6. Sınıf “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıksız konuşmaKelime ve kelime gruplarıZamirlerHikaye edici metinlerBilgilendirici metinlerİşlem Basamaklarına Göre Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.   2. KONUŞMA T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.   3. YAZMA  T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Hazırlıksız konuşma, zamirler, başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin, bilgilendirici metin…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Henüz saat icat edilmemişken insanlar zamanı nasıl ölçmüş olabilir? 3. Saat hiç icat edilmemiş olsaydı şu an zamanı nasıl bilirdiniz? 4. Saat sayesinde zamanınızı verimli değerlendirebiliyor musunuz? Örnek veriniz.  
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” teması içerisindeki  “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde eskiden saat icat edilmemişken insanların zamanı tahmin edebilmek için hangi yollara başvurduğunu öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır. (Balzac)

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan ve bulmacadaki ipuçlarından hareketle bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

1. Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo.
HAZNE

2. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip.
İLKE

3. Ölçme işi.
ÖLÇÜM

4. Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim.
SARKAÇ

5. Makine ile yapılan.
MEKANİK

6. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, sembol.
SİMGE

7. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurması ile ses çıkaran madenden araç, kampana.
ÇAN

8. Buluş.
İCAT

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlar zamanı kaç bölüme ayırırdı? Açıklayınız.
İki bölüme ayırırlardı; gündüz ve gece.

2. Güneş saatleriyle zaman nasıl belirlenirdi? Bu saatin kullanımındaki zorluklar nelerdi?
Daire şeklinde bir taşın ortasında bulunan işaret çubuğunun gölgesinin, taşın üzerindeki sayı ve simgelere denk gelmesiyle belirlenirdi. Havanın kapalı olduğu zamanlar ve geceleyin bu saatler kullanılamıyordu.

3. Metinde hangi saat türlerinden bahsedilmektedir? Bu saat türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.
Metinde güneş saati, kum saati, su saati, mum saati, mekanik ve dijital saatlerden bahsediliyor. Kum saati hariç tüm saatlerin üzerlerinde sayı  ve semboller bulunur. Kum saatinde ise bulunmaz.

4. Bir saat tasarımı yapsaydınız saatinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaklardır.

5. Bir saat 60 dakika, bir gün 24 saattir. Zaman ölçülerinin tüm dünyada aynı olmasının yararları neler olabilir? Açıklayınız.
Dünyadaki iletişim ve ticaret konularında faydaları vardır.

6. Zamanı etkili ve verimli kullanmaktan ne anlıyorsunuz? Anlatınız.
Zaman kendi kendine akıp giden bir süreçtir. Her geçen saat, ömrümüz boyunca yapacağımız işlere ayıracağımız sürenin de azalması demektir. Yapacağımız işleri kısa sürede bitirirsek, ertelemezsek zamanı verimli ve etkili kullanmış oluruz.

3. ETKİNLİK

Zamanı ölçen araçların olmadığı bir dünya hayal ediniz. Böyle bir dünyada yaşamın nasıl olacağı ile ilgili düşüncelerinizi açıklayan bir konuşma yapınız.

Zamanı ölçen araçların olmadığı bir dünyada tüm işler aksardı. Günlük yaşamımızda düzen diye bir şey olmazdı. Mesela okul ve ders saatleri belli olmadığı için eğitim hayatımızdan verim alamazdık. Otobüs saatleri belli olmadığı için duraklarda uzun süre beklemek zorunda kalabilirdik. Düzen için zamanı ölçen araçların önemi büyüktür.

4. ETKİNLİK

A) Aşağıda bazı icat tasarım örnekleri verilmiştir. Metinleri sessiz okuyunuz.

B) Siz olsaydınız nasıl bir icat yapardınız? Aşağıdaki yönergeleri izleyerek
yazınız.

Hayal güçlerine göre bu etkinliği öğrenciler cevaplayacaklardır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz ve verilen yönergelerden hareketle yaşamınızdan örnekler yazınız.

Kendi yaşamlarına göre soruları öğrenciler cevaplayacaklardır.

6. ETKİNLİK

Zamanda yolculuk yapma şansınız olsaydı hangi zamana gidip neler yapmak isterdiniz? Düşüncelerinizi hikâye edici bir metin olarak yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Hayal güçlerine göre bu etkinliği öğrenciler cevaplayacaklardır.

7. ETKİNLİK

Şehrinizde düzenlenecek olan bilim şenliğine katılacaksınız. Ancak evinizdeki saatlerin hiçbiri doğru zamanı göstermiyor. Çünkü saatlerin ayarları bozulmuş. Saatlerden biri gerçek saatten 3 dakika, biri 14 dakika, diğeri de 20 dakika geri kalmıştır. Saatleri karşılaştırıp gerçek saatin kaç olduğunu bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Doğru Saat: 15.15

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni okurken kişi adlarının yerine kullanılmış
olan kelimeleri bularak altlarını çiziniz.

Arkadaşlarım her yerde beni arıyormuş. Hâlbuki onlara: “Siz parka gidin, benim eve uğramam
gerekiyor. Ben yarım saat sonra gelip sizi bulurum.” demiştim. Onlar da bana: “Tamam, o hâlde biz gidiyoruz, sen bize yetişirsin.” demişlerdi. Anlaştığımızı zannediyordum. Şimdi nasıl oldu da onları bulamadım, anlayamıyorum. Acaba saatim mi bozuldu? Bazen böyle sorunlar yaşıyorum. Sizin de başınıza geliyor mu böyle şeyler?

B) Yukarıdaki metinde kişi adlarının yerine kullanılan üç kelimeyi seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

— Masadaki bardağı sen mi kırdın?

— Merve akşam bizde kalacak.

— Dünkü maçı onlar kazandı.

ZAMİRLER(Adıllar)

“Hasan kalemi aldı.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Hasan onu aldı.” deriz. “Hasan onu aldı.” dediğimizde “onu” sözcüğünün “kalem” sözcüğü yerine kullanıldığını anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir. >  Zamirler, yerini tuttukları varlıklara ve özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenir:…


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “İNSANLAR ESKİDEN ZAMANI NASIL ÖLÇERDİ?” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir