7. Sınıf “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ/2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaFiilde YapıZarflarAnlama Dayalı Anlatım BozukluğuHikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkil bir şekilde kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.  
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, fiilde yapı, anlama dayalı anlatım bozukluğu, hazırlıksız-hazırlıklı konuşma, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yirmi yıl önce olmayıp günümüzde kullandığımız teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin yaşantımızdaki yeri nedir? 3. Jules Verne (Jül Vern)’in “Ay’a Yolculuk, Dünyanın Merkezine Seyahat” kitaplarını okudunuz mu? Bilim kurgu romanları veya filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM ve TEKNOLOJİ” temasındaki  “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN” adlı metni işleyeceğiz. Bugün yaşamımızda yer alan, yaşamımızın bir parçası olan teknolojik ürünler geçmişte hayal bile edilemezdi. Fakat şu an hayatımızın birer parçası oldular. Bu demektir ki şu anda da bize olması muhtemel görünmeyen bazı hayallerin ileride hayatımızın birer parçası olma ihtimali şaşırtıcı olmayacaktır.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde 2100’de yaşamımızda nelerin değişebileceği üzerine ihtimaller üzerine bir çalışma üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden ve sözlük anlamlarından hareketle kelimeleri tahmin ediniz.

• Molly neşeli bir şekilde, “Uyan John. Ofiste sana ihtiyaç var. Bizzat. Bu önemli.” der.

• Çiplerin neredeyse hiçbir maliyeti yoktur, sudan bile ucuzdur.

• Nefesinizden ve vücut sıvılarınızdan yayılan molekülleri analiz ederler, herhangi bir hastalığın en ufak bir belirtisi olup olmadığını kontrol ederler.

• Gözünüzü kırpınca gözünüzün retinası üzerine düşen interneti görürsünüz.

• İçeri girdiğinizde, bir lazerin, neredeyse size hiç hissettirmeden sessizce irisinizi kontrol ederek yüzünüzü teşhis ettiğini fark edersiniz.

• Mutfaktaki robot aşçıya kahvaltı ve biraz kahve hazırlamasını söylersiniz ve manyetik aracınızdan garajınızdan çıkmasını ve sizi almaya hazır olmasını istersiniz.

Cevap: 

Yonga

ÇİP

Ağ tabaka

RETİNA

Çözümleme

ANALİZ

Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

İRİS

Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan.

MANYETİK

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metindeki evin özellikleri nelerdir?

Cevap: İleri teknolojik aletler, yapay zeka ve robotlarla idare edilen bir evdir.

2. Metinde anlatılan kısa yolculukta nasıl bir çevre tasvir edilmektedir?

Cevap: Havada giden araba, kamyon ve tren gibi ulaşım araçları, bilgisayar ve robot parçalarından oluşan bir çöplük, kullanılmayan çiplerin oluşturduğu yükseltiler.

3. Hiçbir teknolojik ürün kullanılmadan geçirilecek bir gün kurgulayınız.

Cevap: Bir orman içerisinde, elektriği ve internet bağlantısı olmayan, cep telefonlarının çekmediği, içerisinde hiçbir elektronik aletin olmadığı bir dağ kulübesinde odun ile yanan şömine ateşinin karşısında bütün gün kitap okumak.

4. Metinde kurgulanan bir günlük kesitten size göre olumlu veya olumsuz olduğunu düşündüğünüz olay ve durumları karşılaştırınız.

Cevap: Günlük bütün işlerin robotlar ve yazılımlar ile yapıldığını düşünürsek, bu insanı tembelliğe itecek, hareketsizlik nedeniyle insanlar ciddi sağlık sorunları yaşayacaktır.

5. Bir robotunuz olsun ister miydiniz? Gelecekte robotların yaşantımızda olması konusunda ne düşünürsünüz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Teknoloji bağımlılığının gün geçtikçe artması insanlığın geleceği için risk oluşturur mu? Değerlendiriniz.

Cevap: Oluşturur. Yapmamız gereken işlerin teknolojik aletler, robotlar vs. ile yapılması, insanları hareketsizliğe itecektir. Bu da insanların ciddi sağlık sorunlarıyla yüzleşmesine neden olacaktır. Belki ilerleyen teknoloji buna da bir çare bulabilir fakat bu şekilde hiçbir insan yaşamdan tat alamaz, mutsuz bir toplum meydana gelir.

 

3.ETKİNLİK

a) Metindeki kurgusal unsurlar nelerdir?

Cevap: Evi yöneten yapay zeka, telepatik olarak aletlerin yönetilmesi, hastalık tespiti yapan ayna, havada giden ulaşım araçları, yemek yapan robotlar.

b) Metindeki kurgusal olmayan unsurlar nelerdir?

Cevap: İnternet, GPS, video mesaj, iris kontrolü ile giriş.

4. ETKİNLİK

Metnin özetini verilen bölüme yazınız.

Cevap: 

Yılbaşı sabahı Molly adlı yazılım programı ofisten gelen bir mesaj ile ev sahibini uyandırır. Ev sahibi yılbaşı sabahı önemli bir şey olmayacağını düşünerek mesajı umursamaz. Robotların hazırladığı kahvaltısını beklerken internetteki haberlere göz atar. Bir haber dikkatini çeker. Buna göre şehri çevreleyen su setleri arızalanmıştır. Ev sahibi ofisten gelen mesajın ne olduğu anlayarak ofise doğru yola çıkar. Telepati yöntemi ile kontrol ettiği havada giden arabası ile yolculuk yaparken ofisten ve kız kardeşinden gelen mesajları okur. Ofise gittiğinde patronu diğer çalışanlarla birlikte setlerle ilgili bilgilendirme yapar. Setlerin insan eliyle kontrol edilen robotlarla tamir edilmesi kararı verilir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri yapısına göre “basit, türemiş, birleşik” olacak şekilde örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

koş-

Basit: koşarım

Türemiş: koştururum

Birleşik: koşuveririm

bak-

Basit: bakarım

Türemiş: baktırırım

Birleşik: bakakalırım

yaz-

Basit: yazarım

Türemiş: yazdırırım

Birleşik: yazabilirim

iç-

Basit: içerim

Türemiş: içiririm

Birleşik: içebilirim

yap-

Basit: yaparım

Türemiş: yaptırırım

Birleşik: yapıveririm

yıka-

Basit: yıkarım

Türemiş: yıkattırırım

Birleşik: yıkayabilirim

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde fiilleri niteleyen kelimelerin cümleye kattığı anlamı örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Yüzünüzü yıkarken DNA ve protein alıcısı harekete geçer. zaman

Mars’ta kış hızla yaklaşıyor. durum

Bir tanesi dikkatinizi aniden çekiyor. zaman

Metindeki olay 2100 yılında geçer. zaman

Giyinir ve aceleyle dışarı fırlarsınız. zaman, yer-yön

Manyetik arabanızla dolaşmayı çok istiyorum. miktar

Manyetik araç internete hemen bağlanır. zaman

Yeni satın aldığınız yazılım programı nasıl kullanılıyor? soru

Manyetik aracınız sessizce havalanır. durum

Işıklar birden kararır. zaman

Sonunda eve tekrar geldiniz. durum

Molly duvar ekranında ansızın belirir. zaman

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Bir bilim insanı olsanız aşağıdaki bilimsel çalışmalardan hangisinde yer almak istersiniz? Neden? Sorularından hareketle bir konuşma yapınız.

Seçiminize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

b) Bunların dışında nasıl bir bilimsel çalışmada yer almak isterdiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu etkinliği tercihlerinize göre siz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Okuduğunuz paragraftan hareketle yönergeleri uygulayınız.

Ticari olmayan bir organizasyon tarafından yürütülen Mars One (Mars Van) projesi 2025 yılında Mars üzerinde ilk insan kolonisini kurmayı
planlıyor. Mars One projesinin ilk aşamasında dört astronotun hayatlarının geri kalanını orada sürdürecek şekilde, Mars’a gönderilmesi planlanıyor. (…)
Tuba SARIGÜL

a) Yeni yaşam alanları keşfetmek amacıyla Mars’a gidecek 40 kişilik bir grup oluşturulmaktadır. Siz de bu gruba katılmak için başvuru yaptığınızı düşünerek aşağıdaki formu doldurunuz.

Kişisel bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

b) Başvurunuzun kabul edildiğini varsayarak bir hikâye yazınız. Yazınızda aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz.

Hayal gücünüzü kullanarak hikayenizi siz yazabilirsiniz.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir