6. Sınıf “MERAK ETTİKLERİMİZ” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN/ MERAK ETTİKLERİMİZ
        Konu Başlık Ana fikirKonuKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)İsim TamlamalarıSıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriHikaye Edici Metin Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır. 
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

2. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri, hikaye edici metin…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Dünya’mızın ve diğer gezegenlerin oluşumuyla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Dünya ve evren hakkında neleri merak ediyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “DOĞA ve EVREN” teması içerisindeki  “MERAK ETTİKLERİMİZ” adlı metni işleyeceğiz. Tarih boyunca evrenin nasıl oluştuğu sürekli tartışılan bir konu olmuştur ve insan ilk çağlardan beri merak eden bir varlıktır. İçinde bulunduğu evreni ise merak ederek araştırmıştır.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde evreni ve Dünya’yı daha yakından öğrenmiş olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap: 

B) Yukarıda açıklamalarıyla eşleştirdiğiniz kelimeleri aşağıdaki bulmacada bularak renkli kalemlerinizle işaretleyiniz. İşaretlemediğiniz harfleri soldan sağa okuyarak bir cümleye ulaşacaksınız. Ulaştığınız cümleyi bulmacanın altına yazınız.

Cevap: 

Bulmacada Ulaştığım Cümle: Uzay yolunda nefes kesici bir macera yaşamak istiyoruz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Galaksilerin kızıla kayması neyin habercisidir?

Cevap: Galaksilerin bizden uzaklaştığının habercisidir.

2. Güneş olmasaydı yaşamımızda neler değişirdi? Düşüncelerinizi metinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Dünyamız karanlık olurdu, ısı olmadığı için ısınamazdık. Besinlerimiz güneş olmadığı için yok olurdu, beslenemezdik. Bütün canlılar yok olurdu.

3. Yakıtları tükenen küçük yıldızlara ne olur? Anlatınız.

Cevap: Uzun süre parıldamaya devam ederler.

4. Sizce başka gezegenlerde hayat var mıdır? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Yeni bir gezegen keşfetseydiniz ona hangi ismi verirdiniz? Neden?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Keşfettiğiniz gezegenin Dünya’ya göre daha yaşanabilir olması için hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

A A) 1. Etkinlik’teki bulmacada ulaştığınız cümleden hareketle bir hikâye tasarlayarak hikâyenizin unsurlarını aşağıya yazınız.

B) Unsurlarını belirlediğiniz hikâyenizi defterinize yazınız.

Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki gazete haberlerini önemli bulduğunuz yerlerin altını çizerek okuyunuz.

B) Gazete haberlerinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap: 

A GAZETESİ

Savunulan Düşünce

2100 yılında iklim nedeniyle oluşacak felaketlerden ölenlerin sayısının 150 binden fazla olacak olması.

Gösterilen Nedenler

Küresel ısınma nedeniyle mevsimlerin değişmesi, sıcak hava dalgasının artması, kıyı taşkınları.

B GAZETESİ

Savunulan Düşünce

Küresel ısınmanın aslında var olmadığı, ısınmaya insanların neden olmadığı, küresel ısınmanın halktan iklim vergisi almak için bir oyun olduğu.

Gösterilen Nedenler

1995’ten bu yana küresel ısınmada önemli bir değişiklik olmadığı, var olan değişikliklerin normal olduğu.

C) Bu iki farklı bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkiledi? Açıklayınız.

Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

D) Prof. Phil Jones ya da Giovanni Forzieri’den birine e-posta yazacak olsanız kime, ne sormak isterdiniz? Sormak istediklerinizi e-posta şeklinde yazınız.

Sormak istediklerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Astronot olduğunuzu hayal ediniz. Uzayda geçirdiğiniz bir günü anlattığınız hikâye edici metin yazınız. Hikâyenize uygun başlık koymayı unutmayınız.

Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. İsim tamlamalarının altını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap: 

Galaksilerin ışıkları kızıla kayıyor.

Bu yıldız, Güneş Sistemi’nin merkezinden ışık saçıyor.

Bilim insanları, bu konuda araştırmalar yapıyor.

Gezegenimizde yaşamın kaynağı Güneş’tir.

Neden evrenin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz?

B) Aşağıdaki atasözlerinin bazı kelimeleri eksik bırakılmıştır. Bu atasözlerini parantez içlerindeki isimlerle, isim tamlaması oluşturacak şekilde örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap: 

Lafla peynir gemisi yürümez.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Ay ışığında ceviz silkilmez.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2.    1. Şimdi tarlalarda güneş vardır, 2. Karlar donmuştur otların uçlarında. 3. Artık akşamları dinlenemem, 4. Başım avuçlarında. Cahit Külebi Numaralanmış dizelerin hangisinde isim tamlaması vardır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.   3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A) Bir anda kendimi suların içinde buldum. B) Ortalık çamur deryasına dönmüştü. C) Vişne ağacının altında biraz oturduk. D) Dedemin keçileri ve tavukları vardı.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “MERAK ETTİKLERİMİZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir