6. Sınıf “SİHİRLİ PASTA” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY ve TOPLUM/ SİHİRLİ PASTA (Dinleme Metni)
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin TürüSöz SanatlarıHikaye Unsurlarını Belirleme
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  
Anlama
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir. 
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.  

2. DİNLEME
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.  
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.  

3. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. (Sihirli Pasta metni çok önemli, çok değerlidir)    

4. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Hikaye / İş Bölümü
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sınıf içerisinde yapılan iş bölümleri nelerdir, kimler hangi sorumlulukları üstlendi? 3. Aile içerisindeki iş bölümleri nelerdir, kendi iş bölümünüzden memnun musunuz?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİREY ve TOPLUM” temasındaki “SİHİRLİ PASTA” adlı metni işleyeceğiz. İş bölümü demek zamanı iyi kullanıp daha farklı eserler ortaya çıkartmak demektir. Bunun için iş bölümü zamanımız için önemli bir şeydir. Eğer iş bölümü yaparsak hem iş güzel olur hem de çabuk biter. Böylelikle başka işlerle de uğraşabiliriz veya kendimize zaman ayırabiliriz. Mesela bir ev yapımı var, bunu tek başınıza mı daha çabuk ve daha kolay yaparsınız yoksa daha fazla olup iş bölümü yaparak mı? Tabi ki daha fazla olup iş bölümü yaparak. Çünkü herkes kendi bölümünü halleder ve iş daha çabuk ve güzel biter. Ne demiş atalarımız, birlikten kuvvet doğar.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde iş bölümünü ve önemini öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tanımları okuyunuz. Bu iki tanımın hangi kavrama ait olabileceğini söyleyiniz.

• Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme.
• Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.

Cevap: İş bölümü

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İş bölümünün gerekli, önemli olduğuna inanıyor musunuz? Niçin?

Cevap: İnanıyorum. Bir işi bir kişinin yapması yetersizlik, dikkatsizlik, zamanın yetmemesi gibi sorunlara neden olabilir. O iş, iş bölümü ile daha sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir.

• “Bir ürünün yüksek kaliteli olması isteniyorsa o ürün iş bölümüyle hazırlanmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. İş bölümü olduğu zaman o ürünün hazırlanırken birden çok kişinin dikkati toplanabilir. Birinin görmediğini diğeri görebilir. Gerekli önlemler alınır. Böylece o ürün daha kaliteli olur.

• İş bölümüne bir örnek vermeniz istense hangi örneği verirdiniz?

Cevap: Bulaşık yıkarken, babanın bulaşıkları suya tutması, annenin yıkaması, çocuğun durulaması, diğer çocuğun da kurulaması, iş bölümüne örnek verilebilir.

 

3. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metinde anlatılanları canlandırınız. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya, “iş bölümü” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.

Cevap: 

  • yardımlaşma
  • birlik
  • beraberlik
  • yardımseverlik
  • paylaşım 

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Amcaları, yeğenlerinin evine hangi amaçla gidiyor?

Cevap: Pazar günü öğle yemeğine davet etmek için.

2. Amca, çocuklara nasıl bir pastadan söz ediyor?

Cevap: Bin kişinin çalışarak hazırladığı bir pasta.

3. Çocuklardan biri neye itiraz ediyor?

Cevap: Gelen pastanın amcasının vadettiği pasta olmamasına itiraz ediyor.

4. Amca, yeğeninin itirazına nasıl bir cevap veriyor?

Cevap: Amca, pastanın her bir malzemesi için kaç kişini çalıştığını anlatarak cevap veriyor.

5. Kız çocuk, amcasının sözlerine hangi sözlerle karşılık veriyor?

Cevap: Doğru amca, binlerce el çalışmış bu pastayı yapmak için…

6. Metinden hareketle toplumda iş bölümünün önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Basit gibi görünen işlerde binlerce kişinin çalışması gerekir. Bu işlerin tümünün tek kişinin yapması mümkün değildir. Bu nedenle iş bölümü gerekir.

7. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metni sınıfta arkadaşlarınıza özetleyiniz.

Cevap: 

Amca, yeğenlerini evine yemeğe davet eder. Bin kişinin çalışıp hazırladığı bir pasta ikram edeceğinin de sözünü verir. Çocuklar yemeğe gittiklerinde normal bir pasta ile karşılaşırlar ve itiraz ederler. Amca da, pastanın her bir malzemesi için binlerce kişinin çalıştığını anlatır. Çocuklar amcalarının anlattıklarına hak verirler.

 

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Basit gibi görünen bir işin arkasında ne emekler olduğunu anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Basit gibi görünen bir işin arkasında ne emekler olduğunu okuyucuya fark ettirmek için.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Cevap: Basit gibi görünen işlerin arkasında binlerce kişinin emeği vardır.

                

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Sihirli Pasta” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Okuyucunun dikkatini çekmek için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Değildir. Anlatılan, pastanın sihirli olduğu değil, pastanın oluşumundaki binlerce kişinin emeğidir.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Öpülesi Eller

IV. YAZMA

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine

Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi

ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin

önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki

kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

• Bu yazı anlaşılır mı?

• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?

• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve

bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından

sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar

da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da

okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin

hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. İş bölümü yapmanın yararları nelerdir?    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “SİHİRLİ PASTA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir