6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2018-2019

YAŞLI MEŞE

                   Birisi sabah erken, elinde balta ile ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi. Sordu; “Nereye böyle? Gene can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni, kimse anlatmadı mı? Uyarmadı mı seni?” Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına. Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlarla, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış. “Bak!” demiş oduncuya, “Şimdi sen beni dinle, sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerimizi bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız.” Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu dili, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere.

İlk üç soruyu metne göre yapınız.

                                              SORULAR

1.Yaşlı meşe köylüye neden kızmış? (5p)

2. Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış?(5 P)

3.   3.Metnin ana fikrini yazınız. (10 puan)

                                                                                                                     )15puan

4-Aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatlarına örnekler verilmiştir. Belirtiniz.( Kişileştirme, benzetme, abartma, konuşturma )  (5P)

Birden karşıma çıkınca ödüm patladı. (……………………………………)

Güneş bugün sanki bana gülümsüyordu.(…………………………)

Elma taş gibi sertti.(……………………………)

Ceylan gibi sekerek yürüyordu.(…………………)

Ağaç gülerek söze başladı:−“yıllardır ben buradayım çocuk.”(…………………………….)

5- Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü,
“içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?(3 p)
A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.

6-Durup dururken dargınlık çıkardı.” cümlesinde
altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?(2p)
A) Bugün yarın işe girecek.
B) Hiçbir neden yokken bayıldı.
C) Öteden beri tanırım onu.
D) Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

7-Aşağıdaki cümleler Büyük Ünlü Uyumuna uyup uymadığını yanlarına yazınız. Aranmayanları da belirtiniz.(10 P)

Elbise   Anahtar  
Sarımtırak   Cüzdan  
Bilgisayar   Top  
Kitap   Hayalet  
Fotoğraf   Cetvel  

8-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangilerinde sertleşme olmuştur işaretleyiniz.

(5 P)

Aklını kullanan kişiler başarılı olur. (            )

Okuma yazma oranı arttı.   (            )

Öğrenciler öğretmeni iyi dinliyor.(            )

Sarayın içindeki her şey beni korkuttu.(             )

Kitapta bunlar yazmıyor.(            )

>> 2018-2019 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Sınav kağıdının tamamını dosya olarak BURAYA TIKLAYARAK indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir