6. Sınıf “KARA TREN” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ KARA TREN (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıYazma StratejileriHikaye Edici MetinBilgilendirici MetinHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaBağlantı ve Geçiş İfadeleriGrafik, Tablo ve Çizelge Yorumlamaİsim Çekim EkleriFiilde Yapı (Basit, Türemiş, Birleşik)
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. DİNLEME
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.    

3. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.       

4. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hazırlıksız konuşma, kara tren, fiilde yapı, isim çekim ekleri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Eskiden kullanılan ulaşım araçları ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Metnin başlık ve görselinden hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” teması içerisindeki  “KARA TREN” adlı metni işleyeceğiz. Eskiden günümüze kullanılan ulaşım araçları önemli gelişmeler göstermiştir. Günümüzde kullanılan araçlar arasında otomobil, uçak, tren, deniz araçları başta olmak üzere kullanılırdır. Geçmişteki araçlardan ilk hayvanlardan yararlanılıp daha sonra buhar gücüne geçiş yapılarak motorlu taşıtlar kullanılmıştır. Eskiden at, eşek gibi binek hayvanları sıklıkla kullanılmıştır. Zamanla birlikte ulaşım araçlarında gelişmeler olmuştur. İlk olarak hayvanlar at, eşek gibi yük taşıyan türden kullanılırdı. İlerleyen dönemlerde buhar gücü ile çalışan ulaşım araçları geliştirildi. Zamanın ilerlemesi ile birlikte teknolojinin ürünü olan içten yanmalı motorlar sayesinde daha güçlü ulaşım araçları üretildi. Her geçen gün gelişen teknoloji ile otomobil, gemi, tren, uçak gibi gelişmeler görüldü. Ulaşım alanındaki gelişmeler yakıt olarak petrolün kullanılması ve içten yanmalı motorla önemli sıçrama gösterdi. Eskiden faytonun yerini otomobiller aldı.
Buharlı trenlerin yerini elektrikli trendler.
Buharlı gemilerin yerini motorlu gemiler.
Zeplin, balonların yerini uçaklar aldı.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde eski ulaşım araçlarından trenin hayatımızdaki yerini öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?

Cevap: Babadır.

2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.

3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.

Cevap: O dönemdeki trenlerin rengi karadır. Yine o dönem mektuplar, gazeteler, haberler trenlerle taşınmaktadır. Savaş döneminde o trenlerle gelen ölüm haberleri nedeniyle kara trenlerin kara haber getirmesi düşüncesi vardır.

B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

Cevap: 

1- “Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?

2- Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?

3. ETKİNLİK

Öğretmeninizin dinleteceği bir türküden hareketle bu türkünün hikâyesini kurgulayarak aşağıya yazınız.

Öğretmeninizin dinlettiği türküye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

 

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.

Cevap: Görselde el öpme geleneği anlatılmaktadır. El öpmek, küçüklerin büyüklerine olan saygısını ifade eden bir davranıştır. Bayram ve akraba ziyaretlerinde aile büyüklerinin ellerinin öpülmesi adettir. Bazen yaşı kendisinden küçük olsa da toplumca itibar gören saygın kişilerin elleri de öpüldüğü görülebilir. Bu bilgilere göre konuşmanızı siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ ANADOLU

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak konuyla ilgili yazılmış bir metin örneğine ulaşabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.

Cevap:

Basit Kelimeler

 • ağaçta
 • çantası
 • kapı

Türemiş Kelimeler

 • kitaplık
 • Türkçe
 • çiçekçi
 • Uşaklı

Birleşik Kelimeler

 • Çanakkale
 • aslanağzı
 • demiryolu
 • ilkbahar

 

7. ETKİNLİK

Yan sayfadaki haritada, ülkemizdeki demir yollarının bir bölümü ve demir yollarının geçtiği iller işaretlenmiştir.

A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.

Cevap:

B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.

2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır:
Bilecik, Ankara, Yozgat

3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.

4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.

5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız.

Ankara’dan Afyonkarahisar’a gitmek isteyen bir kişi önce Ankara – Eskişehir hızlı tren hattını kullanmalıdır. Daha sonra Eskişehir – Afyonkarahisar trenine binmelidir. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a hızlı tren hattı olmadığından yolculuğunun bundan sonraki kısmını standart tren hattı ile devam edecektir. 

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

Cevap: Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir

2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

Cevap: Ankara, Kırıkkale, Yozgat

3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir?

Cevap: Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya


2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “KARA TREN” Dinleme Metni

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “KARA TREN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir