6. Sınıf “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN/ KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıYazma StratejileriGrafik, Tablo ve Çizelge YorumlamaZamirler (Adıllar)
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. DİNLEME
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır. b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.    

3. KONUŞMA
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.  

4. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, grafik tablo çizelge yorumlama, zamirler…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu hakkında büyüklerinizden edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Dikkatinizi en çok çeken yağış türü hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “DOĞA ve EVREN” teması içerisindeki  “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” adlı metni işleyeceğiz. Kış mevsimi gelince soğuk iklim ve kar akla gelir. Kar yağışı ile beraber havalar iyice soğur. Ayrıca büyüklerimiz kar yağınca mikroplardan etrafın temizlendiğini söyler.Kar insanların üzerinde farklı farklı hislere neden olur. Mesela kar olunca çocuklar neşelenir. Sabahları karı görür görmez sokağa koşarlar ve kardan adam yaparlar, arkadaşları ile kar topu oynarlar tüm gün. Karlar erimeye başladığında ise bütün çocuklara bir hüzün çöker. Yalnızca çocuklar değil esasında büyükler de kar yağınca neşelenir. Büyük anneler ve büyük babalar camın önüne geçip yağışı izlerler. Gençliklerini anıp eskiden biz de böyle kardan adam yapardık derler.Özetle kar yağışı her yaştan insanı mutlu edebilir. Kar her zaman olumsuzluk demek değildir hatta neşe getirir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde kar yağışına farklı bir bakış açısıyla bakacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

“Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam” adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni durdurup metnin devamıyla ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular soracaktır. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

eyalet: Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi

kristal: Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim, billur

objektif: Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi

kadife: Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur

gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede

prizma: Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Wilson Bentley (Vilsın Bentli), nasıl bir çocukluk yaşamıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Cevap: Gözlemci, meraklı ve araştırmacı bir çocukluk geçirmiştir. Bunu, annesinin hediye ettiği mikroskop ile etrafındaki her şeyi incelemesinden anlıyoruz.

2. Wilson Bentley, kar kristallerinin resmini çizerken nasıl bir sorun yaşamıştır? Bu soruna bulduğu çözüm nedir?

Cevap: Çizim yaparken kar kristallerinin erimesi sorununu yaşamıştır. Kar kristallerinin, mikroskop objektifi takılı bir fotoğraf makinesi ile çekerek bu soruna çözüm bulmuştur.

3. Metne göre kar kristallerinin farklı şekil ve büyüklükte olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Bu kristallerin şekil ve büyüklüklerinin hava sıcaklığına, rüzgarın hızına ve şiddetine, atmosferdeki su buharı miktarına ve bulutların yüksekliğine bağlı olarak değişmesi.

4. Yaşadığınız çevrede ne tür değişimler fark ediyorsunuz? Anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Yaşadığınız çevreyi gözlemlemeniz neden önemlidir? Açıklayınız.

Cevap: Gözlem yaparak yaşadığımız çevreyi keşfedebilir, böylece daha iyi anlayabiliriz. Çevremizi anladığımızda ise bütün sorunlara çözüm yolu bulmamız mümkündür. Gözlem yapmak, hayatımızı kolaylaştırır.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni daha önce okuduğunuz “Ben Aziz Sancar” başlıklı metin ile karşılaştırınız.

Benzerlikler

Cevap: Her iki metinde de buluş yapmış insanlar tanıtılmaktadır.

Farklılıklar

Cevap: “Ben Aziz Sancar” metni 1. kişi ağzından, bu metin ise 3. kişi ağzından anlatılmıştır.

5. ETKİNLİK

Wilson Bentley’in kar kristallerine olan ilgisini fark eden ailesiyle Wilson Bentley arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla bir konuşma kurgulayarak sınıfınızda canlandırınız.

6. ETKİNLİK

Doğa ile ilgili merak ettiğiniz ve cevabını bulmak istediğiniz bir konuda, Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma projesi hazırlayınız. Hazırladığınız projeyi arkadaşlarınıza sununuz.

Bu etkinlik bir grup çalışmasıdır. Grubunuzla birlikte bu etkinliği yapabilirsiniz.

 

7. ETKİNLİK

A) Aşağıda içinde “ağaç” kelimesi geçen atasözlerini düzenleyerek anlamları ile eşleştiriniz.

Cevap: 

ağaç bir vuruşla devrilmez → (D) Olumlu bir sonuç elde etmek için tek bir girişimle yetinilmemeli, o işe devam edilmelidir.

meyve veren ağaç taşlanır → (E) Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.

ağacı kurt, insanı dert yer → (A) Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir

ağaç yaprağıyla gürler → (B) İnsan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.

ağaç yaş iken eğilir → (C) İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir

B) Yukarıdaki atasözlerinden birini seçerek bu atasözünün içinde geçtiği bir paragraf yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

Çoğu insan bir işi ilk denemesinde başaramazsa o işten hemen vazgeçer. Bu insanlar hayatları boyunca başarısız olmaya mahkum insanlardır. Atalarımız bile “Bir vuruşla ağaç devrilmez.” demişler. Demek ki başarısızlığı bir sonuç olarak görmemeli, başarı için tekrar tekrar denemeliyiz. Ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz.

 

8. ETKİNLİK

Ayşegül’ün yaşadığı şehrin haftalık hava durumu tahmin verileri aşağıdaki gibidir:

A) Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak tablo üzerinde boş bırakılan gündüz sıcaklıklarını yazınız.

  • Kuzeyden esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre dört derece artırmaktadır.
  • Doğudan esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre üç derece düşürmektedir.
  • Batıdan ve güneyden esen rüzgârlar hava sıcaklığını değiştirmemektedir.

Cevap: 

11 Mart Pazartesi ⇒ 6°
12 Mart Salı ⇒ 5°
13 Mart Çarşamba ⇒ 0°
14 Mart Perşembe ⇒ 5°
15 Mart Cuma ⇒ 0°
16 Mart Cumartesi ⇒ -2°
17 Mart Pazar ⇒ -3°

B) Tablo üzerindeki bilgilerden hareketle aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız.

En sıcak gündüz hangisidir?

Cevap: 11 Mart Pazartesi

En soğuk gündüz hangisidir?

Cevap: 17 Mart Pazar

En soğuk yağışlı gün hangisidir?

Cevap: 17 Mart Pazar

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla olan yağışlı gün hangisidir?

Cevap: 14 Mart Perşembe

Rüzgârın en şiddetli estiği yağışlı gün hangisidir?

Cevap: 13 Mart Çarşamba

Rüzgârın en zayıf estiği yağışsız gün hangisidir?

Cevap: 15 Mart Cuma

Rüzgârın kuzeyden estiği en soğuk yağışlı gün hangisidir?

Cevap: 14 Mart Perşembe

C) Hava sıcaklığının 0° C ve altına düştüğü günlerde Ayşegül okula bir araçla gitmeyi tercih etmektedir. Buna göre, Ayşegül hangi günlerde okula araçla gitmeyi tercih edecektir? Nedenleriyle yazınız.

Cevap: 

13 Mart Çarşamba ve 15 Mart Cuma günleri okula araçla gitmeyi tercih edecektir. 13 Mart Çarşamba günü doğudan esen rüzgârlar gündüz sıcaklığını gece sıcaklığına göre üç derece düşürmektedir. Bu da o günün gündüz sıcaklığının 0 derece olduğunu gösterir. 15 Mart Cuma günü rüzgar batıdan esmekte ve sıcaklığı değiştirmemektedir. O gün gündüz sıcaklığı 0 derecedir. Cumartesi ve pazar günleri okul kapalı olduğu için Ayşegül okula gitmeyecektir. Eğer hafta sonu kurslarına gidiyorsa cumartesi ve pazar günü de okula araçla gitmeyi tercih edebilir. Çünkü o günlerde hava sıcaklığı sıfırına altındadır.

D) Ayşegül’ün yaşadığı şehrin bir haftalık hava tahmin verilerinden yola çıkarak bu şehrin ikliminin insanların yaşam biçimi üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz (giyim şekilleri, ulaşım, sosyal yaşam, beslenme vb.)?

Cevap: 

Bu şehirdeki insanlar hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasta olmamak için sıkı giyinmek zorundalar. Günler genel olarak yağışlı geçtiğinden her zaman şemsiyelerini yanlarında taşımalılar. İnsanlar hava soğuk olduğu için evde oturmayı tercih edeceklerdir. Böylece sosyal yaşamlarındaki etkinlikleri azalacaktır. Soğuğa direnmek ve hasta olmamaları için iyi beslenmeleri, bol bol vitamin almaları gerekmektedir.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “KAR KRİSTALLERİNİN PEŞİNDE BİR YAŞAM” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir