6. Sınıf “PULSUZ DİLEKÇE” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı İLETİŞİM/PULSUZ DİLEKÇE
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve Kelime GruplarıKonuşma StratejileriYazma StratejileriMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriEdat, Bağlaç,ÜnlemBilgilendirici Metin Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  

Söz Varlığı
T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  

Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.  
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri, edat, bağlaç, ünlem…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Sohbet / Çocuk ve Ebeveyn İletişimi
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3. Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 4. Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “İLETİŞİM” temasındaki “PULSUZ DİLEKÇE” adlı metni işleyeceğiz. Aile toplumun en küçük ve en temel birimidir. Aileyi toplumsal bir sistem, toplumsal bir birim, toplumsal bir birlik, grup, insan topluluğu olarak tanımlayan sosyologlar olduğu gibi, toplumsal bir kurum olarak tanımlayanlar da vardır.
İletişim ise tüm canlılar ve insanlar arasında yüzyıllardan beri süre gelen temel bir olgudur. Hem kişilerin, hem kurumsal düzeyde toplumsal yaşamın temel ve vazgeçilmez bir özelliğidir. Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli bir yeri olan aile, iletişim bakımdan da çok önemlidir. Çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuklar arasında etkili bir iletişimin kurulmasına bağlıdır. Yarınların geleceği çocuklarımızın iyi bir gelişme gösterebilmeleri için anne-baba ve çocuklar arasında etkili bir iletişim kurulması gerekmektedir. Peki ama etkili bir iletişim neden gerekli? Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak bir birlerini düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar. İşbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarına yol acar. Çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına neden olur. İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha bağımsız bir kişilik geliştirirler. Düşünme, düşünce ve duygularını açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar…
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde aile içi iletişimin önemi üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Resimde anne babaların, kendi işleriyle ilgilenmek için çocuklarını yasaklarla sınırlandırdıkları anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Aile bağlarının kuvvetli olması, aile içi huzur ve mutluluk için aile içi iletişime önem gösterilmelidir.

• Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Çocuklar, ebeveynleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. Bu iletişim açık olmalı, sınırlandırılmamalıdır. Aksi halde çocuklar, başkaları ile sağlıksız ve kontrolsüz iletişim kurarlar. Bu da istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

• Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?

Cevap: Anne babalar çocuklarını her zaman dinlemeleri, onlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıdırlar. Onlarla iletişim kurarken onların çocuk olduğunun bilincinde olup, ona göre iletişim teknikleri kullanmalıdırlar.

 

3. ETKİNLİK

a. “Pulsuz Dilekçe” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

a. Ödev için iş bölümü yaptık.

b. Akşama kadar çalışacağız.

c. Tren ile seyahat edeceğiz.

d. Arı gibi çalışkan biridir.

B. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “A maddesindeki çizili kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

b. “Altı çizili kelimeler, kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

5. ETKİNLİK

• “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan edatları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:

Deneme ile öğrenirim.

Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.

Başarmam için beni destekleyin.

Beni başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa kapılırım.

“Ben senin yaşında iken…” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.

Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın.

• Metinde, edat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: Kelimeler arasında anlam ilişkisi kurulamadığından metnin anlaşılması zorlaşırdı.

6. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki altı çizili her kelimenin cümledeki görevini sözlü olarak açıklayınız.

a. Çok okurum çünkü ufkum genişlesin isterim.
Dünyayı dolaşmış ama Irak gibi güzel memleket görmemiş.

Cevap: İki cümleyi birbirine bağlamak.

b. Bakkaldan pirinç ile yoğurt aldım.
Okulunu ve arkadaşlarını çok özlemişti.

Cevap: Aynı görevdeki iki kelimeyi birbirine bağlamak.

 

7. ETKİNLİK

 “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan bağlaçları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Cevap:

Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.

Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:

Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim.

Beni tanımaya ve anlamaya çalışın.

Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.

Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni aşağılamayın.

Bunları çabuk unuturum ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

                

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Çocuğun öğrenmede başvurduğu yol hangisidir?

Cevap: Deneme, yanılma.

2. Çocuğa göre, büyüdüğünü anlayabilmesi nasıl mümkün olur?

Cevap: Kendi işini kendi gördüğü zaman.

3. Çocuk, anne ve babasından niçin onu şımartmamalarını istiyor?

Cevap: Hep çocuk kalmak istemediği için.

4. Çocuk, anne ve babasından niçin yerli yersiz sözler vermemelerini istiyor?

Cevap: Onlara karşı güveninin azalmaması için.

5. Çocuk, niçin sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor?

Cevap: Yoldan sapabileceğini düşündüğü için.

6. Sizce çocuk üzerinde, niçin öğütlerden çok davranışlar daha etkili olur?

Cevap: Çocuklar söylenenleri değil, yapılanları örnek olarak alır.

7. Anne ya da babanın “Ben senin yaşında iken…” şeklinde başlayan konuşması, çocuk tarafından niçin kulak ardı ediliyor olabilir?

Cevap: Çocuklar üzerinde sözler etkili değildir.

8. Metne göre, çocuklara verilecek ceza hangi nitelikte olmalıdır?

Cevap: Yapılan suçu aşmayan.

9. Metne göre, çocuklar ne zaman, hangi durumda yalan söyler?

Cevap: Köşeye sıkıştıkları zaman.

10. Metne göre, anne ya da babanın haksız bir davranışın sonunda özür dilemesi, neyi sağlar?

Cevap: Çocuğun anne babasını daha çok sevmesini.

11. Çocuk, hangi koşulla bütün sıraladıklarından vazgeçebileceğini ifade ediyor?

Cevap: Çocuktan “örnek çocuk” olmasını beklenilmediği zaman.

12. Çocuk, “Seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Ailesine olan bağlılığını anlatmak istiyor.

13. “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, çocuk-ebeveyn iletişimi açısından oldukça önemli bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamaktadır.

9. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Çocukların ebeveynlerinden isteklerini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamak için.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Cevap: Ebeveynler olarak onlara karşı olan davranışlarımızı, onların bakış açısına göre değerlendirirsek dağa sağlıklı bir ilişki kurulabilir.

10. ETKİNLİK

Metnin türünü ayırt edebilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin; duygu, düşünce ve istekleri birilerine aktarmak amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• Okuduğunuz metinde duygu, düşünce ve isteklerini anlatan kimdir?

Cevap: Çocuk.

• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, birilerine hitaben yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• Çocuk, kimlere hitap etmektedir?

Cevap: Ebeveynlerine.

• “Çocuk, yazısına hitap sözüyle başlamıştır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır.

• Sizce çocuk, yazısının sonunda niçin “Çocuğunuz” ifadesini kullanmış olabilir?

Cevap: Yazar metni tüm çocukların adına yazmıştır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “PULSUZ DİLEKÇE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir