6. Sınıf “YAŞLI NİNE” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK/YAŞLI NİNE
        Konu Başlık Ana fikirKonuHazırlıklı konuşmaKelime ve kelime gruplarıUygun Geçiş ve Bağlantı ifadeleriSöz SanatlarıBilgilendirici MetinlerHikaye Edici MetinlerBağlaçlarİkilemelerAtatürk’ün hayatı
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  
Anlama
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.     
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.  

ATATÜRKÇÜLÜK: 
2.Atatürk’ün hayatı ile ilgili sınıf gazetesi hazırlar.
3.Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
8.Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi fark eder.
11.Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın önemini açıklar.  

2. KONUŞMA
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

3. YAZMA
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Hazırlıksız konuşma, bilgilendirici metinler, hikaye edici metinler, başlık, ana fikir, konu, söz sanatları, uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri…
    Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı fedakârlıklara örnekler veriniz.
•  Güdüleme Bu dersimizde MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK teması içerisindeki  “YAŞLI NİNE” adlı metni işleyeceğiz. Bu metinde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bir anısını öğrenip kişiliği hakkında bilgi edineceksiniz.
•  Gözden Geçirme Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Mustafa Kemal ATATÜRK

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu
kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?
Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.
Yaşlı kadının alçak gönüllüğünün yüceliği olarak yorumluyorum. Bu düşüncesi onun vatan, memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Metnin ana fikri nedir?
Türk milletinin Atatürk’e karşı minnet duygusu çok büyüktür.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

1. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır?

2. Yaşlı kadın Atatürk’e ne hediye etmiştir?

3. ETKİNLİK

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

4. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.
( ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.
(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.
(X) Yer ve zaman bellidir.
( ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anı Türü Özellikleri:

1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam
ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaşlı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.

Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.

Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.

Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi
düşünmeden taarruza geçtiler.

Altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

» Askerler vatanlarını korumak için cepheye doğru bata çıka gidiyorlardı.

» Vatan altı üstü bir toprak parçası değildir.

» Ülkemiz gençleri vatan borçlarını er geç öderler.

>>İKİLEMELER konusu aşağıda verilmiştir.

 

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle
okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat
ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN
On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşı’na katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk.
Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.

>>BAĞLAÇLAR konusu aşağıda verilmiştir.

7. ETKİNLİK

A) Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.


>>2018-2019 6. Sınıf MEB Yayınları “YAŞLI NİNE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir