. Onlarla kuracağımız ilişkiler, diğer kan bağımız olmayan kişilerle kuracağımız ilişkilerden daha önemlidir. Çünkü akrabalarımız, ailemize ait olan çoğu bilgiye vakıftırlar ve sizi diğer insanlardan daha iyi tanırlar. Akrabalarla olan ilişkiler daha sağlamdır.

Toplumumuzun da birlik ve beraberliği için akrabalık bağlarının sağlam olması önemlidir. Akrabalık bağları ne kadar sağlam olursa, toplum içindeki bağ da o kadar sağlam olur.

Bu bağın sağlanması için de sık sık akraba ziyaretlerinde bulunulmalıdır. Akraba ziyaretlerine yeterli önem gösterilmezse, akrabalar arası bağ zayıflar. Bu da toplum huzurunu etkiler.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2.          1. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, 2. Kar koysan köz olur aşkın külüne. 3. Şaştım kara bahtın tahammülüne, 4. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.   3.   ‟Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?   A)Sıcaklar bastırmadan memlekete gidelim. B) Bu sıcak yemek dolaba konur mu hiç! C)Geçen hafta Burdur’da hava çok sıcakmış. D)Ütünün fişini çekmeme rağmen tabanı sıcaktı.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “GÜMÜŞ KANAT” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir