6. Sınıf “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ/TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıksız konuşmaKelime ve kelime gruplarıZamirlerYazma StratejileriMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.    

2. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Zamirler, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Hikikomori ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Günlük yaşamınızda hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM VE TEKNOLOJİ” teması içerisindeki  “İNSANLAR ZAMANI ESKİDEN NASIL ÖLÇERDİ?” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde eskiden saat icat edilmemişken insanların zamanı tahmin edebilmek için hangi yollara başvurduğunu öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Hikikomori,   Japoncada “elini, ayağını çekmek” anlamına geliyor. Bu terim Japonya dan yayılmış ve 21. Yüzyılın hastalığı olarak tanımlanıyor.   Japonlar, geleneksel yaklaşımlarından dolayı, özellikle erkek çocuklarının her türlü hizmetini ayağına kadar getirdikleri için bu hastalık yaygınlaşmış durumda. Dünyada ve Türkiye de de tehlikeli bir seyir izliyor. Erken teşhis edilmeli, en güzeli de Hikikomori ye neden olabilecek durumlar kontrol altına alınmalıdır. Bu hastalık, her ne kadar teknolojinin yarattığı bir hastalık olarak görülse de temelde başka nedenlere dayanıyor. Kişi, teknoloji ile ilgilenerek kendisini sosyal çevreye kapatıyor. Bilgisayar ekranı ile sanal alemde iletişim kuruyor. Bu iletişim, öyle boyutlara geliyor ki artık kişi tüm temel ihtiyaçlarını odasında karşılıyor. Yemeğini ailesi ile yemiyor, odasında yemek, uyumak dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Hatta, o kadar büyük boyutlara kadar gelebiliyor ki tuvalet ihtiyacını bile odasında giderenler olabiliyor.
Hikikomori hastalığı, büyük oranda erkeklerde ve 15 yaşlarında görülüyor. Bu kişiler, sanal bir dünyada olmanın rahatlığını yaşıyorlar, herşeyi kendi istedikleri şekilde yönetebiliyorlar, karşı çıkan olmuyor. Kişi kendi kendisine yaşıyor, aileden kişilerle bile iletişim kurmak istemiyor. Belki, ayda bir, yakın bir yere,birşey almaya gidiyor. Asosyal olma durumu pek farkedilmiyor. Kişinin kendi tercihi olarak düşünülüyor. Günümüzde, çocuk odalarının içe dönük kullanılması, sadece çocuğa özel olarak düşünülmesi, evlerde ısıtma alanının ve kullanım alanının geniş olması bireyler arasındaki iletişimi ister istemez azaltıyor. Hikikomori hastalığı, başlangıçta bilgisayar, internet düşkünlüğü ya da bağımlılığı olarak tanımlanıyor. Aileler, önceleri, çocuklarının dışarıda kendilerinin bilmediği bir yerde zaman geçireceğine, evde olmalarını tercih ediyorlar. Ancak, durum bakıyorlar ki hikikomori haline gelmiş. Hikikomori, bu tür kişileri tanımlamak anlamında da kullanılıyor, isim olarak ta kullanılıyor. 13-14 yaşlarında başlayan hikikomoride önergenlikte olan erkek çocuklar, odalarında ders çalışıyor diye düşünülmemeli, teknolojik araçların kontrol altında kullanılmasına izin verilmelidir. Bunun yanında çocukların derslerde aşırıya kaçmamaları, günün planlı kullanımı da önemlidir. Kız çocuklar da dikkatle izlenmeli, iletişim sağlıklı şekilde devam etmelidir. Bilgisayarlar, ortak kullanım alanında, örneğin, salonda kullanılmalı, aileler kendilerini teknolojik alanda geliştirmeye önem vermeli ki takip edebilsinler; çocuklar, odalarında ders çalışırken, tamamen kontrolsüz bırakılmamalı, mümkünse oda kapısı kapatılmamalı, çocuğun odasına zaman zaman girerek, aileden kopuk bir durum yaratılmamalıdır. Altta yatan nedenin iyi gitmeyen gönül ilişkileri de olabileceği düşünülerek, çocuk ve gençler aile desteğinden yoksun bırakılıp, kendi içlerine kapanmalarına neden olabilecek durumlar yaratılmaktan kaçınılmalıdır. Gence kendini iyi ifade edebilecek ortam evde her zaman için sağlanmış olmalıdır. Çocuk ve gençler, sosyal ilişkilere yönlendirilmeli, açık hava oyunlarına ve arkadaşlık ilişkilerine ortam hazırlanmalıdır. Bilgisayar ve internet, oyun ağırlıklı değil; gerçek ihtiyaca yönelik olarak kullanılmalıdır. Burada anne- babanın örnek olduğunu da belirtmeden geçemeyiz. Kaybedilmiş kuşaklar yaratmak istemiyorsak elimizde ve evimizdeki tehlikenin farkına varmalı, geç kalmadan önlemlerimizi almalı. Aileler, olabildiğince sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinde bir arada olmalı, aile bireyleri günü, konuşarak değerlendirebilmelidir. Herkes günü nasıl geçirdiğini anlatabilmelidir. Çocuk ve gençler, daha çok dinlenmeli, etkin dinleme yapılmalıdır. Çocukların eğitiminde, otokontrol sahibi olabilmeleri amaçlanmalıdır. Teknolojik araçların en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği, zamanın ne kadar önemli olduğu üzerinde durularak, bilgiler tartışılmalıdır. Aile ile çocuk-genç arasındaki bağlar kuvvetlendirilmeli, ortak paylaşımlar çoğaltılmalıdır. ÖZNUR SİMAV-PEDAGOG

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak aşağıya yazınız.

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.
Günlük yaşamda teknolojiye muhtaç olma, her işi teknolojik aletlerle çözmeye çalışma, teknolojik aletlerin yokluğundan rahatsız olma durumudur.

2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.
Bilgisayar, tablet, cep telefonları, televizyon, oyun cihazlar.

3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?
Kendi temel ihtiyaçlarını ihmal etme, bütün vaktini teknolojik cihazlarla geçirme, geç yatma, teknolojik cihazlardan uzak kalınca kendini gergin hissetme, zaman zaman yalan söyleme, arkadaşlarından uzaklaşma, duruş bozukluğu, sırt ağrısı gibi rahatsızların ortaya çıkması.

4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.
Sosyal ve sportif faaliyetlere katılma, teknolojik cihazları ailenin ortak kullanımına açma, ailecek yapılan etkinlikleri arttırma, cihazların yerini değiştirme, hedef koyma ve bu hedefler doğrultusunda planlar yapıp yaşama geçirme.

5. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.
Teknoloji hayatı kolaylaştırır. Daha rahat bir yaşam için teknolojik aletler oldukça faydalıdır. Fakat teknolojiye bağımlı olmak, teknolojik aletler olmadan iş yapamamak, rahatsız olmak teknolojinin zararlarındandır. Mesela cep telefonu iletişim ve bilgiye kolayca ulaşmak için oldukça faydalı bir cihazdır. Fakat tüm vaktimizi telefonda oyun oynayarak, internette video izleyerek harcadığımız zaman bizim sosyal yaşantımıza zararı olur.

3. ETKİNLİK

Televizyon, bilgisayar, telefon, cep telefonu, akıllı telefon, internet, tablet derken
teknoloji hayatın vazgeçilmezi oldu. Teknolojiyi kullanacağız ama nasıl, ne kadar ve ne zaman? Aşağıdaki kavramları, bu sorular çerçevesinde değerlendirip yorumlayınız.

Sınırlı kullanım (Ne kadar kullanmalıyım?) : İhtiyaç duyunca, ihtiyacımı giderene kadar kullanmalıyım.

Güvenli kullanım (Hangi siteleri kullanmalıyım?) : edu ve gov uzantılı siteler başta olmak üzere, yaşımıza uygun, faydalı internet sitelerini kullanmalıyım.

Faydalı kullanım (Ne amaçla kullanmalıyım?) : İhtiyacımı gidermek için kullanmalıyım.

Sağlıklı kullanım (Kullanırken ruh ve beden sağlığımı nasıl koruyabilirim?) : Cihaz başında fazla vakit geçirmeden, sürekli sabit durmadan, uygun duruş pozisyonlarına dikkat ederek kullanmalıyım.

4. ETKİNLİK

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir gün hayal ediniz. Böyle bir günde arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerinizde neler değişirdi? Aşağıya yazınız.

5. ETKİNLİK

Teknolojinin birçok faydasının yanında, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde de anlatıldığı gibi bazı olumsuzlukları da vardır. Sosyal medyada aşağıdaki bilgileri paylaşmanın yol açabileceği olumsuzluklara örnekler yazınız.

Doğum tarihim: Kötü niyetli kişiler yaşımı tespit ederek beni kandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilirler.

Bir fotoğrafım: Fotoğrafımı kullanarak yasal olmayan işler yapabilirler. Dolandırıcılık amaçlı kullanabilirler.

Kimlik bilgilerim: Bu bilgileri dolandırıcılık amaçlı kullanabilirler.

Yediğim yemeğin fotoğrafı: Sevdiğim yemekleri tespit ederek, dışarıda bu yemeği kullanarak beni kandırabilirler.

Şu anda bulunduğum yer: Bana kötülük yapacak kişi bulunduğum yeri bilirse beni kolayca bulabilir.

Ev adresim: Annem babam evde olmadığı zamanlarda evime gelip bana zarar verebilirler.

 

6. ETKİNLİK

A) Aşağıda teknoloji bağımlılığına karşı geliştirilmiş bazı sloganlar bulunmaktadır. Bu sloganları okuyunuz.

B) Sınıfta beyin fırtınası yöntemi ile benzer sloganlar üretiniz. Ürettiğiniz sloganlardan beğendiklerinizi uygun sosyal medya ortamında paylaşınız.

» Hayat nehri internetten akmıyor.

» İnternete bağlı ol, bağımlı olma.

» Telefonun çeksin ama seni içine çekmesin.

» Sıfır teknoloji değil; sınırsız teknoloji değil; yeterince teknoloji.

» Doğru ürünü seç, teknolojiye bağımlı olma.

» Teknolojiye kanma geleceğini çöpe atma.

» Teknolojinin en büyük zararı insanı rahata alıştırması.

C) Yazdığınız sloganlardan birini seçerek okulunuzda, teknoloji bağımlılığı karşıtı bir kampanya başlatacağınızı hayal ediniz. Kampanya planlaması için aşağıdaki formu kullanınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığı işaret ettiğini yanındaki sütuna örnekteki gibi yazınız.

Cümle Zamir İşaret yoluyla yerini tuttuğu varlık
İşte okulumuzun bilgisayar sınıfı. Sunumlarımızı
burada yapıyoruz.
Burada  Bilgisayar sınıfı
Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri
daha az okuyorum.
ötekileri dergiler
Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. beriki bilgisayar
Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. şunlar cep telefonları
Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar
oyunuymuş.
bu bilgisayar oyunu

ZAMİRLER(Adıllar)

“Hasan kalemi aldı.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Hasan onu aldı.” deriz. “Hasan onu aldı.” dediğimizde “onu” sözcüğünün “kalem” sözcüğü yerine kullanıldığını anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir.

 >  Zamirler, yerini tuttukları varlıklara ve özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenir:

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri “Hikikomori” hakkında neler öğrendiniz?”Bana anlattıklarının birkaçını arkadaşıma anlattım o da sana hak verdi.” cümlesindeki zamirleri ve türlerini söyleyiniz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir