6. Sınıf “NASRETTİN HOCA FIKRALARI” Metni Günlük Planı -EKSEN 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ÇOCUK DÜNYASI/ NASREDDİN HOCA FIKRALARI
          Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin Türü (Fıkra)Hikaye Edici MetinHazırlıklı Konuşma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA Akıcı
Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. (sessiz ve dramatize ederek)  

Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.    

2. KONUŞMA
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.(Fıkra)
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, hikaye edici metin(fıkra), hazırlıklı konuşma, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Fıkra / Mizah
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Nasreddin Hoca fıkralarından hangisini biliyorsunuz? Birini anlatabilirsiniz.   Acemi bülbül Hoca bir gün, yol kenarındaki hayrat ağaçlardan birine çıkmış, incir yemeye başlamış. Yanından geçen bir yolcu seslenmiş:

   – “Hey ! Sen kimsin ? Ne yapıyorsun orada ?” – “Ben bülbülüm” demiş Hoca. Adam :
– “Öyleyse öt bakalım” deyince, Hoca karga gibi acayip sesler çıkarmış. – “Bu ne biçim bülbül sesi yahu”, demiş adam. “Bülbül hiç böyle mi öter.” – “Ne yapalım” demiş Hoca, “acemi bülbül bu kadar öter!”  
•  Güdüleme Bu dersimizde “ÇOCUK DÜNYASI” temasındaki “NASREDDİN HOCA FIKRALARI” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Nasreddin Hoca fıkralarını okuyup hem güleceğiz hem de ders çıkaracağız.
    •  Gözden Geçirme Henüz uykum yok Nasreddin Hoca bir köye konuk olmuş. Yatsı namazını kılmışlar. Biraz hoşbeşten sonra, yatma zamanının geldiğini hatırlatmak için: – “Hocam, insan neden esner?” demişler. Hoca:
– “Ya açlıktan, ya da uykusuzluktan” demiş. Kendini zorlayıp esnedikten sonrada eklemiş! “Amma benim henüz uykum yok.” 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki karikatürlerin insanları güldürmek amacıyla hazırlandığı söylenebilir mi? Açıklayınız.
Güldürmek ve mesaj vermek için hazırlanmıştır.

b. Aşağıdaki karikatürlerin her birinde verilmek istenen mesajın ne olduğunu söyleyiniz.
İlk karikatür eski çağlarda iletişim kurmanın ne kadar zor olduğu,
İkinci karikatürde hayvanlarda mantık olmadığı,
Üçüncü karikatürde haberleri ilgi çekici yapmanın zorluğu mesajları verilmektedir.

c. Aşağıdaki karikatürleri hazırlayanlar, karikatürlerin amaçlarına ulaşmaları, mesajlarının doğru anlaşılması için nelerden yararlanmış, bunu nasıl yapmıştır?
İnsanların ilgisini çekecek konuları ele almışlar. Esprili bir dil kullanmışlar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “Mizah” ne demektir? Mizaha niçin başvurulur?
Mizah gülmece demektir. İnsanlar vermek istedikleri mesajı eğlendirirken vermek için mizaha başvururlar.

• Sizi neler güldürür?
Bu soruyu öğrenciler yapacaktır.

• “Gülmek, çok önemli bir ihtiyaçtır.” diyen birinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.
Katılırım. İnsan doğası gereği hep mutlu olmak isterler. Gülmek mutluluğa katkı sağlar.

 

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Metnin başlığına ve görsellerine göre Nasrettin Hoca’nın fıkraları anlatıldığı anlaşılıyor.

4. ETKİNLİK

“Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce “Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metindeki kısa olay yazılarının türü nedir?
Fıkra

b. Sizce metindeki kısa olay yazıları, canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.
Uygundur. Kişiler ve diyaloglar bellidir.

5. ETKİNLİK

a. “Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi
kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Bilmediği kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

6. ETKİNLİK

a. “Mizah” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Mizah
– Gülmece
– Komik
– Kahkaha
– Karikatür
– Fıkra
– Mesaj

b. 6. etkinliğin a maddesini yaparken yazdığınız bütün kelimelerin de yer almasına dikkat ederek defterinize istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız.

Bu etkinliği seçeceği konuya göre öğrenciler yapacaktır.

 

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metindeki kısa olay yazılarına fıkra denilebilir mi? Açıklayınız.
Denilebilir.

2. “İçinde Ben de Vardım” fıkrasında güldürücü olan unsur nedir?
Kaftanın merdivenlerden yuvarlanması, Nasrettin Hoca’nın da kaftanın içinde olması.

3. “Merdiven Satıyorum” fıkrasında güldürücü olan unsur nedir?
Hoca’nın zerdali yemek için duvara dayadığı merdiven için satma bahanesi sunması.

4. “Sana Ne?” fıkrasında güldürücü olan unsur nedir?
Hoca’nın kendi işine gelen ve gelmeyen durumlarda verdiği cevaplar.

5. “Kaldı mı Alacağın?” fıkrasında güldürücü olan unsur nedir?
Hocan’nın adaleti sağlaması.

6. Sizce, “Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metindeki fıkraların güldürücü olmaktan başka hangi özellikleri vardır?
Fıkralar ayrıca günlük olaylara dair mesaj vermektedir.

7. “Nasrettin Hoca Fıkraları” adlı metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu öğrenciler yapacaktır.

                

8. ETKİNLİK

“İyi fıkra anlatmak, beden dilinizi etkili kullanmayı da gerektirir.” diyen bir kişi sizce ne demek istiyordur? Onun bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

İletişim için beden dili önemlidir. Anlatılanlar bedensel hareketlerle desteklenirse, anlatılan şey daha etkileyici olur. Fıkra anlatılırken de anlatılan olaya göre beden dili kullanmak, fıkrayı daha etkileyici kılar.

“Ankara Türk Odası” adlı metnin “Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden öğrenmeniz istenen fıkrayı, beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ederek sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. Sınıfla birlikte en iyi fıkra anlatan öğrenciyi belirleyiniz.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

FIKRA (GÜLDÜRÜ)

Belli bir amacı, savunulan bir düşünceyi ele alan ve bunu en kısa yoldan anlatan, mizah ve hiciv unsurları­nı da içinde barındıran sözlü ya da yazılı hikâyelerdir. Bu fıkralar daha çok, sözlü kültürde gelişmiştir…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Fıkra metin türü hakkında ne öğrendiniz?Siz de bir kendi kurguladığınız bir fıkra yazınız.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “NASRETTİN HOCA FIKRALARI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir