6. Sınıf “TEKNOLOJİK BAYRAM KUTLAMALARI” Metni Günlük Planı -EKSEN

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / EKSEN Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı İLETİŞİM/TEKNOLOJİK BAYRAM KUTLAMALARI
        Konu KonuAna fikir/Ana duygu BaşlıkKelime ve kelime gruplarıKonuşma stratejileriYazma stratejileriMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriSöz Sanatları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.  

Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.  

Anlama
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.  
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.    

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.    

3. YAZMA
T.6.4.1. Şiir yazar.(Cep telefonu ve insanlar)
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, ana fikir, konu, metin türleri, konuşma stratejileri, yazma stratejileri, söz sanatları…
Metnin Türü/Metnin Alt Teması:   Sohbet / İletişim Araçlarının (Cep Telefonunun) İnsan İlişkilerine Etkisi
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İletişimin önemi nelerdir sizce? 3. Olumsuz bir iletişim yüzünden bir olay yaşadınız mı? Anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “İLETİŞİM” temasındaki “TEKNOLOJİK BAYRAM KUTLAMALARI” adlı metni işleyeceğiz. İnsanların birbirleri ile haberleşmesi için iletişim unsurlarına ihtiyaçları vardır. İletişim çeşitli yollarla sağlanarak duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarmaktır. Yaygın olarak insanlar bir çok alanda düşüncelerini ve fikirlerini birbirlerine aktarmaktadır. Sosyal olan insanların birbirlerine ihtiyaç duydukları zaman kendilerini anlatabilmeleri için iletişim gerekir.   Günümüzde iletişim alanında teknoloji her ne kadar gelişse dahi unsurlar halen devam etmektedir. Haberleşme sağlandığında kişiler yazılı, sözlü, beden dili gibi çeşitli unsurlarla iletişim kurmaya çalışırlar. Haberleşme adına yapacağımız her hareket iletişime dahil olarak gerçekleşir. Bugün toplu olarak bir şeyler yapacaksak eğer başkaları iletişime geçmemiz gerekir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde geçmiş ve şu an ki iletişim kurma yollarını karşılaştıracağız.

•  Derse Geçiş

 

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

“İletişim” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

  • Televizyon
  • Telefon
  • İnternet
  • Mektup
  • Telgraf
  • Telsiz
2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İletişim araçlarının insan ilişkilerini etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Etkiler. İletişim araçlarıyla insanlar daha kolay birbirleri ile haberleştiği için daha da yakınlaşabilirler.

• İletişim araçlarının insanların hayatlarına etkileri nelerdir?

Cevap: İnsanlar iletişim araçları ile daha kolay haberleşebildikleri için hayat daha da kolaylaşır.

• Cep telefonları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Cevap: Günümüz cep telefonları iletişim, internete girme, fotoğraf çekme, müzik dinleme, video izleme amaçlı kullanılmaktadır.

 

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Metinde, teknolojinin günümüz bayram kutlamalarını nasıl etkilediği anlatılıyor olabilir.

4. ETKİNLİK

A. Aşağıda, “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinden bazı kelimeler ve bir kelime grubu çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

Cevap: 

a. Tüm aile bireyleri ve birkaç aile dostumuzla annemin evinde toplandık.

b. Biz çocuklara düşen görevler de vardı: Akrabalara, dostlara gönderilecek bayram tebriklerinin alınması ve yazılması.

c. Birbirimizle sohbet etmeye çalışıyorduk ama başladığımız tümceyi bitirmemiz neredeyse olanaksız gibiydi.

ç. Bayramın birinci günü aile, eş, dost kutlamaları bitince ikinci günü ellerimizde tavşanlı balonlarımız, lunaparka giderdik.

d. Bir süre sonra herkes, yavaş yavaş evine, gönüllü tutsak oldukları modern oyuncaklarına, dönmek üzere birbirine “Hoşça kalın!” demeye başladı.

e. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.

f. Heyecanla, coşkuyla açardık zarfları; yazılanları okuduktan sonra da özenle saklardık o bayram kartlarını.

g. Kızım, eline televizyonun kumandasını almıştı ki hemen atılıp elinden aldım ve “Bugün televizyon yok!” dedim

h. Kardeşime ve bana bayramlık olarak beğendiğimiz kumaşlardan istediğimiz elbiseler diktirilirdi.

ı. Sonunda eşim isyan etti ve “Cep telefonları bu denli önemliyse neden buradayız?” diye sordu.

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerin ve kelime grubunun metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

Cevap: 

a. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: coşku

b. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, cümle: tümce

c. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası: fatura

ç. Olma ihtimali bulunmayan, imkânsız: olanaksız

d. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet: kumanda

e. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert: birey

f. Kutlama kartı: tebrik

g. Kabullenmemek, razı olmamak: isyan etmek

h. Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan: lunapark

ı. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağdaş: modern

i. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse: tutsak

j. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: kumaş

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar ne zaman, neden posta kutusuna bakıyor? Baktıktan sonra hangi duyguya kapılıyor?

Cevap: Bayram sabahı annesinin evine giderken, bayram tebriği bulma umuduyla bakıyor. Baktıktan sonra boş olduğunu görünce içi burkuluyor.

2. Yazarın bilgisayar ve İnternet’le ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap: Bilgisayar ve internetin mektupların yerini aldığını düşünüyor.

3. Yazar nerede, kimlerle, niçin bir araya geliyor?

Cevap: Yazar annesinin evinde, ailesi ve birkaç aile dostuyla bir araya geliyor.

4. Yazarı, bulunduğu ortamda ne rahatsız ediyor? Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapar, ne hissederdiniz?

Cevap: Cep telefonlarına gelen mesajlar nedeniyle muhabbetin sürekli kesilmesinden rahatsız oluyor.

5. Metinde kim, niçin isyan ediyor?

Cevap: Metinde anne, herkesin cep telefonu ile ilgilenmesine isyan ediyor.

6. Yazar, neye ve niçin karşı çıkıyor?

Cevap: Yazar, kızının televizyonu açmasına karşı çıkıyor.

7. Sizce yazar “gönüllü tutsak oldukları modern oyuncak” sözü ile ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Cep telefonunu anlatmak istiyor.

8. Yazar, eski bayramlarla ilgili hangi duyguları yaşıyor?

Cevap: Özlem duygusu yaşıyor.

9. Metinde hangi eski bayram gelenekleri üzerinde durulmaktadır?

Cevap: Bayram temizliği, bayramlık, bayram tebriği alınması ve yazılması.

10. Metinde ele alınan sorun nedir?

Cevap: İnsanların mektup yerine cep telefonları ile bayramlaşması.

11. Yazar, metinde ele alınan sorunla ilgili çözüm önerileri sunmuş mudur? Açıklayınız.

Cevap: Sunmamıştır. Sadece sorunu ortaya koymuştur.

12. Metinde ele alınan sorunun çözümüyle ilgili ne söylersiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Metnin konusu teknolojinin gelenekler üzerindeki etkisi.

Metnin ana fikri, cep telefonlarının gelişmesiyle insanlar mektuplaşmaya verdikleri önemi ve heyecanı kaybetmişlerdir.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Teknolojinin bayram kutlamalarını nasıl etkilediğini anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Teknolojinin Bayram Geleneklerimize Etkisi

 

7. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

                

8. ETKİNLİK

İnternet, sinema ve televizyon birer iletişim aracıdır. Bu iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız. Bu çalışmaları yapmak için bir hafta süreniz bulunmaktadır.

a. İnternet’ten “yüz yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi” konulu bir araştırma yapınız. Bulduğunuz bilgileri ve bu bilgileri edindiğiniz İnternet adreslerini not ediniz ve bunları sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

b. Haftalık televizyon programından yararlanarak bir belgesel belirleyiniz. Belirlediğiniz belgeseli izleyiniz. Belgeseli izlerken edindiğiniz bilgileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

c. Ailenizle birlikte, yaşınıza uygun bir film izleyiniz. Filmde anlatılan olayı, filmin verdiği iletileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Geçmiş ile gelecek iletilişim araçlarından hangisi tercih ederdiniz, neden?    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 6. Sınıf EKSEN Yayınları “TEKNOLOJİK BAYRAM KUTLAMALARI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir