7. Sınıf “A HARFİ” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/A HARFİ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriFiilde YapıFiilde Anlam ÖzellikleriFiilde KiplerGörsel YorumlamaBilgilendirici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Talimatnamelerin okunması sağlanır.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
**T.7.1.12.Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde yapı, başlık, konu, bilgilendirici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Engelli insanların engelsiz başarıları vardır.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. 3.  Aşağıdaki görsellerle ilgili düşüncelerinizi anlatınız.   
  •  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “A HARFİ” adlı metnini işleyeceğiz. Engelli olmak hiçbir insanın elinde olmayan bir durumdur. Kimse engelli olmayı zaten istemez. Ancak hayat her zaman isteğimiz doğrultusunda olmuyor. Bazıları doğuştan engelli olabiliyorken, bazıları da hayatın için yaşanan kazalar veya hastalıklardan sonra engelli olabiliyor. Bize düşen, engellileri anlamak ve onlara hayatın akışında yardımcı olmaktır. Engelli insanların biz insanlar gibi normal bir insan olduğunu unutmadan, onlara yaşama sevinci aşılamalıyız. Çünkü onlar engelli durumda oldukları için hayata karamsar gözle bakabilirler. Bu durumda onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmeliyiz.   Hepimiz bir gün engelli olabiliriz. Her insan bir engelli adayıdır. Bunları unutmamak gerekir. Çünkü şu fani dünyada ne zaman kimin başlına ne geleceğini kimse bilemez. 
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde engellilerle empati kurmayı öğrenip onları daha iyi anlamış olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

Soldan Sağa

4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. MUAMMA

5. Canlı, hareketli, atik. KIVRAK

6. Zihinle ilgili, zihnî. ZİHİNSEL

8. Sıkıntılı. KASVETLİ

11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. KİLİSE

12. İleri atılma, atılım, saldırış, savlet. HAMLE

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. TAVIR

2. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. VAFTİZ

3. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. YAKINMAK

7. İşlevi olmayan. İŞLEVSİZ

9. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. ENGİN

10. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü. TENTE

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız.

Cevap: Dublinli bir duvar ustasının oğludur. Yirmi iki kardeşli kalabalık bir aileye sahiptir. Beyin felçli doğan Christy Brown (Kıristi Bıravn), annesinin yardımıyla okuma yazmayı öğrenir.

2. Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Cevap: Bedeninin kontrolünü sağlayamaması, konuşamaması.

3. Doktorların Christy ile ilgili görüşleri nelerdir?

Cevap: Doktorlar Cristy’nin bu durumunun ilginçç fakat umutsuz bir vaka olduğunu düşünüyorlar. Zihinsel engelli olduğunu belirtiyorlar.

4. Christy’nin annesinin hangi kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir?

Cevap: Crtisy’nin zihinsel engelli olduğunu kabul etmeyerek onun zihnine ulaşmaya çalışması.

5. Kendinizi Christy’nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Christy’nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: Dünyada, azim ve kararlılıkla aşılamayacak hiç bir engel yoktur.

b) Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

1. soru: Christy tebeşir ile ilk olarak ne yapmıştır?

2. soru: Tebeşir kırılınca Christy niçin vazgeçmek istemiştir?

3. soru: Christy’nin zihinsel engelli olmadığı nasıl anlaşılıyor?

3. ETKİNLİK

Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen “Braille Alfabesi”ni inceleyiniz.

b) Braille Alfabesi ile oluşturulan aşağıdaki metinde noktaların üzerine kalın bir kalem (tükenmez veya kurşun) ucu ile bastırınız. Daha sonra 155. sayfada oluşan kabartmaları gözlerinizi kapatarak parmak uçlarınızla okumaya çalışınız.

Cevap: 

YA LİMİT SİZSİNİZ
YA DA LİMİTSİZSİNİZ

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin kiplerini yanlarına yazınız.

Cevap: 

Fatih’in askerleri gemilerle Haliç’ten şehre girer. Geniş Zaman

Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki Zaman

Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş Zaman

Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki Zaman

Onu arayan Ordu’daki ablası olacak. Gelecek Zaman

b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?

Cevap: Aynı değildir. Cümlenin anlamına baktığımızda fiildeki zamandan farklı bir zaman bildirdiğini görüyoruz. Bu olaya fiillerde anlam kayması ya da zaman kayması denir.

7. ETKİNLİK


Aşağıda “A Harfi” metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Uygun olanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz.

Cevap: 

(   ) Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır.

(X) Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir.

(X) Yazar, kendisi ile birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir.

(   ) Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.

(X) Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır.

Metnin Türü: Otobiyografi

8. ETKİNLİK

a) Cumhurbaşkanlığı Engelliler İçin Kamu Spotu’nu (Engel, Engel Değildir Aşıldığında) izleyiniz. İzlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız.

>>Videoyu izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ.

Cevap: Engellilerin farklılıkları onların özellikleridir. Engellilerin düşüncelerinin, hayallerinin, duygularının diğer insanlardan bir farkı yoktur. Sahip oldukları engeller aşıldığında, aslında bunların engel olmadığı, diğer insanlardan hiç bir farkları olmadığı görülecektir.

b) İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız.

Cevap: 

— Hep aynıyız aslında.

— Güneşin her doğuşuyla, başlarız engelsiz bir hayata.

— Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir.

— Gönülden dökülen sözleri, hiç duymayan işitir.

— Dansların en güzeli, hissedenle edilir.

9. ETKİNLİK

Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metin hakkında neler öğrendiniz?   2. Okuyacağım cümlelerdeki “örtülü anlamları” belirleyiniz: – Bir türlü ısınamadım bu arkadaşına.
(Daha önce de pek sevmiyordum.) – Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı.
(Dere kenarında olmayan evler zarar görmedi.) – Doğum günüme seni de bekliyorum.
(Doğum gününe başkaları da gelecek.) – Babam artık sigara içmiyor.
(Babam eskiden sigara içerdi.) – Ahmet yine kaza yapmış.
(Ahmet daha önce de birkaç kez kaza yapmıştır.) – Kitap, engin bir denize girmek isteyenler için kapıdır.
(Engin bir denize girmek istemeyenler kitap okumayabilir.) – O çocuk konuyu daha güzel anlatıyor.
(Bu çocuk onun kadar iyi anlatamıyor.) – Kazada bizim araç çok zarar görmüş.
(Diğer araç bizimkinden az zarar görmüş.) – Benim de karnım acıktı.
(Başkalarının da karnı acıkmış.) – Beni sadece sen anlayabilirsin.
(Beni senden başka kimse anlayamaz.) – Kimsenin ele alamadığı konuları işlemiş.
(Özgün bir çalışma hazırlamış.) – Muğla’nın bu şirin kasabasında, onların da şirin bir evi varmış.
(Başkalarının da evleri var.) – Papatyayı diğer çiçeklerden daha fazla severim.
(Sevdiğim başka çiçekler de vardır.)
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “A HARFİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir