6. Sınıf “VERMEK ÇOĞALMAKTIR” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / VERMEK ÇOĞALMAKTIR
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıksız konuşmaKelime ve kelime gruplarıİsimler (Adlar)Sıfatlar (Önadlar)Yazma StratejileriMetin Türleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.      

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.    

3. YAZMA
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar. Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.    
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü İsimler, sıfatlar, başlık, ana fikir, konu, metin türleri, yazma stratejileri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Vefa, cömertlik, fedakârlık ile ilgili araştırdığınız atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Metnin başlığının ve görsellerinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” teması içerisindeki  “VERMEK ÇOĞALMAKTIR” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde vefa, cömertlik, fedakarlık kavramlarının ne demek olduğunu öğrenip bu erdemleri hayatımın bir parçası olması adına bir adım atmış olacağız.
•  Gözden Geçirme “Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki üzüm salkımlarında metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde
verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarından hareketle kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri yapraklara örnekteki gibi yazınız.

1. Düşünme, düşünüş .
TEFEKKÜR

2. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
MEDRESE

3. Öğrenci.
TALEBE

4. Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme.
RAHMET

5. Bilgelik, öğüt verici söz.
HİKMET

6. Alçak gönüllülük.
TEVAZU

7. Sebep, elverişli durum.
VESİLE

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıya yazınız.

Bir köylü yetiştirdiği üzümlerden bir salkımını, ona medrese kapısını açan, çalıştığı zamanlarda ona yardım eden bir talebeye verdi. Talebe bu üzüm salkımını hocasına ikram etti. Hocası da hasta bir talebesine üzümleri verdi. Hasta talebe de ona sürekli yemek getiren aşçıya üzümleri ikram etti. Aşçı da üzümleri, ona medrese kapısını açan talebeye ikram etti. Sonunda üzümler ilk ikram edilen kişiye gelmişti. Talebe o üzümlerin kendi nasibi olduğunu anladı. Cömertliğin, dostlukta en önemli unsurlardan biri olduğunu böylece anlamış oldu.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Köylü, medreseye niçin üzüm getirmiştir?
Ona medrese kapısını açan, ürünleri kuraklıktan kırıldığı zamanlarda ona yardım eden talebeye teşekkür etmek için.

2. Medresenin kapısını açmakla görevli talebenin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Anlatınız.
Mütevazı, kıymet bilen, cömert, iyilik sever bir insandır.

3. Kapıyı açan talebenin hocası, üzümleri hasta bir talebesine neden vermiştir? Açıklayınız.
Talebesinin şifa bulmasını umut ettiği için vermiştir.

4. Siz kapıyı açan talebenin yerinde olsaydınız üzümleri ilk olarak kime verirdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak toplumda nasıl bir etki yaratır? Düşüncelerinizi nedenleriyle anlatınız.
Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak, toplumdaki mutluluğu sağlar. Toplumdaki herkes eşit şartlara sahip değildir. Herkesin kendine özgü olanakları vardır. Bu olanakları toplumla paylaşmak, herkesin eşit şartlara sahip olmasını sağlar. Böylece kimse kimseye üstünlük sağlayamaz. O topluma huzur hakim olur. Huzurlu toplum, mutlu bir hayat yaşar.

4. ETKİNLİK

A) Yandaki afişleri inceleyiniz. İki afiş arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Farklılıklar
– İlk afişi Eskişehir Belediyesi, ikinci afişi Kızılay hazırlamıştır.
– İlk afişte yardım malzemeleri belirtilmiştir. İkinci afişte yardımın ne ile yapılacağı belirtilmemiştir.
– Birinci afişte yardım kampanyası için birden fazla hayır kurumuyla iş birliği yapılmıştır. İkinci afişteki yardım kampanyasını sadece Kızılay düzenlemektedir.

Benzerlikler
– Her iki afişte de yardıma muhtaç olan kişiler için yardım kampanyası düzenlenmiştir.

B) Yukarıdaki afişlerden hangisi daha etkilidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

C) Kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane kurmak amacıyla yardım kampanyası düzenleyeceğinizi hayal ediniz. Okul olarak düzenleyeceğiniz bu yardım kampanyası için bir afiş tasarlayınız. Afişinizi sınıf panosunda sergileyiniz.

Afişinizi hazırlarken aşağıdaki örnekten faydalanabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Yandaki fotoğrafın betimlemesini, adları niteleyen uygun kelimelerle örnekteki gibi tamamlayınız.

Bu fotoğrafta ……küçük…… çocuklar görüyorum. Yere düşen çocuk …pembe… bir
kask takmış. Ona yardım eden çocuk ise ….yarım kollu… bir tişört giymiş. Arkadaki
…uzun…. ağaçlara bakılırsa bu çocuklar ….büyük… bir parkta oynuyorlar. Ayaktaki
çocuk, arkadaşına yardım ettiğine göre …yardımsever… bir çocuk olmalı. …Yeşil….
çimenler üzerinde oynayan bu çocuklar …ayaklarındaki… patenleriyle çok eğleniyorlar.

6. ETKİNLİK

A) Sınıf arkadaşlarınızla huzurevindeki yaşlıları ziyarete gitmek istiyorsunuz ancak yolu bilmiyorsunuz. Size harita üzerinden huzurevinin yeri tarif edilecektir. Aşağıdaki krokide ok işareti olan yerde bulunuyorsunuz. Tarif yönergelerine göre çizgi çizerek yolu takip ediniz ve hedeflenen yere en kısa sürede ulaşmaya çalışınız. En sonunda bulduğunuz huzurevi binasına çarpı (X) işareti koyunuz.

B) Yaşlı insanlara yardım etmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız.

Yaşlı insanlar, yaşlarının getirdiği birtakım sağlık sorunları nedeniyle ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamazlar. Bu eksikliklerini tamamlamak bizim görevimizdir.

Yaşlı insanlara yardım etmek için öncelikle onların gerçekten de yardıma ihtiyaçları olup olmadığını anlamamız gerekir. Çünkü yaşlı insanların duyguları daha hassastır. Yardımlarımızı onları kırmadan yapmalıyız. Eğer yardımımızı istemiyorlarsa ısrar etmemeliyiz.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir insanın kolundan tutarak yardım edebiliriz. Elinde ağır yükler olan yaşlı insanların yüklerini evlerine kadar taşıyabiliriz. Herhangi bir yerde sıra bekleyen yaşlı insanların yerine sırada bekleyebiliriz. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verebiliriz. Onların günlük işlerinde yardımcı olabiliriz. Maddi olarak muhtaç yaşlılara gıda, temizlik, para yardımında bulunabiliriz. En önemlisi onlara karşı güler yüzlü davranıp, saygımızı eksik etmeyerek en büyük yardımı yapmış oluruz.


İSİMLER ( ADLAR )

Varlıkları veya kavramları veren sözcüklere ad denir.

Adlar üç ana bölümde incelenebilir:

I. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE ADLAR1- Özel Adlar:
Bir tek varlık veya kavrama verilen adlara özel ad denir.
Başlıca özel adlar şunlardır:

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri                      ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Somut – Soyut – Çoğul – Cins B) Soyut – Somut – Topluluk – Çoğul C) Soyut – Somut – Cins – Tekil D) Somut – Soyut – Özel – Cins           1. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, 2. Kar koysan köz olur aşkın külüne. 3. Şaştım kara bahtın tahammülüne, 4. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Numaralanmış dizelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?                    A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “VERMEK ÇOĞALMAKTIR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir