7. Sınıf “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARI OKULLARDA YAŞATILIYOR” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARI OKULLARDA YAŞATILIYOR
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve bağlantılı ifadelerYazma StratejileriMetin TürüBilgilendirici MetinDüşünceyi Geliştirme Yolları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40 (8 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  

Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.    

2. KONUŞMA
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma, bilgilendirici metinler, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hakkında neler biliyorsunuz? 3.  15 Temmuz gecesi ile ilgili bir haber okuduğunuzda veya duyduğunuzda neler hissediyorsunuz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARI OKULLARDA YAŞATILIYOR” adlı metni işleyeceğiz. Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği topraktır. Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile karasularıdır. Bu metnimizde milli birlik ve beraberlik kavramının ne olduğunu, bizim ve vatanımızın için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız.
  •  Gözden Geçirme     Bаyrаklаrı bаyrаk yаpаn üstündeki kаndır. Toprаk, eğer uğrundа ölen vаrsа vаtаndır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şаd olsun.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıda okuduğunuz haber metninde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Anlamını tahmin etmekte zorlandığınız kelimeler için TDK Türkçe Sözlük’ten yararlanınız.

Asker sınıfından olmayan (kimse). → sivil

Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi. → demokrasi

Bir siyasi davayı zorla kabul ettirmek için karşı tarafa korku salacak, cana ve
mala kıyacak davranışlarda bulunan kimse, yıldırıcı. → terörist

Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. → kamu

Sorumluluk. → uhde

Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. → selamet

➜ Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak metne katkılarını belirleyiniz. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

şehit düşmek: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölmek
Cümlem: Maş açılışında 15 Temmuz’da şehit düşen vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

hiçe saymak: Önemsememek, önem vermemek
Cümlem: Annesinin kaygılarını hiçe sayarak o da darbeye karşı çıkmak için sokağa indi.

ANLAYALIM-CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “15 Temmuz Şehitlerinin Adları Okullarda Yaşatılıyor” metnine göre cevaplayınız.

1. Okuduğunuz haber metninin konusu nedir?
15 Temmuz şehitlerimizin adlarının okullara verilmesi.

2. 15 Temmuz’da şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimleri nasıl ölümsüzleştirilmiştir?
Bazı okullarımızın isimleri, 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ile değiştirilmiştir.

3. Ortaöğretim kurumlarına verilen isimler nelerdir?
“15 Temmuz Şehitleri” ve “Millî İrade”

4. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı toplam kaç kurumun adı değiştirilmiştir?
Toplam 78 kurumun adı değiştirilmiştir.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

➜ Siz olsaydınız 15 Temmuz’da şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimlerini yaşatmak için nasıl bir yol seçerdiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

➜ 15 Temmuz gibi tarihî bir olayın unutulmaması geleceğimize nasıl bir katkı sağlar?

Bu tür büyük tarihi olaylar, bize gelecek için bir ders niteliğindedir. Bu olayları unutmayıp, kendimize ders çıkarırsak, gelecekte bu tür kötü olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alabiliriz.

NELER HİSSETTİRİR

➜ 15 Temmuz şehitlerimizin isimlerini okullarınızda, cadde, sokak ve meydan gibi yerlerde görmek sizde hangi duyguları uyandırıyor? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Duygu ve düşüncelerine göre öğrenciler yapacaktır.

 

HANGİ DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLU

➜ Okuduğunuz metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.

[X] Tanık gösterme. Çünkü haber metni belgelere dayandırılmıştır.

[X] Sayısal verilerden yararlanma. Çünkü haber metninde kaç okulun, hangi sayılı kanuna göre isminin değiştirildiği bilgileri sayısal olarak verilmiştir.

[   ] Tanımlama.

[X] Karşılaştırma. Çünkü dünya tarihindeki olaylar ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında örnek olarak karşılaştırma yapılmıştır.

ÇIKARIMDA BULUNALIM

➜ Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Metin, bilgi vermek amacıyla yazılan bir haber metnidir. D
Duygu ve düşünceler daha çok nesnel cümlelerle ifade edilmiştir. D
Metinde sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. D
Metinde anlatım benzetmeler yapılarak zenginleştirilmiştir. Y
Metinde cümleler neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanmıştır. D
Metinde duygu belirten ifadelere sıkça yer verilmiştir. Y

GÜVENİLİR BİR KAYNAK MI?

➜ Okuduğunuz metnin inandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu metnin kaynağı güvenilir midir? Niçin?

Metin inandırıcıdır ve güvenilirdir. Metindeki bilgiler, resmi kurumlara dayandırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden bilgilerin kaynağı doğrulanabilir. Fakat her haber metnine güvenilmemelidir. Haberlerin doğruluğu mutlaka resmi devlet kurumlarının ve resmi devlet haber ajanslarının sitelerinden mutlaka kontrol edilmelidir.

 

GÖRSELLERDE 15 TEMMUZ

➜ Aşağıda “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ile ilgili bir görsel verilmiştir. Görseli inceleyerek verilen soruları cevaplayınız.

➜ Bu görselin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü yansıttığını düşünüyor musunuz?
Evet düşünüyoruz.

➜ Görselde elinde bayrak tutan insanlar kimi temsil etmektedir?
Halkımızı temsil etmektedir.

➜ Görselde sadece kırmızı ve beyaz renklerin kullanılmasının sebebi ne olabilir?
Bayrağımızın rengi kırmızı beyazdır.

GERİDE KALANLAR

➜ 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in babasının onunla ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki haberi okuyup verilen soruları cevaplayınız.

➜ Ömer Halisdemir’in babasının onun hakkında anlattıkları size neler hissettirdi?
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

➜ Kahraman şehitlerimizin ardında bıraktıkları yakınlarının yaşadığı zorluklar nelerdir?
Yakınları hasretlik çekerler. Ölümüne üzülürler. Şehidimiz şehit olmadan önce ailesinin geçimini sağlıyorsa, şehit olduktan sonra ailesi maddi zorluklar çekebilir. Çocukları babasız büyümenin zorluklarını yaşarlar.

➜ Devletimizin şehit ailelerine sağladığı yardım ve destekler hakkında neler biliyorsunuz?
Devletimiz şehit anne babasına ve eşine aylık bağlar. Şehit çocuğuna öğrenim yardımı yapar. Devlet hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlar.

BEN MUHABİR OLSAM

➜ Aşağıda haber metninin ne olduğu ve bir haber metninde bulunması gereken özellikler verilmiştir. Verilen bilgileri okuyunuz. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak defterinize “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ile ilgili bir haber metni yazınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Kişilerin yaşadıkları, tanık oldukları olayları anlattıkları yazı türüne anı denir. Anılarda yaşanmış olanlar anlatılır. Anı yazarı, gerçeğe bağlı kalmak, inandırıcılığını arttırmak amacıyla mektuplardan, belgelerden, günlüklerden yararlanır. Anılarla birlikte dönemin anlayışı, siyasal durumu, tarihsel gerçeklikleri de anlatılır. Bu konuda Türk edebiyatında da birçok anı örneğine rastlanır: Mor Salkımlı Ev, Boğaziçi Mehtapları, Çankaya, Zeytin Dağı, Ömer’in Çocukluğu vb.   Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?   A) Karşılaştırma     B) Örneklendirme      C) Tanık Gösterme     D) Tanımlama          

2. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşma sitemi olan dil aynı zamanda bir milleti diğer milletlerden ayıran en önemli unsurdur. Dil, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan beslenir. Ziya Gökalp; “Her uygar ulusun konuşma ve yazı dili, karşılaştığı uygarlıklardan alınan sözcük ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her ulusun dili, o ulusun çağlar boyunca yaşadığı tarihin sanki bir özetidir. Dile bu gözle bakılırsa anlam kazanır.” der. 
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
  A) Benzetme      B) Tanımlama       D) Tanık Gösterme      E) Örneklendirme  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARI OKULLARDA YAŞATILIYOR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir