6. Sınıf “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıklı konuşmaKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)Sıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.      

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.    

3. YAZMA
T.6.4.1. Şiir yazar.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Araştırdığınız “sevgi” temalı şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Yûnus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” teması içerisindeki  “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde sevgi kavramının içini doldurmuş olacağız. Önümüzdeki her yolun sevgiye çıktığını, sorun çözümünün sevgi kavramıyla daha kolay çözülebileceğini anlayacağız.
•  Gözden Geçirme Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, şiirde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Metinden hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

kın: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı

kor: İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası

yar: Sevgili

nadan: Bilgisiz, cahil

seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti

sefer: Yolculuk

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirde hangi öğütleri vermektedir? Anlatınız.
Savaşmamamız, merhametle hareket etmemiz, sabırlı olmamız, cahillere kulak asmamamız, insanlara iyi davranmamız, kimseden sevgimizi esirgemememiz gerektiği öğütlerini vermektedir.

2. Şiirin birinci dörtlüğünde yer alan “Kılıcını koy kınına / Yüreğinle yürü dostum.” dizeleriyle hangi karakter özellikleri vurgulanmaktadır?
Kavgacı karakter özelliği vurgulanmaktadır.

3. İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler neler başarabilirler? Anlatınız.
Herkesle iyi geçinebilir.

4. Her işini sevgi ile yapan bir insan hangi özelliklere sahip olur? Örneklerle anlatınız.
Merhametli, iyiliksever, hoşgörülü bir insan olur.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza sormak üzere iki soru hazırlayınız.

1. “Her adımın kor olsa da” dizesindeki “kor” kelimesi ile şair neyi kastetmektedir.

2. Şair niçin gariplere küsmememiz gerektiğini söylüyor?

3. ETKİNLİK

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde dile getirdiği ifadelerden yola çıkarak öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla “eşitlik ve insan hakları” konulu bir konuşma hazırlayınız. Hazırladığınız konuşmayı sunması için bir grup sözcüsü belirleyiniz.

Bu etkinlik sınıfta grup ile yapılacaktır.

4. ETKİNLİK

Aşağıda, soldaki kutucukta bulunan dörtlük Abdurrahim Karakoç’un “Tut Ellerimden” isimli şiirinden alınmıştır. Sağdaki kutucukta bulunan metin ise bu dörtlüğün düz yazıya çevrilmiş biçimidir. Bu metinleri dikkatle okuyunuz.

A) Bu iki metin arasındaki farkları belirtiniz.
Birinci metin ahenkli ikinci metin ise düz bir dil kullanılmıştır. Birinci metin duygulara, ikinci metin daha çok akla hitap etmektedir.

B) Sizce hangi metin daha etkili bir anlatıma sahiptir? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.
Birinci metin daha etkili bir anlatıma sahiptir. Bir metnin insanı etkileyebilmesi için duyguları harekete geçirmesi lazımdır. Bu da ahenkle mümkün olur.

C) Sol kutucuktaki dörtlükte dize sonlarında yer alan ses benzerliklerine dikkat ediniz. Bu benzerliklerin şiirin anlatımına olan katkısını açıklayınız.
Şiire ahenk katmıştır.

D) Aşağıya “sevgi” kelimesinin harflerini kullanarak akrostiş bir şiir yazınız. Şiirinizin dize sonlarında ses benzerliği olan kelimeler kullanmaya çalışınız.

(örnektir)

Senin gönlün ne söyler
Eser mi seher yeli gibi
Var mı gözlerde keder
Gönlünü kaplar sevgi
İnsan olalım yeter

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen cümlelerden doğru
olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) Gemici, bilgili ve öfkeli biridir.
(D) Bilgin, bilgisiyle övünmeyi seven biridir.
(Y) Gemici, bilginin sözlerine hiç aldırmamıştır.
(Y) Gemidekiler, gemi delinip su almaya başladığı için korkmuştur.

B) Gemicinin “Yüzmesini bilir misiniz?” sorusundan sonra hikâye nasıl devam etmiş olabilir? Aşağıya yazınız.

“Şimdi ömrünün tamamı gitti işte, çünkü gemi batacak.” demiş gemici. Gemi batmış, bilgin de boğulmuş. Bilgisi onu kurtaramamış.

C) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan isimlere “Nasıl?” sorusunu sorunuz. Bu soruya verdiğiniz cevabı örnekteki gibi yazınız.

Zavallı gemici “Hayır!” demiş. ⇒ Nasıl gemici? ⇒ Zavallı gemici

Hızlı esen rüzgâr gemiyi sarsmış. ⇒ Nasıl rüzgar? ⇒ Hızlı esen rüzgar

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. “Bugün çocuk hızlı adımlarla birkaç arkadaşını da yanına alarak mavi kapılı okulun önünde bekleme başladılar.” cümlesindeki önadları bulunuz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “SEVGİ DİYEN ÇAĞLAR AŞAR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir