6. Sınıf Türkçe “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK/TÜRK ASKERİNİN CESARETİ
         
Konu
Başlık Ana fikirKonuHazırlıklı konuşmaHazırlıksız konuşmaKelime ve kelime gruplarıUygun Geçiş ve Bağlantı ifadeleriAtatürk’ün hayatı
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  

ATATÜRKÇÜLÜK:
I. ATATÜRK’ÜN HAYATI               
Konu: İçinde yaşadığı sosyal ortam
1.Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.
Açıklama: Atatürk’ün hayatını konu alan bir metin okunarak/dinlenerek/izlenerek Atatürk’ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumu açıklanır.  

2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.  

3. KONUŞMA
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Hazırlıklı konuşma, hazırlıksız konuşma, başlık, ana fikir, konu, uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Vatan” kelimesinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? 3. Siz olsaydınız savaş sırasında karşı tarafın yaralılarına yardım eder miydiniz? 4. Türk askerinin cesaretine bir örnek verebilir misiniz?
•  Güdüleme Bu dersimizde MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK teması içerisindeki  “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metinde vatanı savunan inançlı bir milletin mücadelesini, Mehmetçiğin fedakarlıklarını öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. (General Fahri Belen)

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A)Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

nişan: Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme

Mehmetçik: Türk askerine sevgi duygusu ile verilen ad

rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki

bahtiyar: Mutlu

intiba: İzlenim

siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

feryat: Haykırış, çığlık

cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven

nazik:  Başkalarına karşı saygılı davranan

hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?
Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey (Lord Keyzi)

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?
Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını, askerlerimizden birinin büyük bir cesaretle siperinden çıkıp, yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesi.

3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.
Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insan söz konusudur. Askerimiz de bunun bilincinde olduğu için Yüzbaşı’ya yardım etmiştir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.
Aslında savaş alanında olması gereken Yüzbaşı’nın durumuna bakmadan ateş edilmesidir. Fakat biz Türkler merhametli olduğumuz için bu olay yaşanmıştır. Eğer Türk askerleri ateşe devam etselerdi, Avusturyalı komutanın Türk askerine bakışı, daha önce de olduğu gibi düşmanca olurdu.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?
“Allah senden razı olsun.” derdim.

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?
Savaş Alanından Bir Anı


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Türk Askerinin Cesareti” metninden hareketle doldurunuz.

Kahramanlar
Türk askeri, Avusturyalı Subay, İngiliz Subay

Olay
İki cephe arasında kalan düşman komutanının bir Türk askeri tarafından kurtarılıp, düşman cephesine teslim etmesi.

Yer
Arıburnu Cephesi

Zaman
Çanakkale Savaşı zamanı

Konu
Türk askerinin cesaret örneği

Ana Fikir
Türk askeri tüm savaşlarda cesareti ve merhameti ile örnek olmuştur.

4. ETKİNLİK

A) Çanakkale Savaşı’nda komutan olduğunuzu ve taarruza geçmeden önce askerlerinize bir konuşma yapacağınızı hayal ediniz. Konuşma metninize etkileyici bir hitap ifadesiyle başlamayı unutmayınız. Metninizde “özveri, sorumluluk, bayrak, vatan, bağımsızlık, şehitlik” kelimelerini kullanınız.

(örnektir)

Askerlerim,
Sonunda kutlu güne ulaştık. Ben inanıyorum ki bugün, bu savaşın bittiği gün olacak. Bundan eminim. Nasıl eminim? Çünkü Türk askeri, yani sizler, vatan koruma sorumluluğuyla, büyük özverilerle cephelerdeki yerlerinizi aldınız. Çünkü Türk askeri bayrağını, vatanını, bağımsızlığını namus bilir. Çünkü Türk askeri şehit olmayı şeref bilir. Çünkü Türk askerinin kahramanlıkları dillere destandır. Çünkü ben buradaki gözlerin hiç birinde korku görmüyorum. Aksine, hepinizin gözlerinden cesaret fışkırıyor. İşte, bu yüzden eminim ki bugün şehit de olsak, gazi de olsak, muzaffer de olsak zafer bizimdir. Allah yardımcımız olsun.

5. ETKİNLİK

Arıburnu Cephesi’nde savaşan ve İngiliz Yüzbaşı’nın yardım çağrısını duyan Türk
askerleri arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla karşılıklı konuşma metni yazarak bu konuşmayı sınıfta canlandırınız. Canlandırma sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

 

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi, Arıburnu
Cephesi’nde yaralanan Yüzbaşı’nın sipere getirilmesini emreden İngiliz Komutan’ın takındığı yüz ifadesi olabilir?

1. resim Yüzbaşı’nın takındığı yüz ifadesi olabilir.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “TÜRK ASKERİNİN CESARETİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir