6. Sınıf “KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER” Metni Günlük Planı -EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ÇOCUK DÜNYASI/ KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER (Dinleme Metni)
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Şiir)Hikaye Unsurlarıİşlem Basamaklarına Göre Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40 (6+6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  

Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.  

2. DİNLEME
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır.
b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.  
T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.  
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.  

3. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.    

4. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye unsurları, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Şiir / Şehirlerde Yaşayan Çocukların Oyun İhtiyacı
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Dışarıda arkadaşlarınızla hangi sokak oyunlarını oynuyorsunuz? 3. Şu an oynamadığınız fakat geçmişte abilerinizin oynadığını duyduğunuz hangi oyunları biliyorsunuz?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ÇOCUK DÜNYASI” temasındaki “KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER” adlı metni işleyeceğiz. Parkta, bahçede ya da daracık sokaklarda, ama illa ki dışarıda oynanan oyunlardır. Bu oyunların bizlere öğrettiği ortak bir şey varsa o da havanın kararmasının ve yemeğin hazır olmasının ne kadar hüzünlü olabileceğidir.
    •  Gözden Geçirme Bu metnimizde geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunları üzerinde durup yeni oyunlar da öğrenmiş olacağız. Belki de bu öğrendiğiniz oyunları hemen bu ilk teneffüste dışarıda da oynamaya başlayacaksınız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen oyunlardan hangilerini oynarsınız? Bu oyunları oynayabilmek için yaşadığınız çevrede uygun, boş alanlar bulabiliyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

Oynadığınız oyunlara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce oyun oynamak çocuklar için neden önemlidir?

Cevap: Çocukların hayal gücü çok geniştir. Bu hayal gücünün kontrolü, çocukların fiziksel gelişimleri, dostluk, paylaşma gibi kavramları anlamaları açısından oyun oynamak çok önemlidir.

• Şehirlerde çocukların oyun oynayabilecekleri alanların azalmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Artan nüfus nedeniyle her boş alana bina yapılması oyun oynanabilecek alanların azalmasına neden olmuştur.

• “Bir şehir için yapılabilecek en önemli, en büyük yatırım, çocuklar için yeterince oyun alanının oluşturulmasıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum. Çocukların ileride topluma faydalı bireyler olabilmeleri için şehirlerdeki oyun alanlarının yeterli olması gereklidir.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere bitişik eğik yazıyla yazınız.

Cevap:

1. TNEK

KENT

2. NEVER

EVREN

3. DECDA

CADDE

4. DIRKILA

KALDIRIM

5. PANTARMA

APARTMAN

6. ŞARIKILAH

HAŞARILIK

7. NEBLİC

BENCİL

8. CÖTEYİNİ

YÖNETİCİ

9. RASA

ARSA

10. İGRES

SERGİ

11. NIYĞI

YIĞIN

12. RUBKAN TE-

KURBAN ET- 

4. ETKİNLİK

“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı şiiri düzyazıya dönüştürünüz ve defterinize yazınız. Şiirdeki cümleleri kurallı cümle şeklinde düzenlemeye dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümü, size örnek olması için düzyazıya dönüştürülmüş olarak aşağıda verilmiştir.

Şiirin İlk Bölümü
Kentler daralıyor, yollar daralıyor.
Kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile.
Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz,
Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe.
Oynayacak yer bırakın bize!

İlk Bölümün Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâli
Kentler daralıyor, yollar daralıyor. Kaldırımlar daralıyor. Bahçeler bile daralıyor. Masallara sığmayan evrenimiz daralıyor. Yüreklerimiz gün geçtikçe daralıyor. Bize oynayacak yer bırakın!

Şiirin Diğer Bölümlerinin Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâlleri

Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar
Bahçeli apartmanların bahçeleri
Size ayrıldı sizin otomobillerinizle doldu
Okulumuzun önü düşlerimizin içi
Oynayacak yer bırakın bize

Cevap:Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, Okulumuzun önü düşlerimizin içi size ayrıldı. Buraları sizin otomobillerinizle doldu.  Bize oynayacak yer bırakın!

Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak
Haşarılıktan değil yaramazlıktan değil
Bizim olması gereken yerler bize yasak
Büyükler söz anlamaz büyükler bencil
Oynayacak yer bırakın bize

Cevap: Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak haşarılıktan, yaramazlıktan değildir. Bizim olması gereken yerler bize yasak olduğu içindir. Büyükler söz anlamıyor, bencildirler. Bize oynayacak yer bırakın!

Hey babalar abiler amcalar yöneticiler
Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi
Aklınıza gelsin boş arsalarda oynadığınız günler
Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri
Oynayacak yer bırakın bize
Eray Canberk

Cevap: Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler, bizi bir makine yığınına kurban etmeyin. Boş arsalarda oynadığını günler aklınıza gelsin. Ama şimdi boş arsalarda bile otomobil sergileri var. Bize oynayacak yer bırakın!

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin tamamında nelerden yakınılmaktadır? Metinde şairin yakındığı konuların yerlerini göstererek açıklayınız.

Cevap: Metinde, şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından yakınılmaktadır.

2. “Masallara sığmayan evrenimiz” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu anlıyoruz.

3. “Düşlerin içinin otomobillerle dolması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Düş kurulabilecek, oyun oynanabilecek alanların otomobiller tarafından işgal edildiğini, bu nedenle çocukların düş kuramadığını anlıyoruz.

4. Metinde hangi varlık için “makine yığını” ifadesi kullanılmış olabilir?

Cevap: Otomobil.

5. Metinde en çok beğendiğiniz ifade ve bölüm hangisi oldu?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Çocukların oynayacakları alanların kalmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü okuyuculara anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Çocukların gelişimi için oyun oynamaları gerektiği, fakat şehirlerde yeterince oyun alanı kalmamasından dolayı duyulan rahatsızlık, üzüntü.

 

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Şiirde değinilen konunun şehirlerdeki oyun alanlarının yetersizliği olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Oynayacak yer bırakın bize!

                

8. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla

birlikte, “Çocuk Dünyası” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: Oyunun çocuklar

için önemi). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun

her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup

içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması

için bir yazıcı belirleyiniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir

metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?

• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değ elendirildi mi, tartışıldı mı?

• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu

değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Diğer grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi

olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarakbelirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Bilmediğiniz hangi oyunları öğrendiniz?        
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
  • 6. Sınıf KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER Dinleme Metni

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN OYNAMAK İSTER” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir