7. Sınıf “ADINI GÖKLERE YAZDIRAN ÇOCUK” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/ADINI GÖKLERE YAZDIRAN ÇOCUK
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüFiilde Yapı ( Basit, Türemiş, Birleşik )Grafik, Tablo YorumlamaBilgilendirici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.      

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde yapı, başlık, konu, bilgilendirici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanların başarılı olmalarında etkili olan faktörler nelerdir? 3.  Sizce başarı, şansa mı yoksa çabaya mı bağlıdır? Açıklayınız. 4.  Kuyruklu yıldızlar hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “ADINI GÖKLERE YAZDIRAN ÇOCUK” adlı metnini işleyeceğiz. Bir sonuç elde etmek için, ortaya herhangi bir çalışma, güç koymak gibi basit bir tanımlamayla açıklanabilecek kadar anlaşılır bir sözcük “başarı” . Herkesin hayatında baş köşede oturmuş, bir kısım insanın elde etmek için yaşamını adadığı, bazılarının peşinden yorulmadan koştuğu, bazılarının bulamayıp mutsuzlukla boğuştuğu, içi çok dolu basit bir sözcük “başarı”. Kişiden kişiye potansiyellere göre niteliği değişen, niceliği de ölçülen tuhaf bir durum “başarı”… İnsanın kendi ve çevresi ile uyumlu yaşayabilmesinin bir koşuludur bir bakıma. Herkese göre değişir. Aynı alanda aynı başarıyı göstermek mümkün değildir. Bu doğaya aykırı bir durumdur. Belki de “başarı” buradan ortaya çıkmıştır. Yani bireysel farklılıklar yaratmıştır başarı kavramını. Herkesin aynı olduğu bir dünyada başarıdan söz etmek mümkün olmazdı. Başarılı olma isteği karakteristik bir durum olabileceği gibi, kişinin yaşamında koşullarına göre kazanabileceği bir durum olabilir. Kimi için anne babanın doğru iletişimi yönlendirmesi ile çocuklukta kazanılmış, kimi için doğuştan gelen bir durum kimi içinse yaşamın kazandırdığı bir sosyal güdüdür.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde başarılı olma ve başarılı olduktan sonra edinilen haz üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını ipuçlarından hareketle bularak sarmal bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

1. Gök. (1-8) GÖK KUBBE

2. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür. (9-16) TELESKOP

3. Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. (17-21) OPTİK

4. Parlatma, parlaklık verme. (22-27) PERDAH

5. Yüz rengi. (28-32) BENİR

6. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. (33-38) AMATÖR

7. Ustalaşmış, uzmanlaşmış. (39-49) PROFESYONEL

8. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. (50-54) BULUŞ

9. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş. (55-65) TELGRAFHANE

10. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. (66-68) FON

11. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet. (69-75) GEZEGEN

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kaoru İkeya kimdir?

Cevap: İlk kuyrukluyıldızı bulan bir gökbilimcidir.

2. Kaoru’nun gök bilimine merakı nasıl başlamıştır?

Cevap: Evinin damı düz olduğundan yıldızları izlemeye uygundu. Merakı bu şekilde başlamıştır.

3. İkeya’nın yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeme nedenleri nelerdir?

Cevap: Emeklerinin boşa gitmeyeceğine duyduğu inancından dolayı vazgeçmemiştir.

4. Kuyruklu yıldızı keşfeden İkeya’nın hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Cevap: İkeya ünlü bir gökbilimci olmuştur, maddi durumu düzelmiştir.

5. Kaoru İkeya gibi sizin de gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı ? Varsa hayalinizi gerçekleştimek için neler yaparsınız?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. İkeya hayallerinden vazgeçmeyerek bize nasıl bir mesaj veriyor?

Cevap: Hedeflerimize ulaşmak için asla yılmadan, sabırla çalışmamız gerektiği mesajını veriyor.

7. İkeya’ya soru sorma fırsatınız olsaydı ona hangi soruları sorardınız? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. Sizce Kaoru, kuyruklu yıldızları keşfettikten sonra neler hissetmiştir?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) “ Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden küçük şey ’ ’ diye bir kavram olmadığını düşünüyorum.”
Bruce Barton (Burus Bartın)

Verilen sözdeki ana fikri olumlu – olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce aşağıdaki formda yer alan özelliklere göz gezdiriniz.

4. ETKİNLİK

a) “Adını Göklere Yazdıran Çocuk” metninden alınan bölümü ve “Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı” adlı haber yazısını okuyunuz.

b) Okuduğunuz metinleri bakış açısı ve verilmek istenen mesajlar yönüyle karşılaştırınız.

Bakış Açısı:

Cevap: Birinci metinde uzay çalışmalarındaki başarılar, ikinci metinde ise bu uzay çalışmalarının yol açtığı zararlar aktarılmaktadır.

Verilmek İstenen Mesaj:

Cevap: Birinci metinde başarıya giden yolun azim ve kararlılık olduğu, ikinci metinde ise başarı elde ederken başka zararlar vermemeye dikkat edilmesi gerektiği mesajları verilmektedir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyerek uygun alanlara yazınız.

hoşuna gitmek sayılmak kavuşmak açtırmak 
yapmak ilgilenmek doğmak kazanamamak

Basit Fiiller

Cevap: kavuşmak, yapmak, doğmak

Türemiş Fiiller

Cevap: sayılmak, açtırmak, ilgilenmek

Birleşik Fiiller

Cevap: hoşuna gitmek, kazanamamak

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Buğra’nın Türkçe dersinden dört haftada çözdüğü testlerin konulara göre dağılımı verilmiştir. Grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

Cevap: 

(D) Buğra, birleşik fiillerle ilgili testi en fazla birinci haftada çözmüştür.

(D) Buğra’nın çözdüğü paragraf testi sayısı her hafta birbirinden farklıdır. Buğra, imla ve
noktalamayla ilgili en az testi ikinci haftada çözmüştür.

(Y) Buğra, dört haftanın toplamında imla ve noktalama ile ilgili on iki test çözmüştür.

(Y) Buğra’nın birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi, imla ve noktalama testinin iki
katından azdır.

(Y) Buğra, paragraf testini en fazla üçüncü haftada çözmüştür.

7. ETKİNLİK


“Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim. Buluşlarım da tesadüfen değil, çalışmalarımın eseridir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız.

Yazınızı yazarken başarılı olmuş ünlülerin hayatlarından örnekler verebilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metin hakkında neler öğrendiniz?   2.        Otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum Necip Fazıl Kısakürek Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? A) Bütün öykülerini İstanbul’da yazmış. B) Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor. C) Uzun bir yolculuğun sonunda kara göründü. D) Çocuk koca çantayı tek başına taşıyabildi.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “ADINI GÖKLERE YAZDIRAN ÇOCUK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir